Nişantaşı Üniversitesi burs şartları nelerdir?

Nişantaşı Üniversitesi burs şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir, kimlere burs verilir, burslar nasıl verilir?

Google Haberlere Abone ol
Nişantaşı Üniversitesi burs şartları nelerdir?

Nişantaşı Üniversitesi burs şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir, kimlere burs verilir, burslar nasıl verilir soruları YKS puanlarının ve tercih kılavuzlarının açıklanmasıyla birlikte sorulan sorular arasında yer alıyor.

Özel üniversiteler arasında yer alan Nişantaşı Üniversitesi'nde okumak veya burslu şekilde okumak isteyen öğrenciler burs politikasını öğrenmek istiyor.

Bütün özel üniversitelerde olduğu gibi Nişantaşı Üniversitesi'nde de burslu öğrenci kontenajı bulunuyor.

Bursluluk dereceleri ve süreleri ise öğrencinin puan durumu ve bölümlere göre değişken durum gösteriyor.

Peki, Nişantaşı Üniversitesi burs şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir, kimlere burs verilir, burslar nasıl verilir? 

Nişantaşı Üniversitesi'nden burs almanın en güzel yanı derslerin başarısız olması halinde bursun kesilmemesidir.

Burslar sadece okul uzatma halinde kesilir.

İşte Nişantaşı Üniversitesi'nin burs politikası ve verdiği bursların şartları:

Başarı ve destek burslarıyla ilgili başvuruları değerlendirmek ve başvurularla ilgili gerekli kararları almak üzere, Rektörlük tarafından üç kişilik Burs Komisyonu oluşturulur. Burs Komisyonu kararları Rektörlüğe sunulur ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı onayından sonra kesinleşir.

Burs başvuruları ve bu konuda öğrencilerin bilgilendirilmesi, başvuruların Burs Komisyona iletilmesi ve buna ilişkin işlemlerin koordinasyonunu Genel Sekreterlik yürütür.

ÖSYM kılavuzunda yer alan tam ve kısmi burslu programlara yerleşen öğrencilerin bursları, normal öğrenim süresi için verilir. Kayıt yenilenmeyen ve ders kaydı yapılmayan süreler, bu süreye dâhildir.

Yaz okulu burs kapsamı dışındadır.

BİRDEN FAZLA BURSU HAK ETME

Bu yönerge çerçevesinde öğrenci birden fazla burs ve indirim hak ettiğinde sadece birisinden ve en yüksek olanından yararlanır.

ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLAR

Üniversiteye Giriş Bursları: ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre YKS kılavuzunda yer alan burslu diploma programlarına yerleştirilen öğrencilere verilen tam ve kısmi burslardır.

Bunlardan tam burs öğrenim ücretinin tamamını,

% 75 burs öğrenim ücretinin dörtte üçünü,

% 50 burs öğrenim ücretinin yarısını,

% 25 burs öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

(2) Tercih Bursları: Yükseköğretim programları tercih döneminde üniversitenin resmi internet sitesinde duyurulmak üzere belirli bir tercih sırasına göre sunulan burslardır.

(3) Kardeş Bursları: Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarındaki her bir kardeşe % 5 oranında uygulanan burslardır.

(4) Engelli Bursları: Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilere verilmek üzere komisyonca uygun görülen burslardır.

(5) İhtiyaç Bursları: Önceden öngörülemeyen nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen ve bu durumunu belgelendiren öğrencilere burs komisyonunun uygun görmesi kapsamında uygulanacak burslardır.

(6) Spora Destek Bursları: Burs komisyonunca kabul edilecek spor branşlarından milli olmuş sporculara, burs komisyonunca belirlenen oran ve sürede uygulanacak burslardır.

(7) Bilim, Sanat ve Kültür Bursları: Bilim, Sanat ve Kültür alanlarında uluslararası platformda başarı kazanmış öğrencilere burs komisyonunca belirlenen oran ve sürede uygulanacak burslardır.

(8) Akademik Başarı Bursları: Her akademik yıl sonunda, lisans ve ön lisans programlarında, en az iki yarıyıl öğrenim görmüş, hiçbir şekilde disiplin cezası almamış ve genel not ortalaması 3,60 ve üzeri olan öğrencilere başvuru yapmaları halinde izleyen yılın eğitim-öğretim ücretinden başarı derecesine göre burs komisyonunca belirlenen oranda uygulanacak burslardır.

(9) Yatay Geçiş Bursları: Nişantaşı Üniversitesine diğer üniversitelerden yapılan yatay geçişlerde öğrencilerin geldikleri kurum, giriş puanı ve genel not ortalamalarına göre başvuru yapmaları durumunda burs komisyonunca belirlenen oranda uygulanacak burslardır.

BURSLARIN KESİLMESİ

Bir disiplin soruşturmasında iki yarıyıl ve üzerinde uzaklaştırma cezası alan öğrencinin bursu kesilir.

Akademik başarı bursu alan öğrencilerden disiplin cezası alanların bursları kesilir.

Üniversite giriş bursu kategorisinden burs alanlardan normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin bursu kesilir ve bu öğrenciler ücretli öğrenciye dönüşürler.


 

Yorumlar