Hazineden girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarımı

- Müsteşarlık tarafından 31 Aralık 2023 tarihine kadar girişim sermayesi fonlarına taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı 2 milyar lirayı geçemeyecek

Google Haberlere Abone ol
Hazineden girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarımı

ANKARA (AA) - Hazine Müsteşarlığı tarafından 31 Aralık 2023 tarihine kadar girişim sermayesi fonlarına taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı 2 milyar lirayı geçemeyecek.

Sermaye şirketlerine veya projelere finansman sağlayan girişim sermayesi fonlarına Hazine Müsteşarlığın bütçesinden kaynak aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Müsteşarlık tarafından girişim sermayesi fonlarına kaynak sağlamak amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan duyuru metni Hazine Müsteşarlığının internet sayfasında yayınlanacak. Her bir duyuru metninde Müsteşarlıkça fonlara sağlanacak kaynağın üst sınırı, tahsis edilecek kaynağın kullanım amacı, finansman türü ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar belirtilecek.

Portföy yöneticisinin en az 5 farklı şirkete yatırım yapmış olması veya yatırım kararı almış olması, yatırım yaptığı şirketlerin en az birinden son 10 yıl içinde kar ederek çıkış yapmış olması veya bu nitelikleri haiz en az bir kişinin olduğu bir yönetim ekibine sürekli sahip olması gerekecek.

Müsteşarlık fon yönetimi alanında tecrübe kazanılması amacıyla ilk defa girişim sermayesi fonu kuracaklar için, fonun en az yüzde 50’sinin diğer yatırımcılar tarafından taahhüt edilmesi koşuluyla bu hükümleri uygulamayabilecek.

Başvurular değerlendirilirken, "portföy yöneticisinin girişim sermayesi veya özel sermaye fonları alanındaki tecrübesi, daha önce gerçekleştirdiği yatırımlarından elde ettiği getiri ve bu getirinin toplam yatırıma oranı, girişim sermayesi fonunun yönetim masrafları, diğer yatırımcılar tarafından girişim sermayesi fonuna taahhüt edilen tutarın Müsteşarlıkça taahhüt edilen tutara oranı" göz önüne alınacak.

Her bir duyuru sonunda gelen başvurular, girişim sermayesi fonu değerlendirme komitesi tarafından incelenerek değerlendirilecek. Girişim sermayesi fonu değerlendirme komitesi tarafından oluşturulan görüş, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakana arz edilecek. Her bir duyuru sonunda gelen başvurularla ilgili olarak portföy yöneticisini, finansman tutarını ve türünü belirlemeye bakan yetkili olacak.

Girişim sermayesi fonu değerlendirme komitesi, her bir duyuru için bakan tarafından belirlenecek finans, ekonomi, yatırım ve girişim sermayesi alanlarından birinde tecrübeli 5 üyeden oluşacak.

- Taahhüt edilecek kaynak 2 milyar lirayı geçmeyecek

Hazine Müsteşarlığının girişim sermayesi fonuna taahhüt ettiği tutar, fona taahhüt edilen toplam tutarın yüzde 30’unu geçemeyecek. İlk defa kurulacak girişim sermayesi fonları için taahhüt tutar, fona taahhüt edilen toplam tutarın yüzde 50’sini geçemeyecek. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan bu oranları yüzde 50'sine kadar arttırmaya yetkili olacak.

Müsteşarlık tarafından 31 Aralık 2023 tarihine kadar girişim sermayesi fonlarına taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı, fonlara ödenecek masraf, ücretler ve yabancı para cinsinden taahhütte bulunulması durumunda oluşabilecek kur farkları hariç 2 milyar lirayı geçemeyecek.

Müsteşarlık bu tutan bir defada veya birden fazla dilimler halinde kullanabilecek. 31 Aralık 2023 sonrasındaki her 5'er yıllık dönem için taahhüt edilecek tutarı Bakanlar Kurulu belirleyecek.

Taahhüt edilen tutarlardan dönemler itibarıyla girişim sermayesi fonlarına aktarılacak miktarı belirlemeye ve aktarmaya Bakan yetkili olacak. Kaynak taahhüdüne ilişkin ödeme Müsteşarlık bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

Müsteşarlığın kaynak sağladığı girişim sermayesi fonları, nakit aktarımı için Türkiye’de yerleşik bir bankada hesap açacak. Fonun talebi üzerine yapılacak nakit aktarımları, Müsteşarlığın ilgili hesabından fonun Türkiye'deki banka hesabına yapılacak. Fona sağlanacak finansmana ilişkin usul ve esasların ayrıntıları, ana para ve kar paylaşımına ilişkin usul ve esasların ayrıntıları, Müsteşarlık ile girişim sermayesi fonu arasında imzalanan protokolle belirlenecek.

- Yatırım yapılmayacak alanlar

Müsteşarlığın kaynak sağladığı girişim sermayesi fonları "tütün ve alkollü içecek üretimi, savunma sanayii hariç silah ve cephane üretimi ve ticareti, ana faaliyet konusu gayrimenkul olan alanlar, altyapı yatırımları, kanunlarla yasaklanmış faaliyetler, protokolde yasaklı faaliyetler" olarak belirtilen alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet gösteren ya da bu alanlarda Ar-Ge faaliyeti yürüten şirketlere doğrudan veya dolaylı yatırım yapamayacak.

Girişim sermayesi fonlarına bir defaya mahsus olmak üzere Müsteşarlıkça taahhüt edilen kaynağın en fazla yüzde 2’si kadar kuruluş masrafı ödenebilecek. Müsteşarlık tarafından fonlara yıllık olarak ödenecek her türlü ücret ve masraf, fonlara taahhüt edilen kaynağın yüzde 2,5’ini geçemeyecek.

Girişim sermayesi fonu tarafından yapılan yatırımlardan çıkışta ana paranın üzerine kar elde edilmesi durumunda, Müsteşarlıkça portföy yöneticisine ödenen performans ücreti, Müsteşarlığın katılma payı ölçüsünde hak ettiği kar payının yüzde 20’sini aşamayacak

- 
Gözetim ve denetim

Müsteşarlık tarafından kaynak sağlanan girişim sermayesi fonlarının faaliyetleri Müsteşarlığın uygun göreceği bir bağımsız denetim şirketi tarafından yıllık olarak denetlenecek. Müsteşarlık gerekli gördüğünde finansman sağladığı fonları denetleyebilecek.

Girişim sermayesi fonların tabi olacağı kurallar ve uygulamaya ilişkin hususlar Müsteşarlık ile fonlar arasında imzalanan protokolle belirlenecek.. Protokolün şartlarını tespit etmeye ve bu şartlar çerçevesinde taahhütte bulunmaya Bakan yetkili olacak. Protokol tarihinden itibaren en fazla 1 yıl içerisinde girişim sermayesi fonunun kurulmaması durumunda protokol iptal olacak.

Yorumlar