Bütçe uygulama sonuçları (2)

- Merkezi yönetim bütçesinden ocak-kasım döneminde 601 milyar 80 milyon lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri ise 574 milyar 597 milyon lira oldu - Bu dönemde vergi gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 arttı, bütçe 28 milyar 796 milyon lira faiz dışı fazla verdi

Google Haberlere Abone ol

ANKARA (AA) - Merkezi yönetim bütçesinden bu yılın ocak-kasım döneminde 601 milyar 80 milyon lira harcama yapıldı. Bütçe gelirleri ise 574 milyar 597 milyon lira oldu.

Maliye Bakanlığı, kasım ayı ile ocak-kasım dönemine ilişkin bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2017 merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 645 milyar 124 milyon lira ödenekten, geçen ay 56 milyar 677 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında ise bu rakam 50 milyar 712 milyon lira olmuştu.

Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen toplam 587 milyar 624 milyon lira ödeneğin, yüzde 8,8'i kullanılarak 51 milyar 520 milyon lira harcandı. Kasımda personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 artarak 14 milyar 283 milyon lira oldu. Personel giderleri için bütçede öngörülen 162 milyar 639 milyon lira ödeneğin de yüzde 8,8'i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri kasımda geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 17,4 artışla 2 milyar 356 milyon liraya oldu ve bütçede öngörülen 27 milyar 138 milyon lira ödeneğin yüzde 8,7'si kullanıldı.

Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 52 milyar 119 milyon lira ödeneğin, yüzde 12,5'i geçen ay harcandı. Söz konusu ayda yüzde 18,7 artışla 6 milyar 514 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler geçen ay, Kasım 2016'ya göre yüzde 2,9 artarak 18 milyar 755 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 249 milyar 266 milyon lira ödeneğin yüzde 7,5'i kullanıldı. Söz konusu ayda, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 7 milyar 719 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 838 milyon lira oldu.

Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 399 milyon lira, mahalli idare payları 5 milyar 213 milyon lira olarak gerçekleşti. Kasımda 7 milyar 579 milyon lira sermaye gideri, 973 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 60 milyon lirayı buldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak, 5 milyar 157 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

- Bütçe gelirleri

Geçen yılın kasım ayında 60 milyar 732 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 7,3 artarak 65 milyar 155 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 8 artarak 58 milyar 372 milyon lira oldu.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri kasımda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 azalarak 4 milyar 902 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri geçen ay 1 milyar 683 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 198 milyon lira olarak kaydedildi.

Vergi türleri itibarıyla gerçekleşmelerine bakıldığında kasımda geçen yılın aynı ayına göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 29,2, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 27,8, gelir vergisi yüzde 14,9, damga vergisi yüzde 12,6, özel tüketim vergisi yüzde 11,1 ve kurumlar vergisi yüzde 7,1 arttı. Dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 24, harçlar ise yüzde 3,6 azaldı.

Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 1,1 artış gösterdi.

- Ocak-kasım dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi, ocak-kasım döneminde 26 milyar 484 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 28 milyar 796 milyon lira oldu.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde 510 milyar 702 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,7 artarak 601 milyar 80 milyon lirayı buldu. Ocak-kasım döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 18,1 artışla 545 milyar 801 milyon lira olarak hesaplandı.

Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 yükselerek 55 milyar 279 milyon liraya ulaştı.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde toplam 508 milyar 583 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 13 artarak 574 milyar 597 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 16,7 artışla 489 milyar 281 milyon lira oldu.

Aynı dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 8,8 azalarak 64 milyar 772 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri ocak-kasım döneminde 16 milyar 520 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 4 milyar 24 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla ocak-kasım dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 29,7, kurumlar vergisi yüzde 23,5, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 19,7, damga vergisi yüzde 17, gelir vergisi yüzde 15,9, özel tüketim vergisi yüzde 15, harçlar yüzde 8,7, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 2,7 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 12,5 arttı.

- Personel giderleri

Personel giderleri, 2017'nin ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 151 milyar 58 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artışla 24 milyar 894 milyon lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 21,5 artarak 52 milyar 773 milyon lirayı buldu.

Bu dönemde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 21,3 yükselişle 243 milyar 830 milyon lira olarak belirlendi. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 artarak 122 milyar 335 milyon lira transfer yapıldı.

Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 24 milyar 309 milyon lira oldu.

Ocak-kasım dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 10 milyar 945 milyon lira, mahalli idare payları 53 milyar 909 milyon lira olarak belirlendi.

Bu yılın ocak-kasım döneminde 52 milyar 53 milyon lira sermaye gideri, 10 milyar 156 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderlerinin 11 milyar 36 milyon lira olarak gerçekleştiği ocak-kasım döneminde faiz giderleri ise yüzde 14,2 artarak 55 milyar 279 milyon liraya ulaştı.

(Bitti)

Yorumlar