MEB İOKBS 2021 Bursluluk Sınavı başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bursluluk İOKBS Bursluluk 2021 Sınavı detayları belli oldu. Sınava başvuru yapmak isteyenlerin taşıyacağı yeni şartlar ile başvuru tarihi açıklandı. Başvurular bugün başladı.

Google Haberlere Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS 2021 yılı takvimi netleşti. Başvurular bugün itibariyle başladı.

Devlet tarafından sağlanan ortaokul ve lise bursunu almak isteyen öğrenciler heyecanla sınavın yapılacağı günü bekliyor. 

İOKBS bursu kimler alabiliyor, sınava kimler başvuru yapabiliyor. 

Devlet bursu olarak bilinen İOKBS sınavına girerek burs almaya hak kazanmak için aranan şartlar var. 

Bu şartların başında ailelerin gelir düzeyinin belli bir sınırın altında olması gerekiyor. Yani özetle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına verilen bir burstur. 

İOKBS bursunu alacak öğrencilerin öncelikle başarılı olmaları gerekiyor. 

Okudukları okullarda sınav tarihine kadar herhangi bir ceza almamış olmaları gerekiyor. 

Sınıf tekrarı yapmamış olmaları gerekiyor. 

Aile tarafından kazanılan aylık kazancın her yıl belirlenen limitin altında olması gerekiyor.

Geçen yıl belirlenen limit şöyleydi: 

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı
okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam
miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Özetlersek 2020 yılı İOKBS sınavlarında aile geliri olarak konulan şartta, 3 kişilik bir ailede aylık gelirin 4 bin 20 lirayı; 4 kişilik bir ailenin aylık net geliri 5 bin 360 lirayı geçmemeli; 5 kişilik bira ilede aylık en fazla 6 bin 700 liradan düşük gelir olması gerekiyor.

Bu miktar 2021 yılı için yayınlanacak başvuru kılavuzunda güncellenecektir. 

İOKBS sınavı Türkiye genelinde bütün il ve ilçe merkezlerinde yapılıyor.

İOKBS ayrıca yurt dışında, "Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek" şehirlerinde yapılacak. 

Birçok kişi tarafından merak edilen konulardan biri de açık lise öğrencilerinin İKOBS bursu alıp alamayacağıdır. 

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri İOKBS bursu alamıyor. 

Özel okullarda okuyan öğrenciler de İOKBS sınavına başvurabiliyor.

MEB tarafında yapılan açıklamada 2021 yılı İOKBS sınav tarihi hakkında bilgiler verildi.

Buna göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 25 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.  Tek oturumda gerçekleştirilecek sınav saat 10.00'da başlayacak.

MEB tarafından yapılan İOKBS Bursluluk sınavında 100 soru çıkıyor. 

100 soru için tanınan süre ise 120 dakikadır.

İOKBS 2021 yılı başvuru tarihi ise şöyle:

Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak.

İOKBS BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

İOKBS başvurusu nereden ve nasıl yapılacağı konusu da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. İOKBS başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir. Öğrenci velisi, Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/engel durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

ÖZEL HAK TANINAN ÖĞRENCİLER

İOKBS sınavlarının burslarından faydalanmaları için bazı öğrenci gruplarına özel haklar tanınmış durumda. Bu gruptaki öğrenciler şöyle: 

24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler.

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren Kanunlar,  

23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga 45’inci, 56’ncı, mülga 64’üncü maddeleri ve 65’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 47’nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocukları.

ÖNEMLİ UYARI

Başvuru şartlarında belirlenen şartları taşımayanlar bursa girip kazansalar dahi burstan faydalanamayacaklar.

MEB İOKBS BURSU NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen İOKBS burs miktarı öğrenciler tarafından merak edilen bir diğer konudur. İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor. 2021 İOKBS burs miktarı henüz açıklanmazken geçtiğimiz yıl İOKBS burs miktarı aylık 260.40 TL idi.

2021 yılının ilk altı ayı 340 lira, ikinci 6 ayında ise 370 lira olacağı tahmin ediliyor.

MEB 2021 DİĞER SINAV TAKVİMLERİ

MEB'in diğer sınav takvimi ve sınav tarihleri ise şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 sınav takvimini yayınladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.

Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ile mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavları 27-18 Mart'ta yapılacak.

İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı ise 25 Nisan'da.

Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi üçüncü dönem sınavı 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bu okulların birinci dönem sınavı ise 4-5 Aralık'ta olacak.

Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri e-Sınavı ile kalfalık ve ustalık teorik e-Sınavları, haftanın yedi günü 81 ildeki e-Sınav salonlarında randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

2021 İOKBS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS 2021 YILI BÜTÜN DETAYLARI VE SINAV KILAVUZU ŞURADA

Yorumlar