Kooperatifler bakanlıktan temsilci isteyecek

Kooperatifler genel kurulları için bakanlıktan temsilci isteyecek

Google Haberlere Abone ol

Ticaret Bakanlığının temsilcileri, kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarının, kanuna, ilgili mevzuata ve ana sözleşmeye uygun yapılmasına nezaret edecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarının kanuna, ilgili mevzuata ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasına nezaret etmek üzere genel kurul toplantılarında görevlendirilecek bakanlık temsilcilerinin nitelikleri, görevleri, yetkileri ve ücretleri ile temsilci görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, kooperatiflerce genel kurul toplantıları için temsilci görevlendirilmesi talebinde bulunulması zorunlu olacak.

Genel kurulun yetkisiz kişilerce toplantıya çağrılması veya sunulması gereken belgelerde eksiklik bulunması veya başvuru ile genel kurul tarihi arasında on beş gün süre bulunmaması halinde temsilci görevlendirilmeyecek.

Kooperatiflerin genel kurul toplantılarında görevlendirilecek temsilcilerin sayılarına ilişkin usul ve esaslar, ortak sayısı ve kooperatifin durumu dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek.

Mesai saatleri içerisinde kooperatiflerin genel kurul toplantılarında görevlendirilecek temsilcilere, devlet memurlarına ödenen en yüksek yurt içi gündelik tutarının iki katı, mesai saatleri dışında görevlendirilecek temsilcilere ise üç katı ücret net olarak ödenecek.

Yorumlar