Fuat Oktay bütçeyi komisyona sundu

"Ne vesayet odaklarının ne sosyal medyadan hukuk darbesi yapmaya niyetlenen diplomatların ne de hukuki süreçleri siyasallaştırmaya çalışan çevrelerin yargı işleyişimizde hiçbir hükmü yoktur"

Google Haberlere Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ne vesayet odaklarının ne sosyal medyadan hukuk darbesi yapmaya niyetlenen diplomatların ne de hukuki süreçleri siyasallaştırmaya çalışan çevrelerin yargı işleyişimizde hiçbir hükmü yoktur. Avrupa Komisyonunun yanlı Türkiye raporu da dahil olmak üzere adalet sistemimiz dış etki ve yorumlardan münezzeh, bağımsız, tarafsız ve adil şekilde işlemeye devam edecektir." dedi.

Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin sunumunda, 2021 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yıl sonu beklentilerini paylaştı.

2021 yılında; merkezi yönetim bütçe giderlerinin 1 trilyon 506,3 milyar lira; merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 1 trilyon 276,3 milyar lira; bütçe açığının 230 milyar 16 milyon lira ve faiz dışı açığın 50 milyar 473 milyon lira olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini dile getiren Oktay, "2021 yıl sonu bütçe açığının 230 milyar 16 milyon lira ile bütçe başlangıç hedefinin 14 milyar 977 milyon lira altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bu açığın milli gelire oranının ise yüzde 3,5 olacağını öngörüyoruz." bilgisini verdi.

Oktay, 2021 yılında vergi gelirlerinin ise yaklaşık 1 trilyon 58 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise yaklaşık 218,4 milyar lira olacağının öngörüldüğünü bildirdi.

2022 yılı bütçesinin, Orta Vadeli Program uyarınca amaçlanan ekonomik, sosyal ve mali hedefleri gözetecek şekilde hazırlanarak komisyona sunulduğunu ifade eden Oktay, 2022 yılı bütçesinde bütçe giderleri 1 trilyon 751 milyar lira; faiz hariç giderler 1 trilyon 510,6 milyar lira; bütçe gelirleri 1 trilyon 472,6 milyar lira; vergi gelirleri 1 trilyon 258,3 milyar lira; bütçe açığının 278,4 milyar lira olarak öngörüldüğünü kaydetti.

2021 yılına göre 2022 yılı bütçe ödenekleri yüzde 30,1 arttığını belirten Oktay, bu artışın yaklaşık 404,8 milyar liraya denk düştüğünü söyledi.

2022 Yılı Bütçesinde, personel giderlerinin 424,8 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin 69,1 milyar lira, mal ve hizmet alım giderlerinin 128,1 milyar lira, cari transferlerin 657,3 milyar lira, sermaye giderlerinin 132,3 milyar lira, sermaye transferlerinin 10 milyar lira, borç verme giderlerinin 61,6 milyar lira, yedek ödeneklerin 27,4 milyar lira, faiz giderlerinin 240,4 milyar lira olduğunu ifade eden Oktay, 2022 yılında Merkezi Yönetim Bütçe gelirlerinin 2021 yılı gerçekleşme tahminine göre yüzde 15,4 artışla 1 trilyon 472,6 milyar lira, vergi gelirlerinin yüzde 18,9 oranında artarak 1 trilyon 258,3 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise 214,3 milyar liraya ulaşacağının tahmin edildiğini bildirdi.

- "YATIRIMLARA AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ"

Oktay, 2022 yılı bütçesinin, nitelikli istihdam oluşturan, ihracata dayalı, istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısı oluşturma amacı doğrultusunda, salgın sonrası toparlanma sürecinde büyüme potansiyelini arttırma, Türkiye'nin yeşil dönüşümünü ivmelendirme ve milli teknoloji hamlesi çerçevesinde yenilikçiliği yaygınlaştırma hedeflerini desteklediğini dile getirdi.

Sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının arttırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde verginin tabana yayılması ve gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmaların, bu dönemde de sürdürüleceğini vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"2021 yılı bütçesiyle birlikte hayata geçirilen performans esaslı program bütçe sistemi, paydaşlardan alınan geri dönüşler doğrultusunda geliştirilerek, çıktı ve sonuç odaklı bütçeleme yaklaşımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Her bütçemizde olduğu gibi, 2022 yılı bütçemizde de yatırımlara ayrı bir önem veriyoruz. Yatırım bütçemizi, sektörlerimizin yenilikçi ve rekabetçi yapısını güçlendirerek, istihdamı arttırarak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesine öncelik veren projeler üzerine oluşturduk. 11. Kalkınma Planımız çerçevesinde sanayi, sağlık, eğitim, ulaştırma, Ar-Ge ve tarımsal sulama gibi sektörlere öncelik vermeye devam edeceğiz. Bu amaçla, 2021 yılında 2,5 katına çıkarılan DSİ'nin sulama sektörü yatırımlarını 2022 yılında da yüzde 37 arttırarak 12,2 milyar liraya yükseltiyoruz.

Eğitim yatırımları her sene olduğu gibi bu yıl da öncelik verdiğimiz alanların başında gelmektedir. Tüm çocuklarımızın kaliteli eğitime erişimini sağlamak amacıyla okulların fiziki imkanlarının iyileştirilmesi, yeni derslik yapımları, eğitim yapılarının depreme karşı güçlendirilmesi, okulların ağ altyapılarının iyileştirilmesi ve internet erişiminin sağlanması gibi faaliyetler başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının yatırım bütçesini 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya çıkarıyoruz. Böylece, Milli Eğitim Bakanlığı yatırım ödeneklerini 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artırıyoruz. Yükseköğretim de dahil edildiğinde bu artış yüzde 26,4 olacaktır.

Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerin sağlık sektörü yatırımlarını, toplam 20,1 milyar liradan 30,8 milyar liraya yükseltiyoruz.

2021 yılında 1 milyar 125 milyon liraya çıkardığımız Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi yatırımlarına ayırdığımız kaynağı, 2022 yılında 1 milyar 270 milyon liraya yükseltiyoruz.

Aynı şekilde, TÜBİTAK TARAL için tahsis edilen Ar-Ge bütçesini 2,5 milyar liraya yükseltiyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının toplam sermaye giderleri ödeneğini 17,8 milyar liraya çıkartarak kent içi ulaştırma ve demir yolu yatırımlarına verdiğimiz desteği arttırıyoruz."

Oktay, Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı bütçesinin başlangıç ödeneği 4 milyar 39 milyon lira iken, 2022 yılı bütçe teklifinin yaklaşık yüzde 3,7 azalış gösterdiğini ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlendiğini ifade etti.

- "EĞİTİM BÜTÇESİ 273,5 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ"

İktidara gelirken ülkeyi eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik temelleri üzerinde yükseltme sözü verdiklerini anımsatan Oktay, 2002 yılında 7,5 milyar lira olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 2022 yılında 189 milyar liraya, yükseköğretim de dahil eğitim bütçesinin 273,5 milyar liraya yükseldiğini söyledi.

Oktay, kalkınmanın adaletli bir yapıyla sağlanabileceği bilinciyle, adaletin sadece evrensel değerler ve mevzuat altyapısı ile değil, oluşturulan güven ve yapılan yatırımlarla da desteklenmeye devam edileceğini belirtti.

Oktay, "Yargı hizmetlerinin daha iyi sunulması için insan kaynakları, bilişim, kurumsal yapı ve fiziki altyapıda da önemli bir yol aldık. Adalet temellerimizin en önemli kurumlarından Yargıtay Başkanlığı için inşa edilen Yeni Yargıtay binası, başkentimizin en görkemli ve müstesna binalarından biri olmuştur." dedi.

Yargı reformları vesilesiyle hukukun üstünlüğünün güçlendirildiğini, demokrasinin işlerliğinin artırıldığını ifade eden Oktay, "Ne vesayet odaklarının ne sosyal medyadan hukuk darbesi yapmaya niyetlenen diplomatların ne de hukuki süreçleri siyasallaştırmaya çalışan çevrelerin yargı işleyişimizde hiçbir hükmü yoktur. Avrupa Komisyonunun yanlı Türkiye raporu da dahil olmak üzere adalet sistemimiz dış etki ve yorumlardan münezzeh, bağımsız, tarafsız ve adil şekilde işlemeye devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Güvenlik alanında terörle mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini ifade eden Oktay, "Vatanımızın ve milletimizin güvenliğini sağlamaya, hak ve menfaatlerini korumaya azami önem veriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik ve terör örgütüne katılımları, tarihin en düşük seviyesine indirdik. Terör örgütlerine karşı sınırlarımızda ve sınırlarımızın hemen ötesinde tarihimizin en başarılı operasyonlarını gerçekleştirmenin yanı sıra Libya'da darbecilere karşı yürütülen meşruiyet mücadelesinden Karabağ zaferine, birçok bölgesel başarıya imza attık. Doğu Akdeniz'de KKTC ve Türkiye'yi bölgede denklemden dışlamaya yönelik hamleleri kararlı duruşumuzla boşa çıkardık." diye konuştu.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayinin; KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, üniversiteleri, geliştirdiği özgün ürünleri ve ihracatıyla, ülkenin gurur vesilesi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Yorumlar