Diyanet 9 bin personel alacak, işte şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlarına 9 bin 500 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım alımı yapılacak.

Google Haberlere Abone ol

Diyanet İşleri Başakanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte 9 bin 500 personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayınlanan kılavuz ile birlitke başvuru şartları ve sınav ile ilgili detaylar da belli oldu. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar belirlenen tarihler aralığında başvuru işlemlerini yapacaklar. Peki, Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alımı için şartlar neler? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Söz konusu alıma ilişkin başvurular 7 - 15 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri https://dibbys.diyant.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi adresi üzerinden başvuru programı aracılığı ile yapılacak. Adaylar 4-B sözleşmeli personel alımı sınav başvuru formunu dolduracaklar.

Başvuru formunu dolduran adaylar başvuru tarihleri aralığında istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne saat 08.30 - 16.30 arası şahsen müracaat edecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Unvan gruplarına göre ; İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam - Hatip Lisesi mezunu olmak , (Müezzin - kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak)

4. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124 ; önlisans mezunları için KPSSP 123 ortaöğretim mezunları için KPSSP 122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Kur'an kursu öğreticiliği için bayan olmak ,

7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için ),

8. Halen Başkanlığın teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

* Her aday sadece bir unvan grubu için sınava m üracaat edebilecektir.

* Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeler iiptal edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı vey a pasaport),

2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alın mış olan denklik belgesi), Adayların, ibraz ettikleri mezuniyet belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğret im mezunları için KPSSP 122, ön lisans mezunları için KPSSP 123 ve lisans mezunları için KPSSP 124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için ),

* 2019 yılı Ocak ayında yapılan hafızlık tespit sınavında başarılı olmuş adayların hafızlık bilgileri başvuru sisteminde kontrol edileceğinden bu adaylardan ayrıca hafızlık belgesi istenmeyecektir.

4. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

* Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.

5. 4 - 6 yaş çocuk eğitimine ilişkin sertifika (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan edenler için) ,

6. Pedagojik/öğretmenlik formasyon belgesi ( Başvuruda beyan edenler için) ,

7. Başvuruları onaylayan personele başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

8. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından a tama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

SINAV NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun , Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

SINAV KONULARI NELER?

A) Kuran Kursu öğreticisi ve imam - hatip için; 1. Kur'an - ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3. Hitabet. (10 puan)

B) Müezzin-Kayyım için;

1. Kur'an - ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3. Ezan ve ikamet. (10 puan)

Yorumlar