Büyüme rakamları açıklandı (2)

- Türkiye ekonomisi yılın birinci çeyreğinde gösterdiği yüzde 7,4'lük performansla 2016'da darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemenin ardından 6 çeyrek üst üste büyüme kaydetti - Bu yılın ilk çeyreğinde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 21,9 artarak 889 milyar 231 milyon lira olarak gerçekleşti

Google Haberlere Abone ol
Büyüme rakamları açıklandı (2)

ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisi yılın birinci çeyreğinde gösterdiği yüzde 7,4'lük performansla 2016 yılında darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemenin ardından 6 çeyrek üst üste büyüme kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018'in ilk çeyreğine ilişkin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, 2016 yılında darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemesinin ardından 6 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.

Yılın birinci çeyreğinde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 21,9 artarak 792 milyar 691 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri, 2018'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,6 arttı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 8,8, inşaat sektörünün yüzde 6,9 ve hizmetler sektörünün yüzde 10 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde, 2018'in birinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 7,2, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde de bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 artış görüldü.

- Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 11 arttı

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2018'in birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlemiş hacim endeksi olarak yüzde 11 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 9,7 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının birinci çeyreğinde 2017'nin aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 0,5, ithalatı ise yüzde 15,6 artış gösterdi.

- İş gücü ödemelerinde yüzde 18,7 artış

İş gücü ödemeleri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 22,8 yükseldi.

İş gücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 38,8 olurken bu oran 2018'in birinci çeyreğinde yüzde 37,8'e geriledi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44,1'den yüzde 44,4'e çıktı.

- Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYH
(milyon TL)Cari fiyatlarla GSYH
(milyon dolar)GSYH Zincirlenmiş Hacim
Endeksi(2009=100)Büyüme hızı
(yüzde) 2017 1. Çeyrek 650.190 176.110147,7 5,4 2017 2. Çeyrek 736.550 205.456 164,1 5,4 2017 3. Çeyrek 828.936 235.029 180,1 11,3 2017 4. çeyrek 889.231 234.451 185,9 7,3 2017 Yıllık 3.104.907 851.046 169,5 7,4 2018 1. Çeyrek 792.691 207.839 158,6 7,4

- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2017 1. çeyrek 2018 1. ÇeyrekTarım, ormancılık ve balıkçılık 5,64,6Sanayi6,7 8,8İmalat sanayi 6 9,3İnşaat 5,2 6,9Hizmetler 6,5 10Bilgi ve iletişim10,3 5,8Finans ve sigorta faaliyetleri 9,9 4,8Gayrimenkul faaliyetleri 2,82,9Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri7,1 12,1Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri2,1 4,6 Diğer hizmet faaliyetleri3,1 9,5Sektörler toplamı 6,0 7,5Vergi-sübvansiyon 0,7 6,5Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 5,4 7,4

(Bitti)

Yorumlar