Türk tarım ürünlerinin kalitesi denetimde

Ticaret Bakanlığı tarafından geleneksel tarım ürünleri ihracatına yönelik gerçekleştirilen ticari kalite denetimleri etkin olarak yapılacak

Google Haberlere Abone ol

Ticari kalite denetimlerinin etkin şekilde yürütülmesiyle tarım ürünlerinin ihraç pazarlarındaki kalite imajı korunacak ve uluslararası kalite standartlarını karşılaması sağlanacak.

AA muhabirinin 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, ödemeler dengesinde iyileşme sağlanması için ihracat potansiyelinin daha yüksek seviyelere çekilmesi, salgın sonrası dönemin getirdiği değişimleri gözeten ve yeşil dönüşüm yaklaşımını da dikkate alan ihracatı artırmaya yönelik destek ve teşvik uygulamalarının hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, ihracata hazırlık aşamasındaki firmaların ihtiyaç duyacağı eğitim ve danışmanlık hizmetleri desteklenecek. Hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri kapsamında, firmaların eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı şirket alımlarına yönelik danışmanlık çalışmaları, şirketlerin uluslararası rekabetçiliklerini geliştirecek danışmanlık ve eğitim işlerinin desteklenmesi sürdürülecek.

İhracat destekleri kapsamında, tasarım ve markalaşma faaliyetlerine yönelik kurumsal kapasite geliştirilecek. Fuar katılımları, ofis ve mağaza açma, markalaşma ve Turquality destekleri devam edecek. Sektörel ve ülke bakımından önem taşıyan fuarlara firmaların katılımı özendirilecek.

İthalat bağımlılığının azaltılmasına yönelik yerli üretimin rekabet gücü artırılacak. İthalatın yerli üretim üzerinde neden olduğu zarar ve tehditlere karşı uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde yerli üretimin korunması sağlanacak. İthalatta haksız rekabetin önlenmesi ve ithalatta korunma önlemleri hakkında mevzuatlar kapsamında yürütülecek soruşturmalar sonucu yerli üretim üzerinde zarara neden olan ve haksız rekabet yaratan ithalata karşı korunma önlemleri ve dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulacak.

Ticari kalite denetimlerinin etkin şekilde yürütülmesiyle tarım ürünlerinin ihraç pazarlarındaki kaliteli imajı korunacak ve uluslararası kalite standartlarını karşılaması sağlanacak. Bu amaçla, konjonktürel gelişmeler de dikkate alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından geleneksel tarım ürünleri ihracatına yönelik gerçekleştirilen ticari kalite denetim sıklıkları artırılarak, daha etkin denetim sağlanacak.

- YABANCI ÜLKELERLE DİYALOG GÜÇLENDİRİLECEK

Firmaların pazarlara erişim imkanlarının iyileştirilmesi ve adil rekabet ortamında çalışmalarının sağlanması amacıyla ikili, bölgesel, çoklu ve çok taraflı platformlarda yabancı ülkelerle diyalog güçlendirilecek. Makroekonomik hedefleri destekleyici yeni serbest ticaret anlaşmaları müzakere edilecek ve yürürlükteki serbest ticaret anlaşmalarının kapsamı genişletilecek. Bu kapsamda, Japonya, Tayland, Ukrayna ile serbest ticaret anlaşması (STA) müzakereleri sürdürülecek.

Afrika açılımı çerçevesinde kıta ülkeleriyle olan diplomatik, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler daha da güçlendirilecek. Türkiye ile bölge ülkeleri arasında dış ticaret hacmi artırılacak. Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Nijer ve Gambiya ile karma ekonomik komisyon (KEK) toplantısı yapılacak.

Orta Doğu bölgesinde yer alan ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkiler ilerletilecek. İsrail ve Filistin STA ortak komite toplantıları yapılacak. Irak, Cezayir, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Umman ile KEK toplantıları gerçekleştirilecek.

İran ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesine ilişkin müzakereler tamamlanacak.

Türk cumhuriyetleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle mevcut diplomatik, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler güçlendirilecek. Bölge ülkeleriyle dış ticaret hacmi artırılacak. Rusya, Ukrayna, Moldova, Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan ile KEK toplantıları, KKTC ile ortak komite toplantısı gerçekleştirilecek. Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan ile ticaret ve yatırım çalışma grubu toplantıları yapılacak.

İmalat sanayisinde yüksek katma değer oluşturan komple yeni yatırımların ülkeye çekilmesi için aktif tanıtım, müzakere ve özelleştirilmiş teşvik mekanizmaları hayata geçirilecek. Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi doğrultusunda aktif tanıtım faaliyetleri planlanacak, teşvik mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılması sağlanacak.

 

Yorumlar