Sağlık personeli ek ödemeleri ne kadar?

Sağlık Bakanlığı tarafından üç ay boyunca sağlık personeline ek ödemelerin yüzde 100 oranında ödeneceğini açıklamasının ardından ek ödemelerle ilgili bazı bilgiler merak edilir oldu.

Google Haberlere Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında en büyük fedakarlığı ortaya koyan sağlık çalışanlarıne ek ödeme müjdesi verdi.

Buna göre sağlık personelinin ek ödemeleri yüzde 100 oranında yapılacak.

Sağlık personelinin yüzde 100 yani tavandan ödeme yapılması kararından gözler, sağlık sektöründe ek ödemelerin yüzdeliğine ve miktarına çevirdi.

Sağlık personelinin ek ödemeleri ne kadar, yüzde kaç oranında ek ödemeler alınıyor.

İŞTE ÖDENECEK EK ÖDEMELER

Doktor (1/4) 6 bin lira

Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (1/4) 1625 lira

Ön lisans 1260 lira

Lise (2/3) 505 lira

EK ÖDEME NEDİR?

Sağlık personeline ek ödemeler, çalıştıkları kurumların döner sermayelerinden alınarak personele dağıtılan ödemedir. Ödemeler hastanelere, illere ve ilçelere göre değişkenlik gösterebilmektedir. 

Kurumda görevli personele sağlık tesisinin o dönemde elde ettigği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine Payı (%1), Sosyal Hizmetler Payı (%1) ile Bakanlık Merkez Payı (%5) ayrıldıktan sonra kalan miktar performans inceleme komisyonu kararı ile personele ek ödeme olarak dağıtılıyor.

Kurumda görevli personele yapılan ek ödeme toplamının Kurumun o dönemdeki döner sermaye gelirinden yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan miktarının %50’sini aşmaması gerekiyor. 

EK ÖDEMELERİ HEYET BELİRLİYOR

Ek ödeme dağıtımında tabiplerce gerçekleştirilen tıbbi işlemleri incelemek amacıyla her bir sağlık tesisinde inceleme heyeti oluşturulur. 

Başhekim, inceleme heyeti üyelerini; mesleğinde en az 5 yıl çalışmış, yok ise daha az çalışmış ve inceleme heyeti raporuna istinaden disiplin cezası almamış olan tabip veya diş tabipleri arasından seçer. 

Heyet başkanı heyet üyelerinin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir. İnceleme heyeti üye sayısı 3’ten az, 12’den fazla olamaz. 

İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibarıyla sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir. 

EK ÖDEMENİN BELİRLENMESİ

Personele dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken ve sağlık tesisinin gelir-gider  dengesi ile borç, alacak, nakit durumu ve ihtiyaçlarını gözetmekle yükümlü ve sorumlu döner  sermaye komisyonu kurulur. Komisyonun başkanı başhekimdir. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde, üye sayısının  en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması  halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. 

Başhekim, personele dağıtılacak ek ödeme tutarını belirleyen net performans puanlarının tespiti ve bunların kontrolünü sağlar. Genel tıbbi işlemler puanının hesaplanmasında Girişimsel İşlemler Listesi ile “Kamu Kurumları için Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesi ve Özellikli Tıbbi İşlemler Listesi esas alınır. 

Yorumlar