Resmi Gazetenin 28 Nisan 2021 tarihli sayısı

Resmi Gazetenin 28 Nisan 2021 tarihli sayısında yer alan kararlar:

Google Haberlere Abone ol

Resmi Gazetenin 28 Nisan 2021 tarihli sayısında yer alan kararlar:

TBMM KARARI

1283 ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan 2021 Tarihli Açıklamasının Kınanması, Reddedilmesi ve Yok Hükmünde Sayılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Adına 25 Mart 2021 Tarihinde İmzalanan Ekli 2020 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3912)

ATAMA KARARI

Sağlık Bakanlığında Açık Bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Selami KILIÇ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/208)

YÖNETMELİK

Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Elektrik Motorlarının ve Değişken Hız Sürücülerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1781/AB) (SGM: 2021/16)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 24/12/2020 Tarihli ve E: 2020/15, K: 2020/78 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 11/2/2021 Tarihli ve 2018/13901 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2018/26844 Başvuru Numaralı Kararı

RESMİ GAZETENİN TAM HALİ PDF

Yorumlar