Bekçilik Sınav sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü bekçilik sınav sonuçlarını açıkladı.

Google Haberlere Abone ol

Bekçi adaylarının merakla bekledikleri sınav sonuçları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının tamamlanması ile birlikte bekçilik sınav sonuçları adaylar tarafından sorgulanıyordu. Daha önceleri yapılan duyuruya göre; bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinde bugün açıklandı. Sınav sonucu sorgulama işlemleri kurumun resmi sitesi üzerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek.

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinde adayların erişimine açıldı!

BEKÇİLİK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bekçilik sonuçlarına e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Bekçilik sonuçları açıklandığında aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz..

SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

3. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.

Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SINAVI 

1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

3. Adaylar;a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,b) Kendisinden istenileni kavraması,c) Özgüveni,ç) İfade etme yeteneği,d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

SINAV SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar