Dar gelirli kadınlara 700 milyon liralık mikrokredi

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile 2003'ten bu yana 162 binden fazla kadına 700 milyon liralık mikrokredi sağlandı

Google Haberlere Abone ol
Dar gelirli kadınlara 700 milyon liralık mikrokredi

Dar gelirli kadınların küçük sermayelerle kendi işini kurmasını desteklemek amacıyla son 15 yılda yaklaşık 162 binden fazla kadına 700 milyon liralık mikrokredi kullandırıldı.

Dünyada sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için yoksulluğun giderilmesi gerektiği konusunda görüş birliği bulunurken, bu doğrultuda istihdam piyasasının dengeye kavuşması ve kadının iş gücüne katılımının önemi de giderek artıyor.

Bu kapsamda, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile de finansal sıkıntının azaltılması ve Türkiye'de yoksulların küçük bir sermayeye ulaşmasını sağlamak amacıyla mikrokredi faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Mikrokredinin öncüsü ve Nobel Barış Ödülü Sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus'un kurduğu Grameen Bank ile yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlamak üzere geliştirilen programda, teminat ve kefalet gerekmeden, dar gelirli kadınlara gelir getirici faaliyette bulunmalarını sağlayacak şekilde tamamen güvene dayalı mikrokredi veriliyor.

TİSVA'dan alınan bilgilere göre, Türkiye genelinde 67 ilde 98 şubede faaliyetlerin yürütüldüğü Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile 2003'ten bu yana 162 binden fazla dar gelirli kadına ulaşılarak 700 milyon liralık mikrokredi dağıtıldı.

20 BİNDEN FAZLA YOKSUL KADIN KREDİ BEKLİYOR

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, 2016 yılında 46 bin dar gelirli kadına toplam 110 milyon liralık mikrokredi dağıtıldığını aktararak, "2017 sonunda bu yıl verilen mikrokredi miktarının 150 milyon liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz. 2018 için ise 200 milyon liralık mikrokredi dağıtımı yapılması hedeflenmektedir. Hedeflenen mikrokredi dağıtım tutarlarına ve yoksul kadın sayısına ulaşabilmek için, ilave fon bulunması ve bağış desteği çok büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

Halen 20 binden fazla yoksul kadının kendi işini kurmak veya mevcut işini geliştirmek için mikrokredi almayı beklediğini vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

"Fon desteğinin artırılabilmesi durumunda, Türkiye'de iş fikri olan tüm yoksul kadınlara ulaşılması öngörülmektedir. Daha fazla finansman kaynağına ulaşabilmek için; ortak projeler gerçekleştirdiğimiz özel sektör kuruluşları, iş adamları, resmi kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde faaliyetlerimiz yürütülmektedir. TGMP çerçevesinde mikrokredi alan yoksul kadınların yaptıkları işlerin sektörel dağılımına bakıldığında, yüzde 1,9'unun tarım, yüzde 2'sinin hizmetler, yüzde 7,1'inin hayvancılık, yüzde 20,2'sinin işletme sahipliği, yüzde 34,1'inin ticaret, yüzde 34,7'sinin ise işlem ve üretim alanında faaliyet gösterdiği görülmektedir. Mikrokredi uygulamasında dar gelirli kadınların, çoğunlukla kendi ev işleriyle ilgilenmekte olup, kendi kendine gelir getirici bir faaliyette bulunmasına imkan tanıyan el işi ürünleri üretiminin ağırlıklı olduğu görülmektedir."

Akgül, mikrokredi kullanacak yoksul kadınlara, ilk yıl için en fazla bin lira mikrokredi sağlandığını, bu rakamın yıllara göre artarak en fazla 5 bin lira olduğu bilgisini verdi.

İŞ FİKRİ OLANLAR ESAS ALINIYOR

Aziz Akgül, mikrokredi uygulamasında, hiçbir maddi varlığı olmayan yoksul kadınların kredi almada diğerlerine göre daima öncelikli olduğunu vurgulayarak, "Ticari bankalar, teminat ve kefalete, yani sağlanan güvenceye göre kredi verirken, mikrokredi programı ise sadece bir iş fikri olan yoksul kadınlara kredi verilmesini esas almaktadır. Ticari bankalardan kredi alırken, 'ne kadar fazla teminatınız varsa, o kadar fazla kredi alırsınız', mikrokredi de ise 'ne kadar aza sahipsen, o kadar fazla önceliğin vardır' anlayışı hakimdir." dedi.

Mikrokredi uygulama modelinde, beş kişilik grup dinamiği uygulandığını anlatan Akgül, yoksul kişinin beyanı dışında hiçbir evrak istenmediğini söyledi.

Akgül, grubun oluşturulmasının temel sebebinin, gruptaki kişilerin birbirlerine yardımcı olmalarını ve dayanışmasını sağlamak olduğundan bahsederek, şöyle devam etti:

"Mikrokredi kullanan yoksul kadınlara yaptıkları işin durumuna ve gelişimine göre kredi desteği sağlanmaktadır. Türkiye Grameen Mikrokredi Programı’na kredi başvurusunda bulunacak olan fakir kadının aklında mutlaka yapmayı planladığı, gelir getirici bir faaliyet için bir iş fikrinin olması gerekir. Beş fakir kadının yer aldığı bir grup oluşturulduktan sonra, 3 gün devam eden eğitimlerde, gelir getirici faaliyetlerde bulunmanın önemi, ticaret veya üretimde bulunarak para kazanmanın hem kendisi, ailesi ve toplum için önemi, mikrokredi faaliyetinin süreçleri, kredi geri ödemesi hakkında bilgi verilmektedir.

Eğitim sürecinin tamamlanmasından sonra, mikrokredi alarak gerçekten kendi kendine gelir getirici faaliyetlerde bulunacağına kanaat getirilenlere mikrokredileri verilir. Aklında bir iş yapma fikri olmayan kişilere ise, asla başka borçlarını kapatmaları için mikrokredi verilemez."

Yorumlar