Tarihte bugün 20 Ocak günü neler oldu, neler yaşandı?

İmam Şafi'nin Kahire'de vefat etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanununu kabul etmesi ve Mustafa Çelebi'nin padişahlık iddiası İle Anadolu’ya geçişine kadar tarihte bugün meydana gelen olaylar.

Google Haberlere Abone ol

Tarihte bugün 20 Ocak günü neler oldu, neler yaşandı? Tarihte bugün 20 Ocak günü meydana gelen olaylar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanununu kabul etmesi, Sovyetler Birliği'nin zögürlük isteyen Azerbaycanlıları katletmesi, ve Osmanlı'nın 1. dünya savaşına girmesinin sorumlularından olan Midilli Kruvazörünün batması gibi hadiseler bulunuyor. Peki, Tarihte bugün 20 Ocak günü neler oldu, neler yaşandı?

Tarihte bugün veya tarihte 20 Ocak günü meydana gelen önemli olaylardan bazıları şöyle:

TBMM tarafından 20 Ocak 1921 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi...

İMAM ŞAFİ KAHİRE’DE VEFAT ETTİ (820)

Mısır’da doğmuştur fakat aslen soyu Kureyş kabilesine dayanır. Babası vefat edince annesi onu Mekke’ye getirmiştir. Zekası ve ilme meraklılığı ile tanınmıştır. Çocukluk dönemi maddi sıkıntılar içerisinde geçmiştir. Kur’an-ı Kerim’i yedi yaşında ezberlemişti. İmam Malik’den ve İmam-ı Azam’ın öğrencisi İmam Muhammed’den ders almıştır. Ahmet Bin Hanbel ise ondan ders almıştır. Onun şeri delillerden çıkardığı hükümlere uyanlara Şafii denilmiştir. İmam Şafi Mısır’da iken elli dört yaşında yakalandığı bir rahatsızlık sonucu vefat etti.

MUSTAFA ÇELEBİ PADİŞAHLIK İDDİASI İLE ANADOLU’YA GEÇTİ (1421)

Yıldırım Bayezid’in oğlu Mustafa Çelebi padişahlık iddiası ile tekrar ortaya çıktı ve Edirne’de tahta oturdu. Arkasından yeğeni Sultan II.Murat’ı ortadan kaldırmak için 20 Ocak 1421’de kuvvetleri ile birlikte Gelibolu’dan Lapseki’ye geçti. Ancak başarılı olamadı ve kaçmak isterken Rumeli’de ele geçirildi. Gerçek Mustafa Çelebi olmadığı ‘’Düzmece’’ yani sahte olduğu iddiası ile asıldı.

OSMANLI ORDUSU EDİRNE’NİN HARAP OLMASINI İSTEMEDİ (1878)

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Ruslar Edirne önlerine kadar ilerlediler. Başkumandan Müşir Süleyman Hüsnü Paşa şehrin harap olasını istemedi ve Kırklareli’ne çekildi. Ancak fazla cephanenin imhası sırasında sıçrayan ateş ile pek çok tarihi eser zarar gördü. Bir kısmını da 20 Ocak 1878’de şehre giren Ruslar imha ettiler.

MİDİLLİ KRUVAZÖRÜ BATTI (1918)

Osmanlı Devletinin I.Dünya savaşına girişinin sorumlularından Midilli Kruvazörü Midilli adasında ki İtilaf devletleri donanmasına baskın yapmaya giderken mayın isabet etmesi sonucu Çanakkale Boğazı açıklarında İmroz adası civarında 20 Ocak 19218’de battı.

İLK ANAYASA (TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU) KABUL EDİLDİ (1920)

TBMM tarafından 20 Ocak 1921 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi. Bu anayasa dönemin şartları nedeniyle güçler birliği esasına göre hazırlanmıştır. Geniş kapsamlı değildir çünkü aynı dönemde Kanun-i Esasi yürürlükte idi.

KIZILORDU ÖZGÜRLÜK İSTEYEN AZERİLERİ KATLETTİ (1990)

Azerbaycan’da bağımsızlık hareketleri güçlenmişti. Esaret zincirinin halkasının kopmasını istemeyen SSCB Azerbaycan’a 19-20 Ocak 1990 gecesi özel kuvvetlerle girdi. 20 Ocak günü Bakü’yü tamamen işgal eden Kızılordu birlikleri herkese her şeye ateş açtılar. Bir çok Azeri Türkü’nün katledildiği bu olay tarihte ’’Yanvar Katliamı’’ olarak yer aldı. Ancak Azeriler hiçbir şekilde bağımsızlık isteklerinden vazgeçmediler.

Tarihte bugün 20 Ocak günü neler oldu, neler yaşandı?
Tarihte bugün 20 Ocak günü

 

HRANT DİNK’İN KATİL ZANLISI SAMSUN’DA YAKALANDI (2007)

Hrant Dink’in katil zanlısı Ogün Samast 20 Ocak 2007 tarihinde samsun’da güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Katil zanlısının emniyette Türk bayrağı ile verdiği poz tartışmalara ve soruşturmaya konu oldu.


 

Yorumlar