Resmi gazete 14 Kasım 2020 tarihli

Resmi gazetenin 14 Kasım 2020 tarihli nüshasında yer alan kararlar belli oldu. İşte det

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlanan nüshasında yer alan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler belli oldu. 

İşte bugünkü gazetede yer alan kararlar:

YÖNETMELİKLER

Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/26)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/23)

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2020 Tarihli ve 9686, 9687, 9690 ve 9698 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETENİN BUGÜNKÜ PDF HALİ

Yorumlar