Halil Halid kimdir gerçek hayatta var mıydı?

Payitaht Dayı veya Halil Halid gerçek hayatta nasıl biriydi, öyle biri var mıydı? Payitaht Abdülhamid dizisinde Dayı lakabıyla Gürkan Uygun tarafından canlandırılan Halil Halid Bey'in kim olduğu merak ediliyor. Gerçek hayatta böyle bir isim var mıydı?

Google Haberlere Abone ol
Halil Halid kimdir gerçek hayatta var mıydı?

Payitaht Dayı veya Halil Halid gerçek hayatta var mıydı? Payitaht Abdülhamid dizisinde, Sultan 2. Abdülhamid'in gizli teşkilatının en üst düzey isimlerinden biri olarak yer alan Halil Halid Bey aynı zamanda Dayı lakabıyla da anılıyor.

Gürkan Uygun tarafından canlandırılan bu karakterin gerçekte hayatta olup olmadığı merak ediliyor.

Gerçek hayatta bu şekilde görevlendirilen ve bu şekilde yaşadığı bilinen bir isim yok.

Ancak aynı dönemde yaşamış ve aynı isimle anılan bir isim var. Lakin bu isim, dizideki gibi sokaklarda karanlık güçlere karşı savaşan değil, daha çok entelektüel kimliğiyle mücadele eden bir isimdir.

Eli kılıç ya da silah tutan değil kalem tutan bir isimdir.

Aynı tarihlerde yaşamış ve Sultan Abdülhamid'e karşı bir dönem muhalefet etmiş bu isim daha sonra Sultan'ın yanında yer alarak onunla birlikte emperyalizme karşı mücadele etmiştir.

Oysa dizide yer alan Halil Halid ya da Dayı karakteri, daha çok sokaklarda racon kesen, karanlık güçlere karşı bileğiyle dövüşen, 2. Abdülhamid'in gizli örgütünde görev alan, bu görevi sırasında yurt dışında bazı vazifelerde bulunan bir kişiliktir.

halil halid kimdir

ÖZETLE HALİL HALİD BEY'İN HAYATI

Horasan’dan gelerek Çankırı’ya yerleşmiş bir ulema ailesine mensuptur. Büyük dedesi Halvetî-Şabanî tarikatının Çerkeşî kolunun kurucusu olan Mustafa Efendi’dir (1743-1814).

Aynı şekilde dedesi Osman Vehbi Efendi ile amcası Mehmed Tevfik Efendi de ulemadandır. 

Halil Hâlid Bey, 1869 yılında Ankara’da dünyaya gelir. Babası Ahmed Refi Efendi, annesi ise Refika Sıdıka Hanım’dır. Dokuz yaşındayken babası vefat eder.

Amcası Tevfik Efendi, terbiyesiyle bizzat ilgilenebilmek için yeğenini kendi yanına alır. İstanbul’a giderken Halil Hâlid’i de -eğitimine devam etmesi için- yanında götürür.

Önce Küçük Ayasofya Camii’ne bağlı medreseye, ardından da hukuk mektebine devam eder.

Baroda staj yapmakta olduğu dönemde Ebuzziya Tevfik Bey’le tanışır.

Yazı yazmaya merakı burada ortaya çıkar. Ebuzziya’nın yazıhanesinde tanıştığı bazı Avrupalı gazetecilerle tanışır.

Yabancı gazetecilerle görüşmesi, üstelik bir de Pera’ya yerleşmesi hafiyelerin dikkatini çeker.

Bunun üzerine radikal bir karar alır ve İngiltere’ye kaçar.  

1897’de Cambridge Üniversitesine Türkçe hocası olarak tayin edilir.

Aynı yıl Osmanlı Devleti’nin Londra konsolos yardımcılığına getirilir. 

1904 yılında Cambridge Üniversitesini temsilen Cezayir’de toplanan Şarkiyatçılar Kongresi’ne katılır.

1912’de Ankara milletvekili seçilmesi üzerine Türkiye’ye döner.

I. Dünya Savaşı yıllarında Almanya’ya giden heyetin içinde yer alır (1915).

Bu dönemde Avrupa’yı dolaşarak İngiliz emperyalizminin aleyhinde çalışmalar yürütür.

1922’de Edebiyat Fakültesinde başladığı hocalığını daha sonra İlahiyat Fakültesinde devam ettirir.

Mısır’dan dönüşünün ertesi günü 29 Mart 1931’de vefat eder.

DİZİDEKİ HALİL HALİD BEY

Payitaht dizisindeki Halil Halid ise, asker kökenli, Balkanlar'daki savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermiş, Yüzbaşı rütbesiyle orduda görev almış ancak daha sonra bir kumpasla ordudan atılmış isimdir.

Sultan Abdülhamit tarafından gizli teşkilata alınarak geniş yetkilerle donatılıyor.

Sonra da Osmanlı'ya karşı Payitaht'ta karanlık işler çeviren odaklara karşı kullanılıyor.

Bu işleri yaparken doğal olarak, karanlık odakların da hedefi haline geliyor.

Karanlık odaklar ona karşı tekrar kumpaslar kurar, hatta onu dar ağacına kadar göndermeyi başarırlar ancak idamı son anda önlenir.

Yorumlar