Resmi gazetenin 3 Mart 2021 tarihli sayısı

Resmi gazetenin 3 Mart 2021 tarihli sayısında yer alan kararlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 3 Mart 2021 tarihli sayısında yer alan kararlar ve ilanlar belli oldu. İşte resmi gazetenin son sayısında yer alan ilanlar kararlar: 

YÖNETMELİKLER

Yükseköğretim Kalite Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Çankaya Üniversitesi Yüksek Performanslı Binalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

2021 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2021 Yılı Ocak Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2021 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/02/2021 Tarihli ve 10045-17 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 30/12/2020 Tarihli ve E: 2020/57, K: 2020/83 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/104, K: 2021/3 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/2/2021 Tarihli ve 2017/17753 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/2/2021 Tarihli ve 2018/2784 Başvuru Numaralı Kararı

RESMİ GAZETENİN PDF HALİ

Yorumlar