"The Past Passive Voice" konu anlatımı kısaca

İngilizce dersi "The Past Passive Voice" konu anlatımı hem İngilizce hem Türkçe bir şekilde konu anlatımı.

Google Haberlere Abone ol
"The Past Passive Voice" konu anlatımı kısaca

İngilizce dersi "The Past Passive Voice" konu anlatımı hem İngilizce hem Türkçe bir şekilde konu anlatımı.

Past Passive (Geçmiş Edilgen) İngilizce'de bir fiilin geçmiş zaman edilgen hali anlamına gelir. Bu yapı, bir eylemin yapıldığını ya da bir durumun meydana geldiğini ifade eder ve eylemi yapan kişi ya da nesne ikinci planda kalır.

Geçmiş edilgen yapısı "was/were" yardımcı fiillerinin geçmiş zaman halleri ile "verb-ed" ya da "verb-3" şeklindeki fiilin üçüncü hali kullanılarak oluşturulur. Aşağıdaki örneklerde, geçmiş zaman edilgen yapısının kullanımı ve yapının oluşturulması anlatılmıştır:

Örnek cümle: The cake was baked by my sister. (Kek kız kardeşim tarafından pişirildi.)

"was baked" yapısı "was" yardımcı fiilinin geçmiş zaman hali ile "bake" fiilinin üçüncü hali olan "baked" kelimesinin birleştirilmesi ile oluşmuştur.
Bu cümlede "the cake" nesnesi eylemi alan, yani pişirilen şey olarak geçmiştir.
Örnek cümle: The movie was watched by us last night. (Filim dün gece bizim tarafımızdan izlendi.)

"was watched" yapısı "was" yardımcı fiilinin geçmiş zaman hali ile "watch" fiilinin üçüncü hali olan "watched" kelimesinin birleştirilmesi ile oluşmuştur.
Bu cümlede "us" öznesi eylemi yapan, yani filmi izleyen kişileri ifade ederken, "the movie" ise eylemi alan, yani izlenen nesneyi ifade eder.
Geçmiş zaman edilgen yapısı, geçmişte yapılan bir eylemin ya da bir durumun ön planda olması durumunda kullanılır. Bu yapı ayrıca, aktif yapıya kıyasla, daha resmi ve edebi bir dil kullanımıdır.

Yorumlar