Bugünkü resmi gazetede çıkan kararlar

Resmi gazetenin 3 Nisan 2021 Cumartesi günkü sayısında yayınlanan kararlar ve duyurular belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin bugünkü yani 3 Nisan 2021 tarihli sayısında yer alan kararlar ve ilanlar belli oldu.

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararlar ve ilanlar: 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 72)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkındaki 22/12/2011 Tarihli ve 2011/2632 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3757)

Muğla İli, Ortaca ve Dalaman İlçeleri Sınırları İçerisinde 23/4/2020 Tarihli ve 2476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tescil ve İlan Edilen Ortaca-Dalaman Sığla Ormanları Kesin Korunacak Hassas Alanının Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3758)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190)

YÖNETMELİKLER

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınırlara İlişkin Satış, Kiralama ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk-Alman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞ

Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/04/2021 Tarihli ve 10122-1, 10122-2 ve 10122-3 Sayılı Kararları

RESMİ GAZETENİN TAM METNİ

Yorumlar