CHP'nin Kıdem Tazminatı Çalıştayı

- CHP Emek Bürolarınca, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın sonuç bildirgesi yayımlandı - Bildirgeden: - "Kıdem tazminatı, bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışma yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Buna bağlı olarak ilgili yasalarda yapılacak değişikliklerle kazanılmış haklara dokunulmadan, tüm işçilerin kıdem tazminatından yararlanması sağlanmalıdır" - "Tek başına kıdem tazminatı fonu uygulamasına geçilmesi halinde, kıdem tazminatının işçi için üstlendiği koruyucu rol ortadan kalkacaktır. İşten çıkarmalar kolaylaşacak ve iş güvencesi zayıflayacaktır. Kıdem tazminatının son ücretle ve toplu iş sözleşmesi düzeniyle bağı kalmayacak ve kıdem tazminatı miktarı düşecektir"

Google Haberlere Abone ol

ANKARA (AA) - CHP Emek Bürolarınca, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in katılımıyla gerçekleştirilen Kıdem Tazminatı Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinde, "Kıdem tazminatı, bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışma yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Buna bağlı olarak ilgili yasalarda yapılacak değişikliklerle kazanılmış haklara dokunulmadan, tüm işçilerin kıdem tazminatından yararlanması sağlanmalıdır." tespitine yer verildi.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, CHP Emek Bürolarınca 5 Haziran Pazartesi günü konfederasyonların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın, ortak bir metinle imza altına alınan sonuç bildirgesine yer verildi.

Kıdem tazminatının, çalışanların Cumhuriyet dönemindeki en önemli kazanımlarından biri olduğu belirtilen bildirgede, kıdem tazminatının, yıllar içinde işçi lehine gelişen düzenlemelerle, çalışma yaşamının gündeminde olduğu anımsatıldı.

Son dönemlerde, kıdem tazminatı hakkının ortadan kaldırılmak ve sınırlandırılmak istendiği savunulan bildirgede, şunlar ifade edildi:

"Kıdem tazminatı uygulaması ile aslen işçinin korunması hedeflenmiştir. Türk hukuk sistemi içinde düzenlemenin başladığı ilk dönemde, kıdem tazminatı, işçiler açısından maddi bir güvence sağlarken, yıllar içinde işverenin işten çıkarmadaki keyfi uygulamaları karşısında işçiyi koruyan bir düzenleme görevi görmüştür. Unutmamak gerekir ki kıdem tazminatı bir yük değil işçilerin kazanılmış hakkıdır. Tek başına kıdem tazminatı fonu uygulamasına geçilmesi halinde, kıdem tazminatının işçi için üstlendiği koruyucu rol ortadan kalkacaktır. İşten çıkarmalar kolaylaşacak ve iş güvencesi zayıflayacaktır. Kıdem tazminatının son ücretle ve toplu iş sözleşmesi düzeniyle bağı kalmayacak ve kıdem tazminatı miktarı düşecektir."

Bundan önceki fon uygulamalarında yaşandığı gibi, kıdem tazminatı fonunun da amacı dışında kullanılması riskinin yüksek olduğuna işaret edilen bildirgede, düzenlemelerin, iş güvencesi, işsizlik sigortası ve kıdem tazminatını güçlendirecek bir biçimde yapılması gerektiği vurgulandı.

- "Kıdem tazminatı süre aranmadan ödenmeli"

Kıdem tazminatı fonu konusunda, taraflar arasında mutabakat olmadığı belirtilen bildirgede, mutabakat sağlanamadığı durumda, kıdem tazminatı fonu kurulmaması gerektiği kaydedildi. Bildirgede, kıdem tazminatı ödemelerinde, 30 gün hakkından vazgeçilmemesi gerektiğinin altı çizilerek, "Hak kayıplarını önlemek için kıdem tazminatı her türlü fesihte ve istifada süre aranmadan ödenmelidir." önerisine yer verildi.

Kıdem tazminatına tüm çalışanların erişiminin sağlanması, bu konudaki tüm engellerin kaldırılması çağrısında bulunulan bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Kıdem tazminatında kanun hakimiyeti ve herkesin bu hakka saygı göstermesi sağlanmalıdır. İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda kıdem tazminatı alacağı devlet ve bankaların ipotekli alacaklarının önüne alınmalı ve öncelikle ödenmelidir. Kıdem tazminatı, bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışma yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Buna bağlı olarak ilgili yasalarda yapılacak değişikliklerle, kazanılmış haklara dokunulmadan, tüm işçilerin kıdem tazminatından yararlanması sağlanmalıdır."

CHP Emek Bürolarının, DİSK, Hak-İş ve Türk-İş'in kıdem tazminatında işçi haklarını koruma temelinde ortaklaşan tespit, itiraz ve taleplerinin, hem Hükümet hem de kamuoyu nezdinde takipçisi olacağı ifade edildi.

Yorumlar