"Tarımda Entegre Kaynak Verimliliği Projesi" tanıtıldı

- Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Aydın: - "Su, enerji, doğal kaynaklarımızla ilgili daha iyi yapmamız gereken neler var, sorusuna cevaplar üretmemiz lazım"

Google Haberlere Abone ol
"Tarımda Entegre Kaynak Verimliliği Projesi" tanıtıldı

ANKARA (AA) - Kalkınma Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi" tanıtıldı.

Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık Aydın, Bakanlıkta düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, stratejik sektörler arasında yer alan tarımla ilgili çalışmaların Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamasını beklediklerini belirterek, "Su, enerji, doğal kaynaklarımızla ilgili daha iyi yapmamız gereken neler var, sorusuna cevaplar üretmemiz lazım." dedi.

Tarımda verimlilik ve etkinliğin daha çok tartışılacağı projelere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Aydın, gelecek 20-30 yılda doğal kaynaklar üzerindeki baskıların artacağını, kalkınma çabasındaki ülkelerin kaynak verimliliği konusunda daha fazla çaba göstermesi gerekeceğini söyledi.

Aydın, projeden beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, elde edilecek sonuçların diğer bakanlıkların görev alanına giren konulara da katkı sağlayacağını bildirdi.

Projenin sonuçlarının iyi anlatılması gerektiğini dile getiren Aydın, bu kapsamda başlangıç toplantıları kadar kapanış toplantılarına da önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

- "Hem kalkınma hem rekabet için önemli"

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil de toprak, su, enerji, doğal kaynak, hammadde, teknoloji ve insan sermayesi gibi faktörlerin üretim süreçlerinde etkin ve verimli kullanımının hem sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak hem de küresel ölçekte rekabet avantajı için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Kaynakların etkin kullanımının, üretim süreçlerinden kaynaklı çevresel olumsuzlukların azaltılmasına da katkı sağlayacağını belirten Karahocagil, "Ekonomik faaliyetlerde üretim kaynaklarının sürdürülebilir ve verimli bir şekilde kullanılması Türkiye'nin ulusal kalkınma gündeminde de önemli bir tedbir olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

UNDP Portföy Yöneticisi Pelin Rodopl ise GAP İdaresi Başkanlığıyla yürütülen çalışmaların 20 yılı aşkın süredir devam ettiğini bildirdi.

Projeyle bu çalışmalara bir yenisini daha ekleyeceklerini ifade eden Rodoplu, "Projenin, kaynak verimliliğinin ön planda tutulduğu ve kolaylıkla yaygınlaştırılabileceği, örnek uygulamaların yapılacağı bir çalışma olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

- GAP'a katkı sağlayacak

Ocak ayında başlatılan ve 2019 Aralık sonuna kadar devam edecek projeyle, GAP Bölgesindeki tarımsal üretimin geliştirilerek ürünlerin işlenmesi, başta su ve enerji olmak üzere kaynakların etkin kullanımı ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, arazi, toprak, su, enerji, hammadde, teknoloji ve insan gibi kaynakların verimli kullanımıyla GAP Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasına ve rekabet avantajına katkı sağlanması bekleniyor. Proje kapsamında, mevcut durum analizi gerçekleştirildikten sonra stratejik çerçeve oluşturulması, pilot projelerle kaynak verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirlik altyapısının oluşturulması için çalışmalar yürütülecek. Kalkınma Bakanlığının koordinasyonu üstlendiği projeye UNDP teknik destek verecek.

Yorumlar