Harf inkılabı: Bir anda binlerce alim cahil konumuna düştü

Harf inkılabıyla bir anda binlerce alim cahil konumuna düşürüldü. Yüzyıllar boyunca kullanılan Osmanlı alfabesi bir gecede terk edilerek yerine latin alfabesi yürürlüğe sokuldu.

1 Aralık 1928 tarihinde dönemin CHP yönetimi tarafından getirilen 'Yeni Türk harfleri"nin kullanımı yürürlüğe girdi. Gazeteler, mecmualar, levha, tabela ve ilanlar yeni harflerle basılmaya başladı. Cumhuriyet devrimleri kapsamında gerçekleştirilen "harf inkılabı" bir gecede binlerce alimin cahil konumuna düşmesine neden oldu. Yüzyıllar boyunca Türk devletleri tarafından kullanılan alfabe bir anda terk edilerek Latin alfabesine geçiş yapıldı. Geçiş yapıldığı andan itibaren latin harflerini bilmeyen, ancak birer hazine değerinde bilgilere sahip olan alimler cahil konumuna düşürüldü. 

Uzmanlar, Atatürk tarafından gerçekleştirilen harf inkılabının neden olduğu tahbiratı değerlendirirken, "Binlerce alim bir gecede cahilleştirildi" ifadesini kullanıyor.

Yasin Aktay, "Cumhuriyet devrimleri belli Anayasal prosedürlerle değil tam tersine aşırı yetki yüklü mekanizmaların ani müdahaleleriyle getirilmiştir. Bunu herkes bilir. Bütün devrim tarihçileri, yabancı kaynaklar da dahil, bunu söylerler. Ancak Türkiye'de her konuda olduğu gibi bu konuda da herkes farklı görüşler beyan ediyor" dedi.

Aktay, devrimlerin sonucu hakkında herkesin farklı düşünebileceğini vurgulayarak bunun da doğal bir sonuç olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Ancak, burada kimin travma yaşadığı kimin yenilik yaşadığına bakmak gerekir."

Aktay, konuya verdiği şu örnekle açıklık getirdi. "Örneğin, şapka devriminden sonra bir gecede kurduğu fabrikayla zengin olan adamın travma yaşadığını söylemek mümkün değil. Ancak diğer taraftan harf devrimiyle bir anda kör cahil durumuna düşürülen binlerce alim için aynı durum söz konusu olamaz."

Aktay, son olarak, cumhuriyet devrimlerinin en çok kültürel alanda travma yaşattığını da sözlerine ekledi.

Yorumlar