Merkez Bankası 25 bilgisayar mühendisi alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 25 bilgisayar mühendis alımı yapacağını duyurmasının ardından alıma başvurmak isteyen vatandaşlar başvuru şartları, sınav konuları hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

Google Haberlere Abone ol

Merkez Bankası 25 bilgisayar mühendis alım şartları, sınav konuları nelerdir sorularının yanıtı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 bilgisayar mühendis alımı yapacağını duyurmasının ardından vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başladı. Peki, sınav konuları neler? Alım başvurusu için aranan şartlar neler?

BAŞVURU TARİHLERİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından istihdam edilecek olan 25 mühendis için aranan şartlar ve tarihler belli oldu. Buna göre, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvurularının 7 Şubat ile 5 Mart arasında yapmalıdır. Başvurular bankanın internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılmalıdır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Merkez Bankası tarafından alımı yapılacak olan 25 mühendis için şartlar belli oldu. Buna göre, başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

  • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.
  • En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği lisans eğitimini tamamlamış olmak.
  • Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
  • Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL-iBT) en az 84 puan almış olmak.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak. Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgeler başvuru linki üzerinden gönderilecektir.

Fotoğraf
Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)

GENEL YETENEK SINAVI 

Genel yetenek sınavı test yöntemi ile 15 Mart 2020 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır. Genel yetenek sınav puanına göre yapılacak olan sıralama sonucunda ilk 300 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

3. YAZILI MESLEK SINAVI

Yazılı meslek sınavı klasik yöntemle 22 Mart 2020 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır. Sınav, aşağıdaki konuların her birinden birer soru olmak üzere toplam on sorudan oluşacaktır. Adayların ortak konulardan tüm sorulara, seçmeli konulardan ise seçtikleri iki soruya cevap vermeleri gerekecektir. Ortak soruların her birinin ağırlığı %10, seçmeli soruların ise %25 olacaktır.
Ortak Konu Başlıkları (Ağırlık %50): İşletim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Sistem Geliştirme ve Modelleme, Veri Tabanı Sistemleri, SQL Sorgulama

Seçmeli Konu Başlıkları (Ağırlık %50):  Yazılım Geliştirme, Siber Güvenlik, Bilgisayar Ağları ve Sistem Yönetimi, Büyük Veri, Dağıtık Veri İşleme ve Analizi, Makine Öğrenmesi, Konteyner Tabanlı Sanallaştırma

Yazılı meslek sınavı 50 puan ve üzerinde olan ilk 75 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

KİŞİLİK/YETKİNLİK TESTLERİ 

Komisyon mülakatı öncesinde adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik/yetkinlik testleri 31 Mart 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Komisyon Mülakatı ise 07-09 Nisan 2020 tarihler arasında yapılacak. Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

 

 

Yorumlar