"Torba tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda

- Maliye Bakanı Ağbal: - "İmalat ve bilişim sektörü dahil, 2018 yılında ilk defa işe alınacaklarla birlikte 700 bin ilave istihdam oluşacağı tahmin ediliyor" - "Son 1,5 yıldır ekonominin çarklarının dönmesi, üretimin, ihracatın, yatırımın ve istihdamın daha da artması için aldığımız tüm kararların olumlu sonuçlarını görüyoruz. Şimdi de aynı yönde teşviklere devam ediyoruz" - "İşsizlik Sigorta Fonu'nun gelirlerinin yarısını işveren, yüzde 25'ini işçi, yüzde 25'ini ise devlet sağlıyor. İşveren ve işçiyi birbirine karşıt iki unsur gibi gösterme anlayışını anlamakta zorlanıyorum" - "İşsizlik Sigortası Fonundan bu programın 2018 yılındaki maliyeti 3 milyar 414 milyon lira olacak" - "Bu ciddi bir istihdam konusu. Uygulamanın ciddi manada takibi, izlenmesi ve denetimi gerekiyor. Çok iyi niyetli bir programı getirmekle birlikte suistimallere karşı da ilgili kurumlarımızın gerekli çabayı göstermesi gerekiyor"

Google Haberlere Abone ol
"Torba tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Düzenleme kapsamında, imalat ve bilişim sektörü dahil, 2018 yılında ilk defa ilave olarak işe alınacaklarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı çalışmada 700 bin ilave istihdam oluşacağı tahmin ediliyor." dedi.

Ağbal, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın, istihdamın artırılmasına ilişkin madde üzerinde açıklama yaptı.

Naci Ağbal, üzerinde görüşülen maddenin, istihdamın artırılması için getirilen önemli düzenlemeleri kapsadığını söyledi.

Önümüzdeki üç yıl içerisinde yeni işe alınacak kişilerin sosyal güvenlik prim ödemeleri, gelir vergisi ve damga vergisinin işsizlik sigorta fonundan karşılanmasının öngörüldüğünü vurgulayan Ağbal, şunları söyledi:

"Düzenleme kapsamında imalat ve bilişim sektörü dahil, 2018 yılında ilk defa ilave olarak işe alınacaklarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı çalışmalarda 700 bin ilave istihdam oluşacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda imalat ve bilişim sektöründe yaklaşık 200 bin, diğer sektörlerde ise 500 bin bir ilave istihdam öngörülüyor. Bu kapsamda İşsizlik Sigortası Fonu'ndan imalat ve bilişim sektöründen ilk defa ilave olarak çalışacaklar arasından 1 milyar 247 milyon liralık bir gider oluşacak, diğer sektörler için ise 2 milyar 166 milyon liralık bir gider oluşacak. Toplamda İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu programın 2018 yılındaki maliyeti 3 milyar 414 milyon lira olacak."

Düzenlemede, çalışanlara ilişkin gelir vergisinin de alınmaması şeklinde bir teşviğin bulunduğunu anlatan Ağbal, imalat ve bilişim sektöründe çalışacaklar için 135 milyon, diğer sektörlerde çalışacaklar için de 347 milyon liralık bir gelir vergisinden vazgeçileceğini aktardı.

Bu kapsamda toplam maliyetin 3 milyar 896 milyon lira olacağının altını çizen Ağbal, "bir senden bir benden paketi" kapsamında da imalat sanayinde 1-3 kişi çalıştıran iş yeri sayısının yaklaşık 140 bin olduğunun tahmin edildiğini, buradaki sigortalı sayısının da 240 bin olduğunun düşünüldüğünü dile getirdi.

Program kapsamında bir kişi için sağlanacak desteğin 14 bin 917 lira olacağını belirten Ağbal, şöyle devam etti:

"Bu programdan 50 bin kişi yararlanacak olursa maliyetin de 746 milyon lira olacağı tahmin ediliyor. Yapılan düzenleme şu anda işsiz olanlar bakımından son derece önemli bir düzenleme. Meselelere üstten baktığınızda şunu söylemek mümkün: 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ekonomide ilk anda bir yavaşlamayı, işsizlik oranındaki artışı hep beraber yaşadık. Ekonomideki büyüme oranları, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta konjonktürün doğurduğu bir yavaşlama söz konusudur. Hükümet olarak bu dönemde hem istihdamı, hem yatırımı, hem ihracatı, hem üretimi artırmak için ardı ardına düzenlemeler yaptık."

Ağbal, Türkiye'de istihdamın artışını belirleyen tek faktörün söz konusu teşvik ve destekler olmadığını, eğer yatırım, üretim, ihracat, iş yeri sayısı, üretim kapasitesi artıyorsa buna bağlı olarak istihdamın da arttığını söyledi.

TÜİK'in kasım ayı işsizlik verilerini açıkladığını, Türkiye ekonomisinin son bir yılda yaklaşık 1 milyon 500 bin ilave istihdamı sağladığını, bunun da son derece sevindirici olduğunu dile getiren Bakan Ağbal, şunları kaydetti:

"Geçen sene bu zamanlar işsizlik daha da artacak denilen bir ortamda, Türkiye ekonomisi yüzde 2-3 büyüyecek denilen bir ortamda, Türkiye ekonomisi, bir yıllık kasım-kasım döneminde 1,4 milyonun üzerinde bir istihdam sağladı. Açıklanan bu rakam en son 2014 yılında yakalanmış.

Dolayısıyla bu 2014'ten sonra en iyi rakam olma özelliğini taşıyor. İşsizlik oranları Kasım ayında 1,8 puan aşağı geldi. Tüm segmentlerde işsizlik oranları aşağı geldi. Bunlar sevindirici gelişmeler. Tüm bu gelişmeler aynı dönemde iş gücüne katılım oranlarının arttığı bir dönemde oldu. Son 1,5 yıldır ekonominin çarklarının dönmesi için üretimin, ihracatın, yatırımın ve istihdamın daha da artması için aldığımız tüm kararların olumlu sonuçlarını görüyoruz. Şimdi de aynı yönde teşviklere devam ediyoruz."

Bakan Ağbal, söz konusu düzenlemenin hem doğrudan hem de dolaylı olarak istihdamın bugün yakaladığı ivmeyi koruması, hatta bunu daha ileri taşıması için önemli olduğunu vurguladı.

İşsizlik Sigorta Fonu'nun varlık amacının da bu olduğuna dikkati çeken Ağbal, şöyle devam etti:

"Bu fona işveren yüzde 2, işçi yüzde bir, devlet yüzde 1 katkı veriyor. Bugün İşsizlik Sigorta Fonu'nun gelirlerinin yarısını işveren, yüzde 25'i işçi, yüzde 25'i ise devlet sağlıyor. İşveren ve işçiyi birbirine karşıt iki unsur gibi gösterme anlayışını anlamakta zorlanıyorum. İşçi ve işveren sendikalarının temsilcileri de temelde paketin istihdamı artırmaya dönük bir paket olduğunu ifade ettiler. İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki kaynaklardan bu pakete verilecek destek hem doğrudan, hem dolaylı olarak istihdamı artıracak. Bu ciddi bir istihdam konusu. Uygulamanın ciddi manada takibi, izlenmesi ve denetimi gerekiyor. Çok iyi niyetli bir programı getirmekle birlikte suistimallere karşı da ilgili kurumlarımızın gerekli çabayı göstermesi gerekiyor. "

Yorumlar