Maliye Bakanı Ağbal'dan torba tasarı değerlendirmesi: (2)

- "Eğitim hizmetleri için ilave 5 bin sözleşmeli öğretmen atama hakkı veriliyor" - "Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilmektedir"

Google Haberlere Abone ol
Maliye Bakanı Ağbal'dan torba tasarı değerlendirmesi: (2)

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, eğitim hizmetleri için ilave 5 bin sözleşmeli öğretmen atama hakkı verileceğini bildirdi.

Ağbal, TBMM'ye sevk edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mükellef hizmetleri ve iş yapma kolaylığının artırıldığını ifade eden Ağbal, arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulan ihtilaflarda uygulamadaki sorunları giderecek şekilde maktu karar ve ilam harcı (35,90 lira) alınmasına yönelik düzenleme yapıldığını kaydetti.

Ağbal, mükelleflerce bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilecek mallara ilişkin takdir komisyonu kararı alınmadan imha oranının yetkili idare, oda ve kuruluşlardan görüş alarak ve mükellefin geçmiş yıllardaki işlemlerine bakılarak Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapılması suretiyle belirlenebilmesi imkanı getirileceğini belirterek, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunlar uyarınca mükelleflerden talep edilebilen, görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kuruluşlara verilebilmesinin vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacağına yönelik de düzenleme yapıldığının bilgisini verdi.

Kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması için ilgili kanuna göre haczedilmiş malların tespit edilen değerinin yüzde 10 fazlasının ödenmesi şartıyla haczin kaldırılması ve aynı mala 3 ay müddetle tekrar haciz konulmaması yönünde düzenlemenin önerildiğini aktaran Ağbal, ev hizmetlerinde çalışanlarla ilgili getirilen kolaylaştırılmış sigorta bildirim ve prim ödeme işlemlerinin kapıcılık iş yerleriyle ilgili de uygulanmasının getirileceğini ifade etti.

Ağbal, kamu taşınmazlarının etkin kullanımı, eğitim ve üretim amaçlı değerlendirilmesi için yasal değişikler yapıldığını belirterek, hazine taşınmazlarında olduğu gibi özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların da işgali durumunda işgalcilerden geriye doğru 5 yılı geçmemek üzere ecrimisil (haksız işgal tazminatı) alınabilmesi ve tahliyesinin sağlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Hazine taşınmazlarının, tarımsal üretim yapılması için tarımsal amaçlı kooperatifler ve tarımsal üretici birlikleriyle kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere tarım kredi kooperatiflerine harca esas değerin yarısı üzerinden doğrudan satılmasının öngörüldüğünü aktaran Ağbal, "Öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunan kamu yararına çalışan derneklere, Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreyle bedelsiz olarak sınırlı ayni hak tesis edilebilmesi imkanı getirilmektedir." ifadesini kullandı.

- Terör eylemleri ve maden kazalarında ölenlerin yakınlarına yeni haklar

Ağbal, engelliler ve yaşlılara yönelik hizmetlere kaynak tahsisinin etkinleştirildiğine işaret ederek, engelliler ve yaşlılara yönelik projelerle yapım ve kiralama işleri ve diğer faaliyetlere yönelik kullanılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu gelirlerinin yüzde 5'e kadarının Fon Kurulunun onaylayacağı projeler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı emrine tahsis edilmesinin sağlanacağını belirtti.

Terör eylemleri ve maden kazaları sonucu ölenlerin yakınlarıyla koruma ve bakım altındaki çocukların istihdamında yeni hak ve iyileştirmelerin getirileceğine dikkati çeken Ağbal, şunları kaydetti:

"Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilmektedir. 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalıların eş ve çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamuda istihdam edilebilmeleri imkanı getirilmektedir. Koruma veya bakım altında bulunan çocukların atama işlemleri için başvuru süresinin 2 yıldan 5 yıla çıkarılması, atamalarında mesleki unvanlara uygunluk, halen memur olarak çalışanların durumları itibarıyla kazandıkları unvanlara atanmış sayılmaları ve atama işlemlerinin yılda bir kez yapılması kısıtlamasının kaldırılması düzenlenmektedir."

- İlave 5 bin sözleşmeli öğretmen atama hakkı

Ağbal, eğitim hizmetleri için ilave 5 bin sözleşmeli öğretmen atama hakkı verileceğini kaydederek, "Ek ders ücreti karşılığında Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmış ve en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olanların, belirlenen şartları taşıması kaydıyla yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre sözleşmeli personel atanabilmeleri ve bu şekilde istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısının 5 bini geçmemesi öngörülmektedir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Ağbal, kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen davalar hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurusu derdest olanlara 3 ay içinde, Ankara idare mahkemelerinden istemde bulunmaları halinde yargılamanın yeniden yapılmasının sağlanacağını aktardı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapılarının güçlendirilmesi noktasında büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılacak sözleşmeli bilişim personel sayısının 100’e çıkarılabilmesi ve ücret tavanının 5 katına kadar artırılabilmesine imkan sağlanacağına işaret eden Ağbal, torba tasarıda yer alan diğer düzenlemelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Özelleştirme uygulamalarında kamuya gelir elde edilmesi hususu ile Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından, kuruluşun özelliği dikkate alınarak belirlenecek gerekçenin de özelleştirme amaçları arasında yer alması düzenlenmektedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 5 başkan yardımcılığının 3'e, 10 daire başkanlığı sayısının 7'ye indirilmesi suretiyle daha verimli ve dinamik çalışmasıyla insan kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

Baraj inşaatı dolayısıyla taşınmaz kamulaştırmaları ve mutlak koruma alanında kalan taşınmazlar yönünden taşınmaz sahiplerine, kamulaştırma işlemlerine dava açmadan önce zorunlu idari başvuru yolu getirilmekte, kurulacak bir komisyon marifetiyle, taşınmazların çevresel, sosyal, ekonomik ve yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığı gerekçeleriyle taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılmayacağına bir karar verilmesi sağlanmaktadır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan lisanslı kuruluşların, yayınlarını isterlerse kendilerine ait internet sitelerinden sunabilecekleri, bu amaçla ayrı lisans alabilecekleri, lisans almayan kuruluşların yayınlarının sulh ceza hakimince engellenebileceği ve bu karara karşı itiraz yoluna gidilebileceği hususları düzenlenmektedir. Tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte kanun tasarısına ekli taşınmazların bulunduğu bölgede yer alan Süryani cemaatine ait vakıflar arasından Vakıflar Meclisinin kararı ile belirlenecek taşınmazların Süryani cemaatine ait vakıflar adına devri öngörülmektedir."

(Sürecek)

Yorumlar