PTT iş başvuru formu, işe alım şartları, ne zaman alım yapılacak?

PTT iş başvuru formu nereden, PTT iş ilanları, işe alım şartları, nelerdir, form nereden, nasıl alınır?

Google Haberlere Abone ol

PTT iş başvuru formu nereden, PTT iş ilanları, işe alım şartları, nelerdir, form nereden, nasıl alınır? PTT iş başvuru formu, işe alım şartları, ne zaman alım yapılacak? PTT alımlarıyla kurumda çalışmak isteyen memur adayları alımları ve şartlarını merak ediyor. PTT personel alımı tarihi, başvuru formu ve yazılı sınavda nelerin sorulacağı merak konusu oldu. 

Türkiye genelinde PTT dağıtım merkezleri ve kargo hizmetleri nedeniyle istihdamın en çok yapıldığı devlet kurumlarından biri de PTT oluyor. PTT tarafından yapılan istihdamda yer almak isteyen binlerce işsiz genç her gün alımların nasıl ve nereden yapılacağı konularını araştırıyor. 

PTT'de taşeron, sözleşmeli ve kadrolu memur olmak üzere üç ayrı kategoride çalışanlar bulunmakta. Bu kategorilerin herbirinin ayrı ayrı alım şartları ve şekilleri bulunuyor. 

PTT'de en kolay işe başlama yöntemi taşeron şirketler üzerinden olan girişlerdir. Ancak bu girişlerde maaşlar ve özlük hakları genel olarak daha zayıf. Sözleşmeli personel ile memur arasında ise çok fazla fark bulunmuyor. 

Bu nedenle imkanı bulunan sözleşmeli olarak PTT'ye giriş yapabileceği gibi memur olarak atanmak da mümkündür.

Peki, PTT iş başvuru formu, işe alım şartları, ne zaman alım yapılacak?

İşte PTT personel alım süreçleri ve şartları ve başvuru formu alınabilecek yeri:

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT personel alımına ilişkin kurumdan veya hükümet kanadından henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

PTT BAŞVURU FORMU 2022

PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Formu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.

PTT PERSONEL ALIMI VE İŞ İLANLARI

Açık olan tüm pozisyonlar ve gerek görülen tüm departmanlara personel alımı yapan PTT şirketi, personel alacağı yönünde duyurularını Ptt.gov.tr adresi üzerinden sürdürmektedir. Aynı zamanda öğrenciler için staj imkanı sunan PTT kargo son duyurularına göre Staj Seferberliği Projesi ile kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden staj başvurularını da kabul etmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI KOŞULLARI NELERDİR?

PTT'de işe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış

olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş

olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT YAZILI SINAVDA NELER SORULUYOR?

PTT yazılı sınavda vatandaşlar hangi konular ve ne tür sorularla karşılaşacağını merak ediyor. İşte PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıklarına ilişkin detaylar şöyle;

 * Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

* Sözel Akıl Yürütme

* Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

* Temel Yurttaşlık Bilgisi

* Türkiye Coğrafyası

* Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

* Ölçme becerisi

PTT ACENTELERİNDE ÇALIŞMA ŞARTLARI

PTT'nin genel olarak kurumlarında çalışmanın yanında bir PTT'nin mahalle aralarındaki temsilcilikleri, acenteleri de işe alımlar yapıyor. Ancak buradaki acenteler tamamen kişiye özeldir. Yani özel sektör tarafından işletiliyor. Dolayısıyla buralarda yapılacak alımlar da özel alımlardır. Devlet ile bir ilgisi bulunmuyor. Bu tür acenteler genel olarak İŞKUR üzerinden alım gerçekleştiriyor. 


 

Yorumlar