Tarihte bugün veya tarihte 27 Ocak günü meydana gelen olaylar

Tarihte bugün ya da tarihte 27 Ocak günü meydana gelen önemli olayların başında şair Nefi'nin öldürülmesi, Alman Çeşmesi'nin inşasının bitirilmesi, Millet Partisi'nin kapatılması gibi olaylar yer alıyor.

Google Haberlere Abone ol

Divan şairi Nefi'nin öldürülmesi, Alman Çeşmesi’nin yapımının tamamlanması, Milletler Cemiyeti'nin Hatay için özel bir statü belirlemesi, Millet Partisi'nin laiklik endişesi ile kapatılması, ABD ile Vietnam arasında barış antlaşması imzalanması tarihte bugün yani 27 Ocak günü meydana gelen tarihi olaylar arasında yer alıyor.

MİLLET PARTİSİ LAİKLİK ENDİŞESİ İLE KAPATILDI

Ünlü Divan Şairi Nefi öldürüldü, Alman Çeşmesi’nin yapımı tamamlandı, Milletler Cemiyeti Hatay için özel bir statü belirledi, Millet Partisi laiklik endişesi ile kapatıldı, ABD ile Vietnam arasında barış antlaşması imzalandı.

Türk edebiyatının en büyük kaside şairi olarak tanınır. Aynı zamanda devlet adamlarına yönelik hicivleri ile de meşhur olmuştur. Kasideleri ile kendinden sonra ki şairleri derinden etkilemiştir. Hiciv yazmayacağına dair söz vermesine rağmen sözünde durmamış ve 27 Ocak 1635’te boğularak öldürülmüştür.

ALMAN ÇEŞMESİ’NİN YAPIMI TAMAMLANDI (1901)

Alman İmparatoru II.Wilhelm 1898 yılı İstanbul ziyaretini anıtlaştırmak istedi. İstanbul Sultanahmet meydanında bir çeşme yaptırdı. Alman Çeşmesi olarak adlandırılan bu eser 27 Ocak 1901 tarihinde bitirilerek hizmete girdi.

MİLLETLER CEMİYETİ HATAY İÇİN ÖZEL BİR STATÜ BELİRLEDİ (1937)

Milletler cemiyeti Hatay meselesine bir çözüm bulmak için yaptığı çalışmalar sonunda 27 Ocak 1937’de özel bir statü belirledi. Buna göre Hatay (İskenderun Sancağı)iç işlerinde bağımsız dış işlerinde ise Suriye’ye bağlı kendi anayasası olan bir statüye kavuşacaktı. Bu statü Milletler Cemiyetinin Fransız temsilcisi aracılığı ile kontrol edilecekti. Fransa ile Türkiye Hatay’ın toprak bütünlüğünü garanti altına alacaktı. İskenderun Sancağı bundan sonra Hatay adını alacaktır.

MİLLET PARTİSİ LAİKLİK ENDİŞESİ İLE KAPATILDI (1954)

Demokrat Parti’nin CHP muhalefetini yetersiz ve eksik bulan Mareşal Fevzi Çakmak, Osman Bölükbaşı, Enis Akaygen, Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur, Prof. Dr. Kenan Öner, ve General Sadık Aldoğan tarafından 1948'de kurulmuştu. Türkçe ezan ve ibadete ilk tepki gösteren partidir. Ancak siyasi alanda fazla başarı elde edemedi. Partinin genel başkanı Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur’du. Millet Partisi gizli dini amaçlar taşıdığı gerekçesi ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 27 Ocak 1954 yılında kapatıldı.

DIŞ UZAY KULLANIMI HAKKINDA ANTLAŞMA İMZALANDI (1967)

ABD ile SSCB arasında uzay yarışının hızlandığı bir dönemde, ABD, SSCB ve İngiltere arasında uzaydan yararlanmanın esaslarını belirleyen ‘’Dış Uzay Antlaşması’’ 27 Ocak 1967’de imzalandı. Bu antlaşma ile uzayın barışçı amaçlar ile ay da dahil uzaydaki gezegenlerde nükleer silahlar başta olmak üzere kitle imha silahlarının kullanılması ve depolanması yasaklanıyordu.

ABD İLE VİETNAM ARASINDA BARIŞ ANTLAŞMASI İMZALANDI (1973)

ABD için yenilgi ile biten ve yaklaşık 55000 askerini kaybettiği Vietnam savaşı resmen sona erdi. ABD ve Vietnam temsilcileri arasında Paris’te 27 Ocak 1973’te barış antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile ABD Vietnam’da bulunan bütün askeri birliklerini çekecek, Kuzey ve Güney Vietnam arasında 17. Enlem sınır olacak ve ABD Güney Vietnam’ın iç işlerine karışmayacaktı. Ancak Kuzey Vietnam bir süre sonra Güney Vietnam’ı işgal etti. Güney Vietnam’ın elindeki çok miktarda ki ABD silahı Kuzey Vietnam’ın eline geçti.

KIBRIS RUM ÇETELERİNİN LİDERİ GRİVAS ÖLDÜ (1974)

Tek amacı Kıbrıs’ı İngilizlerden ve Türklerden arındırarak Yunanistan’a bağlamaktı. Bu amaçla EOKA örgütünü kurarak Troodos dağlarını üs haline getirdi. Adada Türklere yönelik saldırılara ve katliamlara öncelik etti. Grivas 27 Ocak 1974 ‘te barış harekatını görüp hayalinin yok olduğunu göremeden 27 Ocak 1974 günü kalp yetmezliğinden öldü.

Yorumlar