Üsküplü Ali kimdir, gerçekte var mıydı? - Mehmetçik Kutlu Zafer

Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinde Teşkilat-ı Mahsusa'nın bir üyesi olarak Teğmen Ali ya da Üsküplü Ali olarak yer alan karakter gerçek hayatta var mıydı? Üsküplü Ali'nin ismi tarih kitaplarında çok fazla zikredilmez, ancak Osmanlı'nın Teşkilat-ı Mahsusa aracılığıyla birçok bölgede faaliyetler yürüttüğü herkesin malumudur. Örneğin Mustafa Kemal de bu şekilde Trablusgarp'a gönderilmiş, ancak orada başarı sağlanamamıştı.

Üsküplü Ali kimdir, gerçekte var mıydı? - Mehmetçik Kutlu Zafer
31 Ocak 2019 Perşembe 18:00

Osmanlı İmparatorluğu'nun devasa topraklarında hakimiyet sağlaması son dönemlerde herkesin malumu çok zorlaşmıştı. Askeri olarak zayıf bir hale gelinse de Osmanlı, istihari açıdan birçok devletten daha iyi durumdaydı. Örneğin Teşkilat-ı Mahsusa'nın çalışmaları ve çalışmalarda yer alan isimlerin bazıları tarihe damgasını vurmuş durumda. Özellikle imparatorluğun son yıllarında batılı devletlerin işgaline uğrayan topraklardaki çalışmaların birçoğu Teşkilat-ı Mahsusa üyeleri üzerinden yürütülmüştür. Öreğin Trablusgarp'ta da Mustafa Kemal ve arkadaşları Teşkilat-ı Mahsusa'nın birer üyesi olarak görev almışlardı. 

Kut-ül Amare'de İngilizlere karşı kazanılan savaşta da Teşkilat-ı Mahsusa'nın rolü çok büyüktür. Irak topraklarındaki düşman faaliyetlerini yakından takip ederek, askeri birliklerin gözü ve kulağı haline gelen Teşkilat-ı Mahsusa'nın üyelerinin yaptıkları hiçbir zaman unutulmayacak. Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinde de bu örneklerden biri sergileniyor. Üsküplü Ali karakteriyle dizide rol alan İsmail Hacıoğlu, Teşkilat-ı Mahsusa'nın çalışma biçimini, başarılarını ve savaşın kazanılmasındaki etkin rolünü net bir şekilde ortaya koyuyor. 

Üsküplü Ali'nin gerçekte olup olmadığıını bilmiyoruz. Ancak Teşkilat-ı Mahsusa'nın tarihe damgasını vurmuş isimleri arasında Üsküplü Osman adında bir üyesi de mevcut. 

İŞTE TARİHE DAMGASINI VURAN TEŞKİLAT-I MAHSUSA ÜYELERİ

1- Yakub Cemil (Yenibahçeli); Enver Paşaya çok çok güvenirdi. Teşkilatın en hızlı fedaisidir. Nagant ve Parabellum tabancaları taşır. Kamil Paşa Hükümetine karşı 1913 darbesinde Baş Kumandan Müşir Nazım Paşa'yı öldürdü. Hapishanelerden ve Sinop zindanından topladığı 3000 kişilik idamlık mahkümlerle müfrezeler kurarak düşmanların korkulu rüyası oldu. Bütün cephelerde savaştı. Çok zaferler kazandı. Batum'u geri aldı. Talat Paşa nın da oyunları ile ikinci darbe girişiminden vatan haini olarak idam cezası aldı. Tabancasını alamadıkları için nezarette üç tabanca ile günlerce yattı. Yorgun düşünce üç pehlivan tarafından tabancaları zorla alındı. Enver Paşa Almanya da iken Kağithane de kurşuna dizilerek şehit edildi. 14 kurşun isabet etti. Bir müddet sonra gülerek can verdi. Sorumsuz hareketleri ölüme götürdü. Eşine 33 kuruş maaş bağlandı. 11 Eylül 1916 

2- Enver Paşa (İsmail Enver); Eniştesi Selanik Kumandanı Nazim Beye suikast olayına adı karıştı. Divani Harbe verildi. Dağa çıktı.1908. 23 Ocak 1913 te darbe yaptı. 1914 de Harbiye Nazırı oldu. Ermeni olaylarından 1918 de yurt dışına kaçtı. Çok büyük zaferler kazanmıştır. Türk ülkelerinde gerilla ordusu kuracaktı. Birkaç girişimi başarısız oldu. Tacikistan da Basmacı isyanı sırasında Kızıl Ordu tarafından sarıldı. Makineli tüfeklere karşı kılıçlarla sargıyı yarıp kaçmağa çalışırken, Yakov Melkumov adlı asker tarafından şehit edildi. Öldüğü zaman sağ el avucunun içinde Kur-anı Kerim vardı.4 Ağustos 1922. Mezarı 4 Ağustos 1998 de Tacikistan Belçivandan İstanbul Şişliye taşındı.

3- Ohrili Eyüp (Eyüp Sabri Akgöl); Balkanlarda gerilla savaşlarına katıldı. Ordu dan istifa etti. Fransızlar 1914 de tutukladı. İzmir suikastında yargılandı, beraat etti. Eskişehir de öldü. 1950

4- Ahmet Cemal Paşa; İhanetçi sayıldı ve Tiflis'e kaçtı. Kendisi Ermeni dostu bilinir. Adana'da Ermeni isyanını bastırmış, 47 Türk'ü idam ettirmiş. Papaz Muşeg ve 700 Ermeni'yi af etmiş. Tifliste iş verdiği Karekin Lalayan ve Sergo Vatanyan isimli iki Ermeni tarafından şehit edildi. Tiflis'te heykeli var. 1922

5- Ziya Gökalp; Kürt asıllıdır. Çok yargılandı. Defalarca suikaste uğradı. Eceli ile öldü. 1924

6- Mehmet Kemal Bey; Yozgat Boğazlıyan Kaymakamı Divani Harbi Örfi de yargılandı. Ermeni davasında suçlu bulundu. İstanbulda idam edildi.1919. TBMM 1922 de Mehmet Kemal Beyi, Urfa Mutasarrıfı Nusret Beyi ve Diyarbakır Valisi Reşit Beyi 'Milli Şehit' ilan ettiler.

7- Said Halid Paşa; Devlet adamıdır. İttihat ve Terakkide Genel Sekretelik yaptı. 1919 da tutuklandı. Serbest kalınca Roma'ya gitti. Orada Ermeniler tarafından şehit edildi. 1921

8- Dr. Bahaeddin Şakir; 1918 de Nemrud Mustafa Divani adlı mahkemede yargılandı, idama mahküm edildi. Enver ve Talat Paşa ile Berlin'e kaçtılar. Esirlerin içinde gizlice Moskova'ya, oradan da Bakü ye gitti. İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı Bakü temsilcisi oldu. Tekrar Berlin'e geldi. Cemal Azmi Bey ile birlikte Ermenilerce şehit edildi. 1922

9- Mehmet Cemal Azmi Bey; Trabzon Valisi iken Ermenilerin denizde boğulmalarında suçlu bulunmuş, gıyabında idama mahküm edilmiştir. Berline kaçmış, Ermeniler Dr Bahaeddin Şakir ile şehit ettiler. 1922

10-Gazeteci Hasan Tahsin (Osman Nevres); İzmir Kordon boyunda işgalcı Yunan askerlerine ilk kurşunu atmış ve orada 31 yaşında şehit olmuştur. 1919

11-Nuri Paşa (Nuri Killigil); Enver Paşa nın kardeşidir. Bakü'yü 1918de İngilizlerden kurtardı. 1938 yılında Yurda döndü. Zeytinburnunda bir fabrika açtı. Askeri malzemelerin bütünü imal edilmeğe başlandı. Silahlar devlete alınmadığı gibi, yurt dışına satılması engellendi. Fabrikası faili meçhul kişilerce yakıldı. 27 kişi çalışanlar ve kendisi öldü. 1949

12-Süleyman Askeri; Kurmay Yüzbaşı. Gerilla savaşçısıdır. Bir çok zaferden sonra askerleri Bercisiye Bataklığında boğulunca tabancası ile intihar etti. 1915

13-Kuşçubaşı Eşref Sencer (Uçan Şeyh); Gerilla savaşçısıdır. 1916 da 20 bin kişilik orduya karşı 40 kişilik bir birlik ile 6 saat savaştı. Yaralı olarak İngilizlere esir düştü. Malta ya sürüldü. Çerkez Etem le 150 liklerle yargılandı. İskenderiye ye gitti. 1936 affından sonra da kırgınlığından ülkeye gelmedi.

1950 DP iktidar olunca döndü. Beraber savaştığı silah arkadaşlarının mezarlarını ziyaret edip hayırlar işledikten sonra öldü. 1964

14-Sudanlı Zenci Musa; 1919 İngilizler İstanbul'u işgal eder. Karaköy Gümrüğünde tek elle bir çuvalı kaldırırken gören, İşgal Kuvvetleri Komutanı İngiliz General Charles Harington yanına almak ister. Ona 'Bu sözleriniz ancak beni rencide eder. Benim bir ülkem var ve sizinle savaşımız bitmedi.' der. Eşref Sencer Beyin emireridir. Hamallıkla geçinir. Emekli maaşı kabul etmez. Hayber savaşında Eşref Bey yaralı esir düşünce 300 bin İngiliz altınını Yemen'e kaçırır ve Tevfik Paşaya teslim eder. 1916 Eşref Beyi daha hiç göremez. Veremden ölür. Bavulundan; Eşref Beyin eski bir resmi, Kur-anı Kerim, yırtık bir Osmanlı haritası ve bir de kefen bezi çıkar. 1919

Ve Zenci Musa gibi; Mamaka Mustafa, Mihrali Bey, Üsküplü Osman, Uşaklı Mehmed Baba, Oğuz Amcalar ve benzerleri de unutulmaz kahramanlar arasındadırlar. 

İsmail Hacıoğlu Kimdir?

İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da Fatih'de ailesinin ilk çocuğu olarak doğmuştur. Babası eski Fenerbahçeli oyunculardan Memmet Hacıoğlu'dur. Babasına karşın İsmail koyu bir Galatasaraylıdır. Kardelen adında bir kız kardeşi vardır. Henüz 12 yaşında iken Dublaj yaparak para kazanmaya başladı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Orada iki sezon da tiyatro oyunlarında rol aldı. Bir sezon hocaları Aydoğan Tamer ve Erdal Duman'ın kurdukları özel tiyatroda, ardından da yine Duman'ın kurduğu İstanbul Gençlik Tiyatrosu'nda oynadı.

Müjdat Gezen sanat Merkezi'nde okurken bir taraftan da reklamlarda seslendirme yapmaya başladı. "Bir İstanbul Masalı" dizisinde evin haylaz oğlu Ozan'ı oynarken Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Bölüm Başkanı Zeliha Berksoy'un 'Hem okul hem dizi aynı anda olmaz' sözü nedeniyle ilk sınıftan ayrılarak okulu bıraktı.

2002 yılında Yönetmenliğini Ömer Kavur'un yaptığı senaryosunu Macit Koper ileÖmer Kavur'un hazırladığı "Karşılaşma" adlı sinema filminde İsmail HacıoğluOsman karakterini canlandırdı. Baş rollerde ise Uğur Polat, Lale Mansur, Çetin Tekindor ve Aytaç Arman oynadı. İsmail Hacıoğlu, bu film ile 40. Antalya Film Şenliği - Umut Veren Genç Oyuncu ödülünü aldı.

2003 yılında ""Bir İstanbul Masalı"" adlı dizide oynadı. Bu dizide Ahu Türkpençe, Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven, Çetin Tekindor, Arsen Gürzap,Vahide Gördüm ve Altan Erkekli, Yasemin Çonka gibi oyuncularla birlikte yer aldı.

2007 yılında yönetmeni Ömer Vargı, senaristi Yavuz Turgul olan "Kabadayı" sinema filminde Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu, Aslı Tandoğan, Rasim Öztekin, Tarık Ünlüoğlu ile beraber oynadı.

2013 yılı Nisan ayında TRT'de yayınlanmasına başlayan "Osmanlı Tokadı" adlı dizide Fatih Sultan Mehmed rolünü canlandırdı. Bu dizide eşi Vildan Ataseverve Alper Kul, Uğur Çavuşoğlu, Mazhar Alanson da rol almıştır.

İsmail Hacıoğlu, 10 Nisan 2010 tarihinde oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. 2014 yılında eşi ile beraber İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşti. 21 Ocak2015 tarihinde boşandılar.

İsmail Hacıoğlu, 5 Şubat 2016 tarihinde dansçı Duygu Kaya Kumarki ile evlendi.

2017 yılında Ayla filminde Süleyman karakterine hayat verdi.

Ödülleri :

2003 - 40. Antalya Film Şenliği - Umut Veren Genç Oyuncu (Karşılaşma)

2003 - 15. Ankara Film Festivali - Mehmet Emin Toprak Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu (Karşılaşma)

2003 - 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri - Yılın Umut Veren Sanatçısı (Karşılaşma)

2004 - 11. ÇASOD "En İyi Oyuncu" Ödülleri - Umut Veren Erkek Oyuncu (Karşılaşma)

2009 - 20.Ankara Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Gökten Üç Elma Düştü)

2011 - 16. Sadri Alışık Ödülleri "yılın en iyi erkek oyuncusu" Çakal (film) - Erhan Kozan

Tiyatro :

2007 - Dokuz Ay Son Gün : Sermiyan Midyat -Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri:

2017-Ayla

2015 - Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası (Meftun) (TV Dizisi)

2015 - Kafes (Mehmet Sipahi) (Sinema Filmi)

2015 - Sonsuz Bir An (Sinema filmi)

2013 - Osmanlı Tokadı ( Fatih Sultan Mehmet) (TV Dizisi)

2013 - Meryem (Murat) (Sinema Filmi)

2011 - Şüphe (Aziz Kutlu) (TV Dizisi)

2011 - Türkan (Mustafa) (Sinema Filmi)

2011 - Firar (Civan) (TV Dizisi)

2010 - Çakal (Akın) (Sinema Filmi)

2010 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olm... (Ekin) (Sinema Filmi)

2009 - Sonsuz (Volkan) (Sinema Filmi)

2008 - Vali (Sarp Uçar) (Sinema Filmi)

2008 - Sarıkamış Beyaz Hüzün (Delikanlı) (Sinema Filmi)

2008 - Hızlı Yarışçı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Hoşçakal Güzin (Serkan) (TV Filmi)

2008 - Gökten Üç Elma Düştü (Ali) (Sinema Filmi)

2008 - Gece Sesleri (Yağız Haksever) (TV Dizisi)

2008 - Beni Unutma (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 - Başka Semtin Çocukları (Veysel) (Sinema Filmi)

2007 - Sinekli Bakkal (Onur) (TV Dizisi)

2007 - Kabadayı (Murat) (Sinema Filmi)

2006 - Sınav (Mert) (Sinema Filmi)

2005 - Beyaz Gelincik (Memed Ali Aslanbaş) (TV Dizisi)

2004 - Anlat İstanbul (Fiko) (Sinema Filmi)

2003 - Bir İstanbul Masalı (Ozan Kozan) (TV Dizisi)

2002 - Koçum Benim (Ali) (TV Dizisi)

2002 - Karşılaşma (Osman) (Sinema Filmi)

2001 - Hiçbir yerde (Halim in Kardeşi) (Sinema Filmi)

2001 - Bana Şans Dile (Çağlar) (Sinema Filmi)

MEHMETÇİK KUTÜL AMARE DİZİSİNİN KONUSU

Mehmetçik Kut’ül-Amare dizisi, Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor.

Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatanı için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstermekten geri durmaz. Bu amaçla başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu ve en kabiliyetli askerlerin seçildiği Osmancık Taburu’na katılıp cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir.

İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son destan olan Kut’ül Amare Zaferi’ni konu alan dizi, Mehmet karakterini merkezine alarak her anı heyecan, aksiyon ve derin duygularla yoğrulmuş hikâyesiyle seyirciyle buluşacaktır. Bunun yanında Mehmet’in, vatan için canını ortaya koyarken karşısına çıkacak Zeynep ile yaşayacakları sevda ise, çöle yazılan bir aşk destanı olacaktır.

Mehmet, başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu Osmancık Taburu’yla birlikte Arap coğrafyasında büyük bir mücadele gösterecektir. Bölgede yaptıklarıyla Osmancık Taburu içinde büyük bir kahraman haline gelecektir. Mehmet kahramanlıkları İngilizlerin oyunlarını bozacak ve Kut’ül Amare destanının mimarı olacaktır.

Osmanlı Devleti’nin, İngilizleri Kut’ül-Amare’de kuşatıp teslim almasında canını ortaya koyacak olan Mehmet ile birlikte Osmancık Taburu’nun diğer kahraman askerleri de yakından tanıtılacaktır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti askerleriyle, İngiliz askerleri arasında çöllerde, dağ başlarında, nehirlerde yaşanan amansız mücadele tarihi kaynaklara dayanılarak anlatılacaktır.


İlgili Galeriler

Şimdi yorum yapabilirsiniz

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×