HalkBank personel alımı başvuru şartları

HalkBank personel alım ilanları iki gün önce başladı. Halk Bankası'nda çalışmak isteyenlerin başvuruları 12 Temmuz'a kadar alınacak.

Google Haberlere Abone ol

Halkbank personel alımı başvuruları devam ederken, başvurularla ilgili detaylar da belli oldu. Halkbank personel alım başvuru şartları, şekli, yapılacak sınav, sınavda çıkacak sorular, personel alımı yapılan iller hakkında açıklama yapıldı. Halkbank tarafından yapılan açıklamayla Banko Hizmetleri Asistanı(Servis Asistanı) alımı başvuruları iki gün önce başladı. Halkbank sınav başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılıyor.

HALKBANK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylardan başvuru bedeli olarak 95 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel sinav.basvuru.anadolu.edu.tr web sitesi üzerinden ödenebilecek.

HALKBANK SINAVDA NELER SORULACAK?

Sınav genel yetenek alanında sorulardan oluşacak ve 60 puan baraj olarak kabul edilecek. Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler Sınav Tarihi – Saati 8 Ağustos 2020 – 10.00 

HALKBANK BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş Sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış
olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara
fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
d) 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak,
e) 14.08.2020 itibarıyla üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak,
f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin
her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek
(Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep
edilecektir.)
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, askerlik yükümlülüğünden muaf ya da en az 31.12.2020
tarihine kadar tecilli olmak veya bedelli askerlik yapacak olmak,
ğ) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
h) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından
bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
ı) Başvuru için yukarıda belirtilen il ve illere bağlı ilçelerde ikamet etmek zorunludur. Adaylar
Mernis’ten teyit edilen ikamet iline başvuru yapmış sayılacaktır. İkamet ili “Görev Yeri” listesinde
yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.
Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları
dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler;
sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri
derhal kesili

BAŞVURU ŞEKLİ VE DETAYLARI

Sınav başvuruları, 29 Haziran 2020 - 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında, Banka web sitesi
https://www.halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/
adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylardan, başvuru bedeli olarak 95-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi
amacıyla tahsil edilecek bedel, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ web sitesi üzerinden kredi/banka kartı
ile veya Bankamız gişe ve internet şube kanalları üzerinden online başvurudan sonra yatırılacaktır.
Sınav ücreti 29 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 09.00’dan, 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 17.00’ye
kadar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ web sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile veya Bankamız gişe
ve internet şube kanalları üzerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu
olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler
kabul edilmeyecektir.
“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş
JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya
belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 3 Ağustos 2020 – 7
Ağustos 2020 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden “E-posta adresi” ve
“Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.
Giriş sınavı yazılı aşaması; 8 Ağustos 2020 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir,
Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ,
Trabzon olmak üzere 18 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.
Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik
yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil
etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi
devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

HALKBANK HANGİ İLLERDE PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

Halkbank personel alımı yapılan iller şöyle: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon.

HALKBANK SINAVINDA HANGİ SORULAR ÇIKIYOR?

Genel Yetenek; eleştirel düşünme, mantık yürütme ve problem çözme sorularından oluşmaktadır. Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara online kişilik envanteri uygulaması yapılacaktır. Banka sınav şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

HALKBANK PERSONEL ALIM KILAVUZU İÇİN TIKLA

Yorumlar