Danıştay ve Yargıtaydaki daire sayılarına ilişkin düzenleme

- OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile Danıştay ve Yargıtaydaki daire sayılarının indirilmesi için verilen süre 3 yıldan 6 yıla çıkarıldı

Google Haberlere Abone ol

ANKARA (AA) - Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) Danıştay ve Yargıtaydaki daire sayılarının indirilmesi için verilen süre 3 yıldan 6 yıla çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'ya göre, Danıştay ve Yargıtayda daire sayılarının indirilmesi için öngörülen süre 6 yıl oldu.

Buna görev Yargıtaydaki daire sayısı 6 yıl içinde 12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24'e indirilecek. Danıştaydaki daire sayısı da aynı süre içinde 9'u dava, biri idari olmak üzere 10'a indirilecek.

- Yargıtay kurullarının oluşturulması

KHK ile Yargıtay Kanununa geçici madde eklenerek hukuk ve ceza genel kurullarının oluşumu ve çalışma usulü de düzenlendi.

Buna göre, Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu, her hukuk ve ceza dairesinden en az bir üye olmak kaydıyla Birinci Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen 20'şer üyeden oluşacak. Bu kurullara Birinci Başkan veya başkanvekili, bunların bulunmaması halinde ise kurulların en kıdemli üyesi başkanlık edecek.

Üyeler Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulunda sürekli olarak görev yapacaklar ancak iş durumu göz önüne alınmak suretiyle üyelerin daire çalışmalarına katılmalarına Büyük Genel Kurul tarafından karar verilebilecek.

Kurullarda, toplantı ve görüşme yeter sayısı 15 olarak belirlenirken, kararların, toplantıda bulunanların üçte ikisinin oyuyla verilmesi hükme bağlandı.

- Avukatlıktan mesleğe geçenler

KHK ile Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 10'uncu maddesinde de değişikliğe gidildi. Avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adaylığına alınanların meslek öncesi eğitimleri 6 ay olacak ve hazırlık eğitimi ile staj dönemi olmak üzere iki dönemi kapsayacak.

Bu dönemlerin süreleri, stajın yaptırılacağı yerler ve staj süreleri ile meslek öncesi eğitimden sayılmayan sürelerin ne suretle tamamlatılacağı ve diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenecek.

Hazırlık eğitimi, Adalet Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenen esaslara göre Türkiye Adalet Akademisince yapılacak.

Yorumlar