"Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2021" sonuçları açıklandı

"2021 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde birinci sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ikinci sırada Sabancı Üniversitesi ve üçüncü sırada İstanbul Teknik Üniversitesi yer aldı"

Google Haberlere Abone ol
"Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2021"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde birinci sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ikinci sırada Sabancı Üniversitesi ve üçüncü sırada İstanbul Teknik Üniversitesinin yer aldığını bildirdi.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı"nda, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklerine yönelik gerçekleştirilen etki analizi çalışmalarının hem de TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2021" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm ekonomileri olduğu gibi Türkiye'yi de birçok yönden etkilediğini belirten Varank, hükümetlerin ve özel sektörün zorlu bir sınavdan geçtiği bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde etkili ve sonuç odaklı politikalar uyguladıklarını söyledi.

Varank, Türkiye'yi dünya genelinden pozitif anlamda ayrıştırmayı başardıklarına işaret ederek, reel sektörün hamisi olan Bakanlığın da bu süreçte kritik görevler üstlendiğini dile getirdi.

Tüm kurumlarla birlikte farklı sektörleri, firmaları, üniversite-sanayi iş birliğini, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini desteklediklerini, desteklemeye de devam ettiklerini vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Bakanlığımıza emanet edilen bütçenin verimli kullanımını sağlamak üzere destek ve teşviklerin takibini yapıyor, etkilerini analiz ediyoruz. Analiz sonuçlarına bağlı olarak da politikalarımızda sürekli güncellemeler gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla Bakanlığımız bünyesinde etki değerlendirmeden sorumlu bir birim ihdas ettik. Bugüne kadar, KOSGEB ve TÜBİTAK Ar-Ge destek programlarının, Teknogirişim Sermayesi Destek Programı'nın, teknoloji transfer ofislerinin, OSB politika ve uygulamalarının, teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulan akademik girişimlerin, dijital dönüşüm desteklerinin, bölgesel yatırım teşviklerinin ve araştırma altyapılarının etki değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak özet raporları kamuoyuyla paylaştık."

Bakan Varank, "Dijital Verimlilik Kütüphanesi" olarak adlandırdıkları "verimlilikkutuphanesi.sanayi.gov.tr" adresinden bu raporlara ulaşılabileceği bilgisini verdi.

"ÇOK KIYMETLİ VERİ ALTYAPILARI OLUŞTURDUK"

Bakanlık bünyesinde Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) ve Sanayi Sicil Bilgi Sistemi gibi çok kıymetli veri altyapıları oluşturduklarını aktaran Varank, 3 milyonu aşkın girişime ait verilerin bütünleşik şekilde yer aldığı GBS'yi geliştirmeye devam ettiklerini anlattı.

Varank, burada ekonomik, sektörel, bölgesel politikaların tasarlanması ve değerlendirmesi için çok kapsamlı verilerin mevcut olduğuna dikkati çekerek, "GBS ile reel sektöre ilişkin kararların daha hızlı alınmasını ve sanayinin güncel durumunu ortaya koymamızı sağlayacak birçok analiz çalışması yapıyoruz. Son aşamasına geldiğimiz 'Veri Görselleştirme ve Karar Verme Merkezi' de bunlardan biri. İmalat sanayi sektörlerine yön vermemizi sağlayacak erken uyarı sistemlerinin kurulmasını ve girişimlerin rekabet güçlerini artıracak çalışmaların yürütülmesini, bu merkez aracılığıyla sürdüreceğiz. GBS'yi kullanarak ve bilimsel yöntemleri esas alarak başlattığımız bir diğer önemli çalışma da Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'mız." dedi.

Varank, cari açığa katkı, karmaşıklık ve yoğunlaşma endeksleri, ileri-geri bağlantılar gibi ölçütleri kullanarak yatırımı desteklenecek 919 ürünü adeta terzi usulüyle tespit ettiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaklaşık 2 milyar lira düzeyinde yatırım öngördüğümüz programın ilk çağrısı olan 'Makine' sektöründe 20 projeyi destekleme kararı aldık. Bu projelerin hepsi stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini hedefliyor. Ayrıca, bu yıl Mobilite, Üretimde Yapısal Dönüşüm, Sağlık ve Kimya Ürünler ile Dijital Dönüşüm çağrılarını açtık. Bu çağrılar kapsamında 570 proje başvurusu aldık. Başarılı projelere yaklaşık 53 milyar lira yatırım yapılmasını öngörüyoruz. İnşallah 2022 yılında da 'Yenilikçi ve Yıkıcı Teknoloji' alanlarına yönelik çağrılarla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı sürdüreceğiz."

"GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN GELİŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Bakan Varank, TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"nin üniversitelerin birçok açıdan performansını ölçerek etki analizi çalışmalarına da önemli girdiler sağladığını ifade ederek, bilgiyi ekonomik faydaya dönüştürme, yenilikçi bir ekosistem oluşturma ve girişimcilik üniversitelerinin değerlendirdikleri alanların başında geldiğini anlattı.

Varank, değerlendirmeye aldıkları girişimci ve yenilikçi üniversite tanımını ise şöyle açıkladı:

"Bilimsel ve teknolojik yetkinliğini kurduğu iş birliği ve etkileşim yoluyla ekosistemin yararına sunabilen, yeni iş fikirlerinin olgunlaşmasını ve hayata geçirilmesini sağlayan bir ortam sunabilen, kazandırdığı girişimcilik ruhu ile risk alabilen bireyler yetiştiren, sağladığı ekonomik katkı ve yaygınlaştırdığı yenilik kültürüyle kalkınmada itici role sahip olan üniversiteleri kastediyoruz. 10 yıl önce başlatılan endeks çalışmaları, bugün başta üniversitelerimiz olmak üzere kamuoyu tarafından merakla beklenen bir sıralamaya dönüştü. Şunu vurgulamam gerekir ki elbette bu endeks, üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste veya bu hususta en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir çalışma asla değildir. Biz bu çalışmayla üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasını, böylelikle de girişimcilik ekosisteminin gelişmesini hedefliyoruz."

Son yıllarda üniversiteler bünyesinde girişimcilik ve yenilikçiliğe dair önemli adımlar atıldığına dikkati çeken Varank, özellikle TÜBİTAK’ın bu alanda verdiği desteklerin de katkısıyla akademide girişimcilik ekosisteminin ciddi bir atılım ve hareketlilik içinde olduğunu vurguladı.

Varank, gençlerin artık kendi işlerini kurmanın, girişimci olmanın hayallerini kurduğuna işaret ederek, "Akademisyen ve araştırmacılar da artık çalıştıkları kurumlarda girişimciliğe, yenilikçiliğe dair fırsat ve kaynakların olduğu yerlerde kümeleniyor. Dolayısıyla artık üniversitelerimiz için, girişimci ve yenilikçi olmak bir tercih meselesi değil, bir zorunluluk." diye konuştu.

İLK SIRADA ODTÜ YER ALDI

Bakan Varank, oluşturdukları bu endekste üniversitelerin 4 boyut altındaki 23 göstergeye göre sıralandığı bilgisini vererek, "Bu boyutları, 'bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği', 'fikri mülkiyet havuzu', 'iş birliği ve etkileşim', 'ekonomik katkı ve ticarileşme' olarak özetleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan sonuçların bulunduğu zarfı alan Varank, "2021 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"ndeki ilk 10 üniversiteyi şöyle sıraladı:

"Sıralamada 10'uncu sırada Özyeğin Üniversitesi (58,2 puan), 9'uncu sırada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (59,7 puan), 8'inci sırada Boğaziçi Üniversitesi (62,3 puan), 7'nci sırada Gebze Teknik Üniversitesi (62,7 puan), 6'ncı sırada Koç Üniversitesi (65,5 puan), 5'inci sırada Yıldız Teknik Üniversitesi (67 puan), 4'üncü sırada İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (68,3 puan), 3'üncü sırada İstanbul Teknik Üniversitesi (72,5 puan), 2'nci sırada Sabancı Üniversitesi (75,7 puan) ve 1'inci sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi (83,7 puan) yer alıyor."

Endekste kullanılan tüm göstergeleri ve ilk 50 üniversitenin bilgisini TÜBİTAK web sayfasından paylaşacaklarını dile getiren Varank, "Bu yıl ilk defa etkileşimli grafiklerle sonuçlarımızı ilan ediyoruz. Böylelikle üniversitelerimiz kendilerini hem ortalama değerlerle hem de diğer üniversitelere kıyaslayabilecekler." dedi.

Yorumlar