Torba Kanun düzenlemeleri uygulamaya giriyor

ANKARA (AA) - Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ taslaklarıyla, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un uygulama esasları...

Google Haberlere Abone ol

ANKARA (AA) - Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ taslaklarıyla, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un uygulama esasları düzenlendi.

İlk tebliğ taslağında, kanunun yayım tarihinden sonra ticaret siciline tescil edilen sermaye şirketlerinden yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak olanlara, işe başladıkları hesap dönemini takip eden dönem sonuna kadar yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlemesine ilişkin açıklamalara yer verildi.

Düzenlemeyle, yeni kurulan sermaye şirketlerine, yurt dışından getirilen ve yabancı para olarak konulan sermayenin döviz değerlemesine tabi tutulmasında özel bir uygulamaya gidiliyor. Tam mükellef sermaye şirketleri, işe başladıkları hesap dönemi ile müteakip hesap dönemi boyunca bu yabancı paraları kullanmaması halinde, söz konusu yabancı paralar yabancı para değerlemesine tabi tutulmayacak, böylece bu dövizin kullanılmaması nedeniyle herhangi bir kar zarar ortaya çıkmayacak. Ayrıca bu döviz, yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılırsa ortaya çıkan kur farkları da özel bir hesaba alınarak, kazanç olarak dikkate alınmayacak.

Bir diğer tebliğ taslağıyla da gıda ve ilaç gibi bozulduğu zaman imha edilmesi gereken mallara ilişkin düzenleme yapıldı. Bu malların imhasının, takdir komisyonları nezaretinde yapılması gerekirken, yapılan düzenlemeyle, takdir komisyonuna gerek olmadan imha yapılmasının önü açıldı. İade alınarak imha edilmesi gereken mallar, belirlenen oran dahilinde imha edildiği sürece, takdir komisyonuna gerek olmaksızın gider olarak dikkate alınabilecek.

Hazırlanan diğer taslakla da makine ve teçhizat alımlarına yönelik amortisman teşviki düzenlendi. 31 Aralık 2019 tarihine kadar alınacak yeni makine ve teçhizat için özel bir amortisman uygulamasına gidilecek. Uygulama kapsamında, imalat sanayiinde, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere ve yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatlar olacak. Firmalara, daha kısa sürede ve daha yüksek oranda amortisman tutarı yazma imkanı getirildi. Buna göre, faydalı ömür sürelerinin yarısı oranında yeni faydalı ömür süresi belirlenecek ve buna göre amortisman oranı ve giderleri hesaplanacak. Örneğin, 5 yıl olan faydalı ömür süresi, 3 yıl olarak dikkate alınarak, kıymetler bu süre zarfında amortismana tabi tutulabilecek.

Yorumlar