Resmi gazetenin 31 Ekim 2020 tarihli sayısı

Resmi gazetenin 31 Ekim 2020 tarihli sayısında yayınlanan kararlar, tebliğler ve yönetmelikler neler oldu?

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlanan 31290 sayılı nüshasında yer alan kararlar, ilanlar, tebliğler ve yönetmelikler neler oldu?

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararlar:

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3153)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3154)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3155)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3156)

CUMHURBAŞKANI KARARI

29/3/2020 Tarihli ve 2327 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Onaylanan “Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Yürürlük Tarihinin 1/7/2020 ve Mezkûr Karar ile Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilen “Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi”nin Sona Erme Tarihinin 1/12/2020 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3157)

YÖNETMELİKLER

Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği

TEBLİĞ

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/10/2020 Tarihli ve 9658, 9661, 9662 ve 9663 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETENİN PDF HALİ

Yorumlar