e-Ticarette işini büyütmek

Ticarette rekabet maksimum düzeyde önem taşır. Ticari şirketlerin amacı para kazanmanın yanında zaman içinde büyümektir.

Google Haberlere Abone ol
e-Ticarette işini büyütmek

Firmayı zaman içinde büyütmek için faaliyette bulunduğu alanı iyi tanımak, rakiplerini iyi analiz etmek, sektörel ve teknolojik yenilikleri yakından takip etmek önemlidir. Faaliyette bulunulan alanda yeni buluşlar ve inovasyonlar incelenerek şirket bünyesine adapte etmek ilerlemeyi ve büyümeyi sağlayacak etmenlerdir.

Şirket büyümeleri stratejik plan süreçlerinden geçirilmelidir. Başarılı bir büyümenin yolu şirket yönetimi ve alt kademenin birlikte inanarak bu yola adeta baş koymalarından, yeniliğe açık olmalarından geçer.

a.    Faaliyet Alanı İyi Bilinmeli

Yapılan iş ile ilgili her detay çok iyi bilinmeli ve o alanla ilgili yenilikler yakından takip edilmeli. Faaliyet gösterilen alan ile ilgili yapılan fuar, konferans, seminer gibi sektördeki diğer paydaşlar ile de buluşulabilecek ortamlar takip edilerek katılım sağlanmalı.

b.  Toplumsal Değerler Gözetilmeli

Yapılan iş her ne olursa olsun, toplumsal değerler gözetilerek, etik normlar çerçevesinde hareket edilmeli. Güven duygusu veren ve halkı korkuya, endişeye, belirsizliğe ve psikolojik sorunlara sürüklemeyecek faaliyetlerde bulunulmalı.

c. Müşteri İhtiyaçları İyi Belirlenmeli

Müşterinin beklentileri göz önünde bulundurularak ihtiyaçları analiz edilmeli. Müşterinin firma ile olan etkileşimi göz önünde bulundurulmalı ödüller, promosyonlar ile desteklenerek müşteri sadakati kazanmak için çalışılmalıdır. Sadık olan müşteri karlı bir müşteridir ve geri dönüşleri firmanın büyümesine katkı sağlar.

Pazardaki rekabet yeni müşterilere ulaşmanın çok zor ve maliyeti hayli yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bu nedenle, her alana girmeye çalışarak büyümek çok zor. Bu sebeple yeni bir alana girmeye çalışan şirket mevcut müşterilerinin ihtiyaçlarını bilmeli ve asıl işine yakın ve benzer kolda yeni işlere giriş yapılarak büyüme hedeflenebilir. Ticarette bu durumu ‘Çapraz Satış’ adı verilmektedir.

d.  İnsan kaynaklarını iyi değerlendirmeli

Şirket bünyesinde çalışan insan kaynaklarının eğitim, tecrübe ve yetenekleri göz önünde bulundurulmalı ve doğru yerde doğru çalışan istihdam edilerek ilerleme sağlanmalıdır.

Şirketler sektör içinde rekabet edebilecek insan kaynağına sahipse büyümeyi gerçekleştirmek kolay olacaktır.

e. Ürününü iyi tanımalı ve iyi bir pazarlama yapmalı

Sektörde rekabet sağlayacak ürün her yönü ile tanınmalı, özellikleri iyi analiz edilmelidir. Yatırım sağlanan alan pazarda geniş bir rekabete sahip olduğu durumda her alana girmeye çalışarak büyüme ivmesi çok güç hatta imkânsız hale gelmektedir. Bu noktada var olan ve rekabete girilecek ürünün özelliklerini detayları ile bilerek pazarlamaya girmek ve pazarda kendine yer edinerek sağlam adımlarla büyümeyi hedeflemek daha doğru bir yoldur.

Yapılan araştırmalar şirketlerin her alana girmek yerine asıl işlerine odaklanarak büyüme gerçekleştirebildiklerini göstermektedir.

f.  Dijital pazarlamaya mutlaka yatırım yapmalı

Büyüme hedeflerini yakalama ve başarı kazanmak için hızla dijitalleşen dünyamızda dijital pazarlamaya mutlaka yatırım yapılmalıdır. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) dijital pazarlamanın olmazsa olmaz şartlarındandır.

Ürününüzün ve firmanızın Google da birinci sayfaya ve ilk sıralara gelmesi için dijital satış platformunuza ya da şirket web sitenize mutlaka SEO çalışması yapılması gerekir. SEO geliştirmenin yanında e-posta pazarlaması, dijital reklamlar, doğru reklamı doğru yere yerleştirmek başarı ve büyümeyi yakalamak için çağımızın getirdiği ön koşullardandır.

1.1 BÜYÜMEK İÇİN AYNI SEKTÖRDE BİR FİRMA İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK

Bir firma büyüme hedeflerini bir ortaklık ile ilişkilendirdi ise o6rtak olacağı firmanın faaliyet alanında avantaj sunup sunamayacağını detaylı bir şekilde analiz etmeli. Bir firma ile işbirliğine gitmek yatırımların arttırılabilmesi açısında avantaj yaratır ve rekabet ortamını değiştirerek yeni pazarlara girme imkânı sağlayabilir. Ancak anlaşma öncesi firma içi amaçlar iyi belirlenerek konu hemfikir bir zeminde incelenmeli. Firmanın hedefleri ve istekleri net bir şekilde tanımlanmalı. Bu noktada motivasyon ve firma içi kararlılık büyük önem taşır.

İşbirliği için şirket stratejisi Pazar hedefleri doğrultusunda hazırlanmalı ve finansal imkan ve araçlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Şirketin ulaşmak istediği hedef işbirliği sürecinde ana merkeze oturtulmalıdır. Ortaklık aşamasında olan her iki firma için SWOT analizi gerçekleştirilmelidir. SWOT analizi firmaların güçlü yönlerini (S - Strength ) , zayıf yönlerini (W-Weaknes) , fırsatlarını (O- Opportunities) , tehditlerini ( T - Threats)  ortaya koyar.

Başarılı ve faydalı bir ortaklık için tüm şartlar ve izlenecek yol belgelenerek imza altına alınmalıdır.

1.2 SİPARİŞLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÖNETMEK

Sipariş yönetimi, müşterinin siparişi verdiği anda başlayarak siparişini teslim aldığı ana kadar süren bir süreçtir. Sipariş edilen ürünler, yapılan ödemeler ve teslimat durumu yani satış aşamasının her yönü kayıt altına alınarak adım adım ilerlenmelidir. Bunu sağlayabilmek için mutlaka entegre bir yazılıma ihtiyaç vardır. Stok miktarını kontrol eden, müşteri sadakatini sağlayabilmek için müşteri geçmişini ilgilendiği ürünleri, beğenilerini kayıt altına alarak takibini yapabilen, sevkiyat durumunu, teslim edilme aşamalarını her yönü ile kayıt altına alabilen ve sonrasında maliyet düşürücü, kar artırıcı, müşteri sadakati sağlayıcı analizlerin yapılabildiği entegre bir yazılım kullanılmalıdır.

Sipariş yönetiminde dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanabilir;

· Tedarik zincirinin iyi takip edilmesi ve muhtemel sorunların önüne geçilmeli

· Sipariş yönetim süreci firma iş kuralları ve performansı ile uyumlu olmalı

· Siparişler uygun kaynağa yönlendirilebilecek şekilde iş parçalarına bölünmeli

· Stok miktarı kontrol altında tutulmalı, gerçek zamanlı görünümde olmalı

· Teslimat ve hizmet planlaması gerçek zamanlı yapılmalı

· Müşteri geçmişi, ilgi alanları ve beğenilerinin takip edilebileceği entegre bir sistem kullanılmalı ve çözüm merkezi personeli bu bilgilere eş zamanlı erişebilmeli

· Siparişler bölge, mağaza, müşteri bazlı filtrelenebilmeli

Yorumlar