Mevlevilik kim sistemleştirdi?

Mevlevilik kim tarafından sistemleştirildi sorusu son dönemlerin cevabı en çok aranan soruları arasında bulunuyor.

Google Haberlere Abone ol
Mevlevilik kim sistemleştirdi?

Mevlevilik kim sistemleştirdi, kim tarafından ne zaman kurumsal hale getirildi? Mevlevilik, Anadolu topraklarında ortaya çıkan bir düşünce sistemi olarak uzun yıllardır tasavvuf dünyasının öncülüğünü yapmaktadır. Peki, Mevlevilik kim sistemleştirdi?

MEVLEVİLİK KİM SİSTEMLEŞTİRDİ?

Mevlevilik, Mevlana Celaladdin Rumi'nin düşüncelerin benimseyen tarikatın adıdır. 

Mevlana hayattayken Mevlevilik adında bir düşünce akımı veya tarikatı tam olarak oturmamıştı. Sadece onun etrafında halkalanan bir topluluk vardı. 

Ancak Mevlana'nın ölümünden sonra "Mevlevilik" adında bir düşünce ve kavram ortaya çıktı. 

Mevlevilik kim sistemleştirdi
Mevlevilik kim sistemleştirdi

 

Mevleviliği sistemleştiren ve kurumlaştıran ise Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'dir. 

Bu nedenle Mevleviliğin kurucusu Mevlana değil oğlu Sultan Veled sayılır.

SULTAN VELED KİMDİR?

Muhammed Sultan Bahaeddin Veled veya kısaca Sultan Veled 24 Nisan 1226 tarihinde Larende'de doğdu.

Mevlevilik kim sistemleştirdi
Mevlevilik kim sistemleştirdi

 

Annesi Semerkandlı Şerafeddin Lala'nın kızı Gevher Hatun Harzem hanedanından olduğundan, Sultan Veled diye anıldığı rivayet edilmektedir. Sultan Veled, Mevlâna'nın en çok sevdiği talebelerinden Selâhaddîn Zerkûb'un kızı, Fâtıma Hâtun ile evlenmiştir. Bu hanımından Ulu Arif Çelebi, Âbide Mutahhara Hatun ve Saraf Arife Hatun dünyaya gelmiştir. Sultan Veled, ilk hanımının vefatından sonra iki kere daha evlenmiştir. Şemseddîn Emir Âbid Efendi 2. zevcesi Nusret Hâtûn'dan, Sultân Vâcid Efendi ve Selahaddin Emir Zahid ise Sultan Veled'in üçüncü zevcesi Sünbüle Hâtun'dandır.

Ulu Arif Çelebi, Âbid Çelebi ve Vacid Çelebi şeyh olmuşlardır. Sultan Veled, Hüsameddin Çelebi'nin 1284 tarihinde vefatı üzerine, Mevlevî şeyhi oldu ve 1312'deki ölümüne kadar bu makamda kaldı. Halifeliği döneminde Mevlana'nın düşüncelerini temel olarak Mevlevîliği kendine özgü kuralları, törenleri olan bir tarikat durumuna getirmiştir.

Yorumlar