Osman Bey amcası Dündar'ı neden öldürdü, gerçek tarihte de öldürdü mü?

Osman Bey Amcası Dündar Beyi öldürmüştü. Osmanlı Tarihi'nin başlangıcı niteliğindeki olayların çoğunluğu Osman Bey döneminde yaşanmıştı. Osman Bey, beyliğin başına geçtikten sonra amcası Dündar Bey ile yaşanan sorunlar yüzünden onu öldürmek zorunda kalmıştı.

Google Haberlere Abone ol

Osman Bey, amcası Dündar Bey'i neden öldürdü, gerçek tarihte de öldürdü mü? Osmanlı İmparatorluğu'nun tohumlarını atan Osman Bey, 600 yıllık hükümranlığın temellerini atarken daha başından itibaren önündeki bütün engelleri kati ve kesin bir şekilde ortadan kaldırmaya kararlıydı. Osmanlı çınarının büyümesinin önündeki en büyük engellerden biri amcası Dündar Bey'di. Peki, Osman Gazi amcası Dündar Bey'i neden öldürdü?

Bu konu aslında tarihçiler arasında en çok tartışılan meselelerden biridir. Çünkü Osman Gazi'nin gerçekten amcasını öldürüp öldürmediği kesin olarak bilinmiyor. Bu konudaki dayanaklar iki tarihçinin yazılarına dayanır. Bunlar Neşrî ve İbn-i Kemal'dir. Neşrî'nin kaynaklarında "Tündar" adından birinden söz edilir. İbn-i Kemal ise "Dündar" isminde birisinden. Bu iki tarihçinin eserlerinde olayın gerçekleşme şekli farklı anlatılır. 

Ancak özetle ve genel kabul gören görüşe göre;

Dündar Bey'in varlığı Osmanlı çınarının büyümesine, yeni topraklar fethetmesine engeldi.

Bu engel ortadan kaldırılmasaydı belki bugün Osmanlı İmparatorluğu'ndan bile söz etmiyor olacaktık.

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk hükümdarı olan Osman Bey, Ertuğrul Gazi’nin en küçük oğlu olmasına rağmen, ağabeylerinin itirazı olmadan aşiretin başına geçmişti.

Bu yüzden de kardeşler arasında bir çatışma olmadı. Ancak Osman Bey, özellikle 1288-1299 yılları arasında fetih politikasında köklü bir değişikliğe gitti ve bu durum Bizans tekvurları ile kaçınılmaz olarak karşı karşıya gelmesine neden oldu.

DÜNDAR BEY FETİHLERE ENGEL OLUYORDU

Osman Gazi’nin amcası Dündar Bey ise fetih politikasındaki bu köklü değişime ve özellikle Bilecik Tekfuru ile savaşmaya karşı çıkmaktaydı.

Osman Gazi de amcasının bu yöndeki fikirlerini kendi politikalarına bir cephe alma olarak görüp Dündar Bey’i 1300’lü yılların başında öldürdü.

Böylece Osmanlı hanedanı içinde, "kardeş katli" olarak da adlandırılan uygulama ve ilk kan dökülmüş oldu.

Dündar Bey, sınırdaki Bizans tekfurlarıyla iyi geçinmekten yanaydı; ancak hiçbir zaman bitmek tükenmek bilmeyen Bizans oyunlarına karşı sürekli saf niyetle yaklaşmış ve hep kaybetmiştir. 

DÜNDAR BEY HADİSESİ 

Neşrî'nin 1492 tarihli eserinde Osman Bey'in Dündar Bey'i öldürmesiyle ilgili bölüm şöyledir: Osman Gazi Bilecuk tekvurının beğlenub kendünin elin öpdürdüğine rencide olup diledi ki heman-dem karvayub tekvurı tuta. Ammusı Tundar’la müşavere itdi. Tundar eytdi. ‘Öte tarafda Germiyan oğlu aduv ve bu etrafun kafirleri bize düşman. Bunı dahi düşman idicek, bize turacak yir kalmaz’ didi. Tundar’un bu sözü Osman’a güç geldi. Kendünin hurucına men anlayup okla Tundar’ı urub öldürdi.

Yorumlar