Dağıstan Müslüman mı, nerede, nereye bağlı?

Dağıstan'ın nerede olduğu, Müslüman olup olmadığı soruları son saldırılarla birlikte bir kez daha gündem oldu. Rusya Federasyonu'na bağlı İslam coğrafyalarından biri olarak bilinen Dağıstan Kafkasya'da yer almaktadır.

Google Haberlere Abone ol
Dağıstan Müslüman mı, nerede, nereye bağlı?

Dağıstan, Rusya Federasyonu'nun güneyinde, Kuzey Kafkasya bölgesinde yer almaktadır. Kuzey Kafkasya'nın doğusunda, Hazar Denizi kıyısında bulunur. Komşuları arasında batıda Çeçenistan, kuzeyde Stavropol Krayı, doğuda Hazar Denizi, güneyde Azerbaycan ve batı-güneyde Gürcistan yer alır. Dağıstan, başkenti Mahaçkale olan bir özerk cumhuriyettir ve Rusya Federasyonu'na bağlıdır.

COĞRAFİ ÖZELLİKLER

Dağıstan, dağlık ve engebeli bir coğrafyaya sahiptir. Kuzeydeki Hazar Denizi kıyısından güneydeki Kafkas Dağları'na kadar uzanır. Bölge, çeşitli etnik grupların yaşadığı çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Dağıstan'ın dağlık yapısı, bölgedeki ulaşım ve yaşam koşullarını da etkilemektedir.

ANTİK DÖNEM

Dağıstan bölgesi, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Antik dönemde Dağıstan, Hazar Denizi kıyısındaki stratejik konumu nedeniyle birçok kavim ve imparatorluk tarafından istila edilmiştir. Bölge, antik Yunan, Roma ve Pers imparatorluklarının etkisi altında kalmıştır.

ORTAÇAĞ

Ortaçağ döneminde Dağıstan, İslam'ın yayılması ile birlikte önemli bir Müslüman merkezi haline gelmiştir. 7. yüzyılda Arap İslam orduları tarafından fethedilen bölge, İslam kültür ve medeniyetinin önemli bir parçası olmuştur. Bu dönemde Dağıstan, Araplar, Persler ve Türkler arasında sürekli bir çekişme alanı olmuştur.

RUS İMPARATORLUĞU DÖNEMİ

yüzyılda Dağıstan, Rus İmparatorluğu'nun ilgisini çekmiş ve 19. yüzyılın başlarında Rusya tarafından işgal edilmiştir. Bölgedeki halk, Rus hakimiyetine karşı uzun süre direniş göstermiştir. İmam Şamil önderliğindeki direniş, 19. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür. Ancak 1859 yılında İmam Şamil'in yakalanmasıyla direniş sona ermiş ve Dağıstan, Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur.

Dağıstan Haritası
Dağıstan

 

SOVYET DÖNEMİ

1917 yılında gerçekleşen Rus Devrimi sonrasında Dağıstan, Sovyetler Birliği'ne dahil edilmiştir. Sovyetler Birliği döneminde Dağıstan, özerk bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak yönetilmiştir. Bu dönemde, bölgede tarım, sanayi ve eğitim alanında çeşitli reformlar gerçekleştirilmiştir. Ancak Sovyet yönetimi, bölgedeki etnik ve dini farklılıkları bastırmaya yönelik politikalar da uygulamıştır.

MODERN DÖNEM

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Dağıstan, Rusya Federasyonu'nun bir parçası olarak kalmıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bölgede çeşitli etnik ve siyasi çatışmalar yaşanmıştır. 1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında Çeçenistan'daki savaşların etkisiyle Dağıstan'da da güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Ancak son yıllarda, Rusya hükümeti bölgedeki güvenlik ve ekonomik durumu iyileştirmeye yönelik çeşitli adımlar atmıştır.

KÜLTÜREL YAPI

Dağıstan, çok kültürlü ve çok etnik yapısıyla dikkat çeker. Bölgede yaklaşık 30 farklı etnik grup yaşamaktadır. En büyük etnik gruplar arasında Avarlar, Darginler, Lezgiler, Laklar ve Kumuklar bulunur. Dağıstan'da konuşulan diller de oldukça çeşitlidir ve her etnik grubun kendi dili vardır. Ancak, Rusça resmi dil olarak kullanılmaktadır.

EKONOMİK DURUM

Dağıstan'ın ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık, balıkçılık ve sanayiye dayanmaktadır. Hazar Denizi kıyısındaki konumu, balıkçılık ve deniz ticareti açısından önemlidir. Tarımda özellikle tahıl, meyve ve sebze üretimi yaygındır. Ayrıca bölgede petrol ve doğal gaz rezervleri de bulunmaktadır.

Yorumlar