Tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılıyor

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "Türkiye genelindeki bin 11 tüketici hakem heyetinden başvuru sayıları az olanlar bir araya getirilecek ve 211 tüketici hakem heyeti aktif olarak çalışacak" - "Çalışma, tüketici hakem heyetlerinin kapatılması değil, güçlendirilerek yeniden yapılandırılması ve tüketici başvurularının karar mercilerinin değiştirilmesi anlamına geliyor" - "Büyük şehir statüsünde bulunan illerde 4 bin lira ile 6 bin lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak"

Google Haberlere Abone ol

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye genelindeki bin 11 tüketici hakem heyetinden başvuru sayıları az olanların bir araya getirileceğini ve 211 tüketici hakem heyetinin aktif olarak çalışacağını bildirdi.

Tüfenkci, yazılı açıklamasında, tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılmasının 1 Aralık'ta toplanan Ekonomik Koordinasyon Kurulunun gündemine geldiğini ve gerekli düzenlemelerin yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Türkiye genelindeki bin 11 tüketici hakem heyetinden başvuru sayıları az olanların bir araya getirileceğini ve 211 tüketici hakem heyetinin aktif olarak çalışacağını aktaran Tüfenkci, "Bu çalışma sayesinde erişilebilir, hakkaniyetli ve kaliteli hizmet sunumu, personel ve kaynakların etkin kullanımı sağlanacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu çalışmanın tüketici hakem heyetlerinin kapatılması değil, güçlendirilerek yeniden yapılandırılması ve tüketici başvurularının karar mercilerinin değiştirilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"2017 itibarıyla 3 bin 610 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tarafları bağlayıcı nitelikte karar veren ve kayıtlı ekonomiye katkı sağlayan tüketici hakem heyetlerine, tüketici bilinciyle paralel olarak 2012'de 446 bin, 2013'te 834 bin, 2014'te 5,5 milyon, 2015'te 3,1 milyon, 2016'da 1,5 milyon ve bu yılın 10 aylık döneminde ise yaklaşık 500 bin başvuru gerçekleşti. 2015 ve sonrasında başvuru sayılarında azalma görülüyor. Bu yılki başvuru sayılarına bakıldığında, başvuru sayısı 300'ün altında yaklaşık 700 tüketici hakem heyetinin olduğu tespit edildi."

Tüfenkci, aylık 1 veya 2 başvuru yapılan tüketici hakem heyetlerinin üye ve raportörlerine huzur hakkı ödemesi yapıldığını, bu hakem heyetlerine demirbaşların da Bakanlık tarafından sağlandığını bildirdi.

İşlem yoğunluğu, usul ekonomisi ve benzeri hususlar göz önünde bulundurularak tüketici hakem heyetlerinin yeniden düzenlenmesi ihtiyacının doğduğuna işaret eden Tüfenkci, "İl ve ilçelerimizde kurulu bin 11 tüketici hakem heyetinin, coğrafi konumları ve şikayet sayıları dikkate alınarak merkezde ya da yakın ilçelerde merkezler oluşturmak suretiyle bir araya getirilmesini sağlayacak çalışma taslağı hazırlanmıştır." ifadelerini kullandı.

- "Tüketiciler hak kaybına uğramayacak"

Hazırlanan çalışma taslağıyla büyük şehir statüsünde olmayan illerin ilçelerinde kurulu tüm tüketici hakem heyetlerinin merkezde bir araya getirildiğini aktaran Tüfenkci, kaymakamlıklardaki "Tüketici Hakem Heyeti" tabelasının kalmaya devam edeceğini ve ilçe tüketici hakem heyetlerinde asgari sayıda raportör bulundurulacağını belirtti.

Görevlendirmeli raportörler tarafından tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların doğrudan Tüketici Bilgi Sistemi'ne (TÜBİS) aktarılacağını açıklayan Tüfenkci, tüketici hakem heyetlerine gelen tüketici, satıcı veya sağlayıcılara bilgilendirme yapılacağını, görevlendirmeli raportörlerce, aktif çalışan tüketici hakem heyetlerinin bilirkişi görevlendirmelerinde koordinasyon sağlanacağını vurguladı.

Tüfenkci, tüketicilerin yeniden yapılandırma sonucunda herhangi bir hak kaybına uğramamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını bildirdi.

- Başvuru limitleri artırıldı

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırların da artırıldığına dikkati çeken Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Değeri 4 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 6 bin liranın altında olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 4 bin lirayla 6 bin lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen düzenlemeyle ayrıca, icra iş ve işlemlerine ilişkin hususlarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu aranmaksızın İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanabilecek."

Yorumlar