Nostradamus Kehanetleri

Adı tarihte her zaman anılan astrologlar olmuşlardır. Fakat bu mucizevi alemin en parlak yıldızı, tüm zamanların en kudretli kahini kesin şekilde Michel Nostradamus olmuştur.

Google Haberlere Abone ol
 Adı tarihte her zaman anılan  astrologlar olmuşlardır. Fakat bu mucizevi alemin en parlak yıldızı, tüm zamanların en kudretli kahini kesin şekilde Michel Nostradamus olmuştur. yüzyıllardır araştırmacılar onu “Kahinlerin kahini" adına layık görürler. İlginçtir ki, uzak gelecekte olabilecek bir çok mutlu ve trajik olayları gördüğü gibi, gelecekte onu "peygamber" adlandıracaklarını da görmüş ve buna kendi zamanında itiraz etmiştir. Asırlarca adı efsaneye dönüşen, dünyanın en büyülü şahsiyetlerinden biri olan Michel Nostradamus Rönesans döneminde, 1503 - yılında Fransa'da Katolik dinini kabul etmiştir. Ancak ailesi  Yahudi dir, hayatını kaybettiği 1566 - yılına kadar sıra dışı sevinçli ve meşakkatli bir  hayat geçirmiştir. İlginçtir ki, Nostradamus hem kendi zamanının, hem de gelecekte kaçınılmaz olarak dünyada meydana gelebilecek olağanüstü olayları önceden görmüş ve gördüğünü beyan ederek gelecek nesillere iletmiştir. O, diğer kahinlerden farklı olarak, sadece gerçekleşecek olağanüstü olayları, onların zamanını, hatta kendisinden asırlarca sonra dünyaya gelecek bazı tarihi simaların isimlerini ve onların yönetim süreçlerini de tam olarak göstermiştir.  Nostradamus 450 yıl önce kaleme aldığı yazıda (dörtlük - dört satırdan oluşan şiir parçası) Napoleon'un tam 14 yıl iktidarda olacağını, Pasterin yapacağı büyük buluşu açıklar. Gösteriyor ki, asırlardır insanlardan gizlenen bu kişi ortaya çıkarılacaktır.  Pasteur şimdi şimdi kendi sahasında zamanın en büyük alimi gibi kabul edildi". Fransa'da DE Gaulle adlı birisi üç kez rehber seçilecek. Almanya'da Hisler (Hitler) adlı birisi 11 yıl iktidarda olacak. Çok fazla kan dökecek sonunda ordusu da, kendisi de yok olacak. Ne olacağını hiç kimse bilmeyecek. Nostradamus Hitler hakkında görüşlerini Fransa kralı ‖ Henriye gönderdiği açıklamada devam eder: "Bu, iradece güçlü adamın dili elinde turna olan deliden daha korkunç olacak. Hakimiyeti çok sürmeyecek”. Görücü Franco da konuşuyor: "Ispanyada Riveradan sonra iktidara Franco gelecektir”. Nostradamus Neptün planetinden söz ediyor. Oysa bu gezegen, ölümünden 280 yıl sonra, 1864- yılında Fransızca ve Almanca astrologları Jan Jozef Leverye ve İohann Qotfred Alle tarafından keşfedilmiştir. Görücü İngiltere'den da bahsediyor. Gerçi İngiltere, ölümünden 152 yıl sonra ortaya çıkmıştı. Görücü Anglikan sözünden bahsediyor. Halbuki, İngilizler bu sözü sadece 1635 yılından işletmeye başlamışlardı.  O, aynı zamanda kendisinden 210 yıl sonra oluşmuş ABD devletinden, ölümünden 250 yıl sonra oluşmuş ABD Demokratlar Partisi (1828) ve onun sembolünden - eşek ve katırdan  söz açmıştır. Kuşkusuz ki, bu harika adamın Sovyetler Birliği ile ilgili söyledikleri her birimiz için de ilginç olacaktır. Nostradamus 27 Haziran 1557 yılında Fransa kralı ikinci Henriyə, aslında gelecek nesillere gönderdiği açıklamada yazmıştı: "Ekim ayında büyük devrim olacaktır. Çoğu diyecekler ki, bu şimdiye kadar yaşanan devrimlerin en dehşetlisidir. Sanki hayat mahverinden çıkacak. Yeryüzünü karanlık kaplayacaktır. Yazın ve bundan sonra büyük değişiklikler olacak. krallıklar yok olacak, bütün bunlar Yeni Babilistanın oluşmasına, iğrenç ahlaksızlığa, çok kötü manevi düşkülüye yol açacaktır ... Sanki bu doğu bölge insanların ahlakının bozulması yüzünden Ulu Tanrı Şeytanı karanlıklardan tahliye etmiş ve bunun sonucunda, Üstün köpek (Stalin- QP) ve Doxan- Qoq- Magog (korkunç ve dehşetli adam) dünyaya gelebilmişlerdir. Kiliselerde, camilerde, ibadethaneler ele oyunlar çıkarcaklar ki, gözden ve elden mahrum kırmızılar da, ağlar da bunun korkunç sonuçlarını göremeyeceklerdir ... Onlar ülkenin üçte ikisinin yok edecekler. Üçte biri kalacak. Fakat artık kimse tarla ve evlerin gerçek sahiplerinden kaç kişinin sağ kalacağını belli edemez. Onlar işledikleri suçlar nedeniyle cezadan aciz bırakacak değildir. 73 yıl 7 ay süren hakimiyet ellerinden alınacaktır ". Burada bizim için anlaşılmayan bir şey yoktur. "Krallıklar dağılacak" mehfumu altında "ülkeler bağımsızlığını kaybedecek ve SSCB oluşacak", "Yeni Babil" - "çok uluslu materyalist Sovyet devleti", "Doğu saltanatı" - "Sovyetler ülkesi" anlamında kullanılmıştır. Görüldüğü gibi, Nostradamus Sovyet hakimiyetinin 73 yıl 7 ay süreceğini de tam doğrulukla göstermiştir. 26 Ekim 1917- den 1991- yılının ağustosuna kadar olan zaman göz önünde düz 73 yıl 7 ay etmektedir. Onun Ermenistan-Azerbaycn arasındaki Karabağ savaşına atfedilen kahini 1560 yılının Eylül ayı için Almanya dahil edilerek 54 sayılı Katren adı altında verilmiştir. O döneme hiç ilgisi olmayan Katren şöyledir: Saçları kısa kesilmişleri (yumrubaşları) silahtan mahrum edecekler. Bu, çatışma sürecini önemli ölçüde uzatacak. İçki babası (içki düşkünü) yıldırım hızlı albanlardan karşı kelek kullanacak. Kendilerinden ayrı düşenler yok olacak. Yabancı araştırmacılar "Arnavutluk" derken modern Azerbaycan ve Azerbaycanlıların öngörüldüğünü kabul ederler. Nostradamusşünas Bardo Kidoqo yazıyor: "Arnavutluk deyince nedense insanlar Balkanları göz önüne getirirler. Bu tasavvur doğru değildir. Aslında, eski tarih de ve Nostradamus da buna işaret ediyor ki, Arnavutluk Kafkas ve İran arasında şimdi Azerbaycan olarak bilinen arazidir". Araştırmacı John Houq ve başkaları da aynı görüştedirler. Con Houq yazdığına göre: "Eski Arnavutluk Kafkasya bölgesidir. Katren 20. yüzyılın doksanlı yıllarında yaşanan Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığından bahsediyor. 1993 yılının Nisan Haziran aylarında Ermeni orduları kendisinin kararıyla  zaferini elde ederek Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'dan ayırdı. 90'ların ortalarında Azerbaycan-Ermenistan sorunu başladı “.

Hazreti Mehdi (as) ne zaman gelecek?

İslam dünyasının merakla beklediği İmam Zaman Mehdi (aleyhiselam) çıkışı ile ilgilidir. Onun mirasını araştıranların geldiği tasarrufta denir ki, Hazreti Mehdi (as) ile ilgili Nostradamus tarih olarak 2016-2020 yılları gösterdi. O kitabında "Orta Asyalı bir Mehdi 2016-2020 yıllarında Asya'da zuhur edecek. O yıllarda dünya kendisinin altın dönemini yaşayacak. " Belirtelim ki, İslam alimleri de yaklaşık buna benzer bir fikir söylüyor. Öyle ki, bilim adamları hadislere dayanarak diyorlar ki, İmam Zaman'ın zuhuru her yüz yılın ilk 15-20 yılına tesadüf etmelidir.

En Ünlü Kehanetleri Londra yangını "Londra'dan adalet için kan istenecek, 66 yılında yandığı zaman, Ihtiyar Ledi yüksek sarayından düşecek, Aynı ırktan bir çoğu öldüğü zaman. "  1666 yılında başlayan Londra yangını, 5 gün içinde şehrin büyük bölümünü kül etmiştir. Her ne kadar adalet için kan istense de, bu büyük yangında sadece 6 insan ölmüştür. Bazı yorumcular, "adalet için kan istemek" tabirini "Siyah Ölümün artık hak ettiğini bulması" gibi yorumlar. Londra yangını zamanında bu hastalığı taşıyan milyonlarca fare ölmüş, şehir bu bakımdan temizlenmiştir. Hitler hakkındaki kehanetleri. "Batı Avrupa'nın derinlerinde bir yerlerde Fakir insanların bir çocuğu olacak, Konuşma ile milyonların aklına girecek, Ve Doğu'nun İmparatorluğu'nda da beğenilecek. " Bu mısraların Hitler'in çocukluğunun, karizmatik ve etkileyici kişiliğinin, son olarak da Almanyanın Japonya ile kurduğu müttefikliye işaret ettiğine inanırlar. Başka bir kehanetinde ise, Hitler'den ve onun yazmış olduğu "Kavgam" adlı kitabından şu şekilde bahsetmiştir: "Kalabalığı kurtarırım gibi yalan sözlerle, Halkını köle, ülkesini edecek zindan, Yani bir cumhuriyetin binip sırtına, Savaşım, diyecek, beş on sayfa açıp kitabından. " 11 EYLÜL OLAYI "Fanatik dünya görüşü olan bir insan Tüm dünyanın dehşet içinde kalmasına neden olacak, Öyle bir olay yaşanacak ki, Irak'a göre Hıristiyan alemi korkunç acılar çekecek. " 11 Eylül ile ilgili olarak, diğer bir kehaneti de şu şekildedir: "Tanrının kentinde büyük bir gök gürlemesi yaşanacak, İki kardeş kaos içinde ayrı ayrı parçalanacak, Kale ayakta kalırken, Büyük lider yenilecek. " Bu dörtlükdə de ikiz kulelerin yıkılması ve aynı gün Pentagon'a yapılan saldırıda Pentagonun ayakta kalması olarak açıklama yapılmaktadır. Nostradamus'un daha bunun gibi gerçekleşen ve gerçekleşmeyen yüzlerce kehaneti var. Peki sizce kendi ölümünü bile bir gece önceden bilen bu adamın sırrı nedir? Bu insana kahin de söylenebilir mi?

Yorumlar