Evden eğitim nasıl olacak? 11 maddede evden eğitim hizmeti detayları

Okulların tatil edilmesi ve evden eğitim kararı alınmasından sonra gözler, "Evden eğitim nasıl olacak?" sorusunun cevabına çevrildi. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklama yapması bekleniyor. Evden eğitim televizyon kanalları ve internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Google Haberlere Abone ol

Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantıdan sonra okulların tatil edilmesi kararı alındı. Okullar 16 Mart günü itibariyle bir hafta boyunca tatil edilecek. Tatil bitiminden sonda ise eğitime bir hafta da evden devam edilecek. Ancak öğrenci ve velilerin kafasında, "Evden eğitim nasıl olacak?" soru işareti var. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan beklenen açıklamalar geldi. Bakan Selçuk, "Evden eğitim"in televizyon kanalları ve internet üzerinden kurulan sistem ile gerçekleştirileceğini, sistem alt yapısının hazır olduğunu ancak yine de hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Beştepe'de yapılan toplantı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "evden eğitim" konusunda önemli çalışmalar yaptığını, dünyada bunun örneklerinin bulunduğunu, bu uygulamada sıkıntı yaşanmayacağını söylemişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklaasına göre "Evden eğitim" veya "Uzaktan Eğitim" internet ve televizyon kanalları üzerinden yapılacak. 

Türkiye'de halihazırda "Evden eğitim" veya "Uzaktan eğitim" sistemini uygulayan kurumlar bulunuyor. Bunların başında açık öğretim fakülteleri ile açık öğretim liseleri geliyordu. Bazı üniversitelerde de evden "Online Eğitim" sistemini uzun yıllardır uyguluyor. Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan bu sistemi, uluslararası eğitim veren Amerikan ve İngiliz üniversiteleri de uyguluyor. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki öğrencilere internet üzerinden online eğitim verilebiliyor. 

EVDEN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Evden Eğitim konusunda kamuoyunda merak edilen konularla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları: 

Milli Eğitim Bakanlığı'nan ücretsiz olarak uzaktan öğrenme sistemiyle ulusal ölçekte hazırlanan televizyon  ve internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır. Öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini ricaa ediyoruz. İlk, orta ve liseler 16 Marttan itibaren 1 hafta tatil edilecektir. 23 Pazartesinden itibaren uzaktan eğitim başlayacak.

Öğretim kademelerine gere hangi araç, televizyon mu, internet mi, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarım gün mü, ne şekilde olacak, senkron mu asenkron mu olacak? Bunlarla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Tablo ile sizlerle paylaşacağız. Elazığ depremi sonrasında uyguladığımız sistematiği uzaktan eğitim modeliyle devam ettireceğiz.

ÜCRETSİZ 3 GB İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLANACA

İnternet üzerinden ve TRT aracılığı ile öğrencilere sunulacak. Uzaktan eğitim ile ilgili olarak tüm ayrıntılar hazır hale getirildi. Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır. Öğrencilerimizin tercih edeceği eğitim bilişim ağı, televizyonlardan da yararlanılacak olan sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan dersler sözkonusu olacak. Bu bağlamda velilelerimiz ve öğrencilerimiz Eğitim Bilişim Ağı eba.gov.tr'den takip edebilirler.

HER TÜRLÜ SENARYO HAZIR

Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır. Biz a senaryosu olursa, b ya da c senaryosu olursa öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için bütün paketimiz hazır. Duruma göre Bilim Kurulu'nun konuyla ilgili ulusal ölçekte tavsiyeleri var. Bu kurula da danışarak zamanı geldiğinde açıklamalar yaparız.

EVDEN EĞİTİM HİZMETİ DETAYLARI

Milli Eğitim Bakanlığı "Evden Eğitim Hizmeti"ni uzun süredir zaten uyguluyor. Sağlık problemleri nedeniyle normal öğrencilerle birlikte eğitime devam edemeyen öğrenciler için uygulanan sistemin detayları şöyle: 

1 - Evde Eğitim Hizmeti Nedir?

Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için evde sunulan eğitim hizmetidir.

2 - Evde Eğitim Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?

En az dört ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler bu hizmetten yararlanabilir.

3 -  Evde Eğitim Hizmetinden Yararlanmak İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Evde eğitim hizmetinden yararlanılabilmesi içinbireyin velisi tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okulun bulunduğu bölgeye hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezine (RAM) gerekli belgelerle müracaat edilmesi gerekmektedir.

4 -  Evde Eğitim Hizmetinden Yararlanmak İçin Hangi Belgelerle Başvuru Yapılır?

a. Bireyin en az dört ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanmasının mümkün olmadığı ya da yararlanması hâlinde olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten sağlık raporu,
b. Veli başvuru dilekçesi, c. Öğrenci belgesi ile müracaat yapılması gerekmektedir.

5 -  Öğrencinin Evde Eğitim Hizmetinden Yararlanmasına Nasıl Karar Verilir?

RAM’ın bünyesinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulunca yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna göre il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca alınan karar doğrultusunda öğrencilere evde eğitim hizmeti sunulmaktadır. 

6 - Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun Değerlendirme Sürecinde Esas Alınan Belgeler Nelerdir?

İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu; RAM tarafından düzenlenen ‘Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu’, ‘Ev Ortamı Durum Tespit ve Değerlendirme Formu’ ,‘Veli Sözleşmesi’ ile sağlık raporunu esas alarak öğrencinin evde eğitim hizmetinden yararlanmasına karar vermektedir.

7 - Evde Eğitim Hizmetinin Nasıl Sunulur?

a. İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından evde eğitim hizmetine ilişkin alınan karar ilgili rehberlik ve araştırma merkezine, okula ve veliye yazılı olarak bildirilir,

b. Evde eğitim hizmetine ilişkin planlama, bireyin ihtiyacı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak ve haftalık ders saati sayısı 10 (on) saatten az olmamak üzere il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulca yapılır,

c. Evde eğitim kararı alınan öğrenciler için takip edecekleri/takip ettikleri eğitim programı esas alınarak belirlenen dersler için kaç ders saati eğitim verileceğine
karar verilir,

d. İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yapılan planlama doğrultusunda il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce evde eğitim hizmeti sunmak üzere öğretmen
görevlendirilir,

8 - Evde Eğitim Hizmeti Sunmak Üzere Kimler Görevlendirilir ve Ek Ders Ücretleri Nasıl Ödenir?

Evde eğitim hizmetinden yararlanacak öğrencilerin özelliği ve öncelikli eğitim ihtiyacına göre özel eğitim öğretmenleri ile bireyin kayıtlı bulunduğu okul ve diğer okullardaki okul öncesi, sınıf ve diğer alan öğretmenleri eğitim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilir. Evde eğitimde görevlendirilen tüm kadrolu öğretmenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176’ıncı maddesi gereğince ek ders ücret-leri %25 fazlasıyla ödenir.

9 - Evde Eğitim Hizmeti Alan Öğrencilerin Programı Nasıl Hazırlanır?

Evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilere, kayıtlı bulunduğu okulda/kurumda uygulanan eğitim programlarının uygulanması esastır. Ancak BEP geliştirme birimince, bu rogramlara dayalı olarak öğrencilerin eğitim performanslarına göre, ihtiyaç duydukları alanlarda BEP hazırlanır.

10 - Evde Eğitim Hizmeti Alan Öğrencilerin Başarısının Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, sorumlu oldukları eğitim programının uygulandığı okullardaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Öğrencilerin başarı eğerlendirme sonuçları öğretmenler tarafından, öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul idaresine not çizelgeleri esas alınarak bildirilir. Sınıf geçme ve diğer işlemler, kayıtlı olunan okul idaresi tarafından yürütülür.

11 - Sunulan Evde Eğitim Hizmetinin İzlenmesi ve Sonlandırılması Nasıl Yapılır? 

İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca öğretim yılının başlamasından 30 (otuz) gün önce evde eğitimi gerekli kılan şartlar yeniden değerlendirerek öğrencinin, o öğretim yılında evde eğitim hizmetinden yararlanıp yararlanamayacağına karar verilir. Şartların ortadan kalkması durumunda evde eğitim hizmeti sona erdirilir ve alınan karar ilgili RAM’a ve okula bildirilir. 

Kaynak: SonHaberler / www.meb.gov.tr 

Detaylar Geliyor...

Yorumlar