Bazı bakanlıklara yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklara yeni atamalar gerçekleştirildi. İşte yapılan atamalar:

Google Haberlere Abone ol

Bazı bakanlıklara yeni atamalar gerçekleştirildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarına göre; 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na İsmail Ergüneş atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Ahmet Erdem ve Lutfihak Alpkan atandı.

Erdoğan atamaların yanında bir de görevden alma yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre;

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürü Selim Tokaç görevden alındı.

RESMİ GAZETEDE YER ALAN DİĞER KARARLAR

Resmi gazetenin 30 Nisan 2021 tarihli sayısında yer alan kararlar ve duyurulardan bazıları şöyle:

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Gazilerin Mirasçılarına “İstiklal Madalyası” Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3937)

Niğde İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Altunhisar KÖK ve İrtibatları Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3938)

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3939)

Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ve Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokulların Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3940)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/210, 211, 212, 213)

YÖNETMELİKLER

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3941)

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

RESMİ GAZETENİN TAM HALİ

Yorumlar