"Kentsel Dönüşüm"ü sekteye uğratacak emsal karar

Ankara'da kentsel dönüşüme giren binada, birinci katta olan evinin yerine zemin kat verilmek istenen vatandaş anlaşmaya yanaşmadı. Bakanlık ve diğer kat malikleri buna rağmen vatandaşın evini açık artırmayla satışa çıkardı. Mahkeme yapılan satışı durdurdu.

Google Haberlere Abone ol
"Kentsel Dönüşüm"ü sekteye uğratacak emsal karar

Ankara'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada birinci katta oturan ev sahibi Ayfer Dalkıran, yeni projede zemin kattan daire verilince evinin değeri düştüğü gerekçesiyle sözleşmeyi imzalamadı. Çevre, Şehircilik ve İl Müdürlüğü, Dalkıran'ın arsa payını diğer kat maliklerine açık artırma ile satışa çıkardı. Dalkıran, yargıya başvurarak satış işlemini durdurdu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE SÖZLEŞME SORUNLARI

Ayfer Dalkıran'ın da oturduğu Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi'nde 5 katlı bina, riskli yapı olması nedeniyle kentsel dönüşüm kapsamına alınarak 2022'de yıkıldı. Yıkılan binanın bulunduğu arsa, kat malikleri arasında paylaştırılarak tapuya kaydedildi. Binada oturanların üçte iki çoğunluğunun aldığı kararla yeni bina yapılması için müteahhit firma ile arsa karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandı.

ZEMİN KAT DAİRESİNE İTİRAZ

Dalkıran, yıkılan binada evi birinci katta olmasına rağmen, yeni projede kendisine zemin katta değeri daha düşük ev verildiği gerekçesiyle sözleşmeyi imzalamadı. Dalkıran, söz konusu sözleşmenin hakkaniyete aykırı olduğu, mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle hem kat maliklerince alınan kararların iptali istemiyle Ankara 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde, hem de arsa payının düzeltilmesi talebiyle Ankara 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILAN ARSA PAYI

Bu sırada sözleşmeyi imzalamayan Dalkıran'ın tapuya kaydedilen arsa payı, Ankara Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından diğer paydaşlara açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Dalkıran, söz konusu satış işleminin iptali için de Ankara 17'nci İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

MAHKEMENİN KARARI VE GEREKÇELERİ

Dosyayı inceleyen idare mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin daha önceki kararlarına atıf yaparak üçte iki çoğunluğun taşınmazın yeni paylaşım şekline ilişkin kararına rıza göstermeyen hissedarların paylarının satılması yolunda düzenleme yapılmasının kamu makamlarının takdir yetkisinde olduğunu, ancak bu durumun idarenin yetkisini keyfi bir biçimde kullanabileceği anlamına gelmediğine vurgu yaptı.

MAHKEMENİN GEREKÇESİ

Mahkeme, "Bu bağlamda hissedarların yeterli bir müzakere sonucu bir karara varmış olması, bu kararın azınlıkta kalan hissedarların menfaatlerini açık bir biçimde zedelememesi gerekir. Azınlıkta kalan hissedarların, kendi çıkarlarına açıkça aykırı olan taşınmazın eski durumuna kıyasla açık dengesizlikler içeren bir projeyi kabul etmeye zorlayan karara iştirak etmemiş olmaları hisselerin satışı gibi ağır bir müdahaleyi haklılaştırmamaktadır." dedi.

SATIŞ İŞLEMİNİN İPTALİ

Mahkeme, üçte iki çoğunluk kararıyla imzalanan inşaat sözleşmesindeki paylaşımın yerinde olmadığı ve paylaşım sözleşmesi hukuka aykırı bulunan dava konusu satış işleminde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti. Bu nedenle dava konusu olan Dalkıran'ın arsa payının diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satış işleminin iptaline karar verdi.

DALKIRAN'IN AÇIKLAMALARI

Ayfer Dalkıran, kentsel dönüşümü, evinin riskli yapı olması nedeniyle kendisinin de istediğini belirtti. Dalkıran, "Fakat yıkılan binada, daha sonra üçte iki çoğunluk, toplam 16 kişi bir müteahhit firmayla anlaşma imzaladı. Ve yapılan anlaşma doğrultusunda bana ait dairenin katının nitelik ve nicelik olarak sunulmadığını gördüm." dedi ve bu doğrultuda hukuki yollara başvurduğunu anlattı.

HUKUKİ MÜCADELE VE SONUÇ

"Satışa sunulan yerin iptali hususunda idare mahkemesinde dava açtık. Toplam 1,5 yıla yakın süren bir hukuki mücadele sonucunda davayı emsal bir karar olarak kazandık. Bana birinci kat daire olmama rağmen, zemin kat teklif edildi. Bu da evimin dörtte iki değerinin düşürülmesi anlamına geliyordu. Büyük bir hak kaybına uğramıştım. Mağdur edilmiştim. Evimin değeri düşürülmüştü. Böyle sunulan bir projeyi kabul etmem olanaksızdı. Daha önce kentsel dönüşüm süreçlerinde idarenin yapmış olduğu bu işlem idari hukukta ya da idare mahkemesinde çok cevap alamıyor diye duymuştum. 'Kazanamazsın, kaybedersin' şeklinde pek çok yorumlara da maruz kaldım. Ama pes etmedik. Avukatımla birlikte mücadele ettik. Hakkımızı aradık. Yapılan bilirkişi incelemeleri, raporlar doğrultusunda da hakkımız olanı ortaya çıkarttık."

Yorumlar