Maaşı 10 bin liranın altına düşünce soluğu mahkemede aldı

Özel bir hastanede doktor olarak çalışan A.S. aldığı maaşın 10 bin liranın altına düşmesinin ardından istifa ederek soluğu mahkemede aldı.

Google Haberlere Abone ol
Maaşı 10 bin liranın altına düşünce soluğu mahkemede aldı

İstanbul'da özel bir hastanede çalıştığı belirtilen bir doktor maaşının hastane yönetimi tarafından 10 bin TL'nin altına düşürülmesinin ardından mahkemeye başvurdu.

5 yıl boyunca aynı hastanede hizmet veren doktor A.S., 10 TL'nin üzerinde olacak şekilde aylık kendisine ödenen maaşın 10 bin TL'nin altına düşürülmesinin ardından istifa etti.

İstifa eden doktor 2005 yılında özel bir hastanede muayene ve ameliyat ettiği hastalardan elde edilen gelirin yüzde 20'si karşılığında tam gün çalışmaya başladığını ve bu rakamın kademeli olarak 2 bin TL'den başlayarak son olarak 2010 yılında 10 bin TL'ye kadar çıktığını aylık bir ücret ile sabitlendiğini kaydetti. 2010 yılının Şubat ayı itibariyle verilen sabit ücret uygulamasından vazgeçildiği belirten Op. Dr. A.S., hastalardan elde edilen gelirin yüzde 20'sine tekabül eden ve her ay değişen ücretin hesabına yatırılmaya başlandığını bu oranın da aylıkta 10 bin TL'nin altına düştüğünü öne sürerek konuyu mahkemeye taşıdı.

"EKONOMİK SIKINTIYA GİRDİM"

Hastane yönetiminin tek taraflı iradesi ile böyle bir kararı alınmasının ardından ekonomik olarak sıkıntıya girdiğini ileri süren doktor A.S., hastane yönetimi tarafından ödenmemiş aylık ücretlerinin yanı sıra, izin, kıdem tazminatı ve fark ücretlerinin kendisine ödenmesini istedi.

HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

Doktor A.S.'nin dava açtığı hastanenin yönetimi ise sabit maaşının 10 bin TL olmasına rağmen 2 bin TL'lik bir sözleşmeye imza atılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu. Doktora verilen sabit ücretin 2 bin TL olduğunu ve maaşların eksiksiz ödendiğini kaydeden hastane yönetimi maaşın ödendiğine dair bordoları ile kayıt altında tutulduğunu ileri sürerek davacı doktorun ödenmemiş maaşı olmadığını savundu. Öte yandan doktorun tatil ücretlerinin ödendiği ve kıdem tazminatına da hak kazanmadığı belirten hastane yönetimi davanın reddini talep etti.

"VERGİ MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN UYGULANMIŞ"

Op.Dr. A.S. çalışan tüm doktorların serbest meslek makbuzu kesecek şekilde vergi mükellefi olduğunu ve bu uygulamanın amacının da ödenen ücretinin tamamının bordrolarda gösterilmesi olduğunu kaydetti. A.S., ödenen ücretin bordrolarla gösterilmes durumunda işverenin SGK ve vergi maliyetlerini yükselteceğinden dolayı bu maliyetleri düşürmeye yönelik böyle bir uygulamanın yapılmış olduğunu düşündüğünü belirtti.

DAVA REDDEDİLDİ

15. Bakırköy İş Mahkemesi'nde görülen davada, davacının vekiline bilirkişi ücretini yatırması için tanıdığı iki haftalık süre içerisinde masrafın yatırılmadığı belirtildi. Mahkeme bu kesin süre sonrasında ilgili bedelin yatırılması üzerine davanın usulden reddine karar verdi.

Yerel mahkemenin kararı üzerine davacı taraf, somut uyuşmazlıkta davacının dayandığı bilirkişi delili nedeniyle istenilecek giderin delil avansı kabul edilip verilen kesin süre içerisinde bu delil masrafının karşılanmaması halinde bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılması sonucuna varılarak mevcut delil durumuna göre davanın esasına girilerek karar verilmesi gerekirken usulden reddi şeklinde hüküm tesisinin usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek kararın kanun yararına bozulmasını istedi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yaşanan uyuşmazlık üzerine Yargıtay'a taşınan karar, mahkemenin 6100 Sayılı Kanun'un 324. maddesine göre davacının bilirkişi deliline dayanmaktan vazgeçtiğini kabul edip, mevcut delil durumuna göre uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesinden ibaret iken, yazılı şeklinde davanın usulden reddine karar verilmesi hatalı olduğu gerekçesi ile bozularak kararın bir örneği de Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Yorumlar