'Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum' için kim ne dedi?

Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanması birçok kesim tarafından hoş karşılanmadı. Bazı İslami vakıf ve derneklerden yapılan açıklamada, BSV'ye kayyum atanmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, yanlıştan dönülmesi çağrısı yapıldı.

Google Haberlere Abone ol

Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanması kamuoyunda hoş karşılanmadı. Birçok sivil toplum kuruluşu ve vakıf, Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasını eleştirerek, yapılan yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundu.

İLKE İLİM KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI

Tepki gösteren kuruluşlardan biri de İlke İlim Kültür Eğitim Vakfı oldu. Vakıftan yapılan açıklamada, "Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanması kabul edilemez. Bu hususta kamuoyunu ikna edici bir açıklama yapılmalıdır. Yöneticilerin açık bir suistimali söz konusu değilse vakıflar dokunulmazdır. Bu yolu açmanın vebali büyüktür ve güven kaybının sonuçları ülkemiz için vahim olur." denildi. 

MALZUMDER

BSV'ye kayyum atanmasına bir tepki de Mazlumder'den geldi. Mazlum'der yapılan açıklamada, kayyum atanmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek vakıflara el uzatılmaması gerektiği vurgulandı. Mazlumder'in açıklamasında özetle; "Mazlumder olarak özelde Bilim ve Sanat Vakfı’nın, genelde ise tüm vakıfların her türlü politik tartışmadan uzak tutulması gerektiğini, Yüzlerce yıllık vakıf kültürüne kalıcı zarar verecek, örgütlenme ve mülkiyet hakkına aykırı olan bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini, YÖK Kanunu’nun ilgili maddesinin anayasaya ve temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu, TBMM’nin harekete geçerek ilgili kanun maddesinin ilgası için çalışma başlatması gerektiğini, hatırlatır, tüm toplum kesimlerini bu yanlışa karşı duyarlılığa davet ederiz." denildi.

BOĞAİÇİ YÖNETİCİLER VAKFI

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı da BSV'ye kayyum atanmasına tepki gösteren kuruluşlardan birisi oldu. BYV'den yapılan açıklamada şöyle denildi: Ülkemizde ilim, kültür ve sanat hayatına 40 yıla yakın bir süredir kesintisiz ve karşılıksız hizmet sununan Bilim v Sanat Vakfı'na kayyum atanması girişimi bizleri derinden üzmüştür. Boğaziçi Yöneticiler Vakfı olarak gönüllülük ruhuna açıkaça müdahale mahiyetindeki bu davranışın yanlış ve kabul edilemez olduğuna inanıyoruz.

İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ

Kayyum atanmasıyla ilgili bir tepki de İnsan ve Medeniyet Hareketi'nden geldi. İnsan ve Medeniyet Hareketi YİK Başkanı Kemal Özden imzasıyla yayınlanan açıklamada şöyle denildi: 

Şehir Üniversitesi’nin Marmara Üniversitesi’ne devredilmesinin bir devamı olarak anlaşılan ve kanuna uygun olduğu zikredilen bu süreç bizler gibi vakıf kültürünü yaşatmaya ve geliştirmeye çalışan kişi ve kurumları son derece üzmüş ve rahatsız etmiştir.
 
Üniversiteye el koyma sürecini vakfa taşımak asla kabul edilemez.  Bilim Sanat Vakfı, bugüne kadar ortaya koyduğu çalışmalar ile binlerce kişinin karşılıksız hizmet aldığı, itibarlı ve İslami camia adına önemli bir kurumdur. 
 
Yaşanan süreç maalesef İslami camiaya karşı güveni ciddî manada zedelemektedir. Kazananı olmayan; ama kaybedeni İslami camia olan bu sürecin bir an önce suhulete kavuşması en büyük arzumuzdur.
 
Siyasî olarak yaşanan rekabet, binlerce insanı ve kurumu tedirgin etmektedir. Yaşananların vakıf kültürümüze ve geleneğimize büyük bir zarar vereceği aşikârdır. Bir akıl tutulması olarak gördüğümüz bu süreç devam ettirilmemelidir.
 
Ezcümle, bugün şahıslarımızın ve kurumlarımızın kuruluş gayelerine uygun olarak ortaya koyduğu fedakârane çalışmaların bu şekilde sekteye uğratılması birbirimize karşı duyduğumuz güveni sarsmaktadır. Bize göre bir an önce bu vahim hatadan dönülmeli ve vakıf, sahiplerine itibarlarıyla birlikte iade edilmelidir.

YAZARLARDAN TEPKİLER

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da vakfa kayyum atanmasına tepki gösteren isimlerden biri oldu. Kılıçarslan, "'Bilim Sanat Vakfı'na kayyum atanmış' cümlesi can sıkan, can acıtan, canımızı yoran bir cümle. Üzgünüm çok." dedi.

Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan da Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasının isabetli bir karar olmadığını belirterek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin, Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile 1 yıl geçici süre ile faaliyetinin durdurulduğu ve üniversitenin idaresinin hami üniversite olarak Marmara Üniversitesi’ne bırakıldığı hatırlatıldı.

Açıklama şöyle sürdürüldü: "Bugün, Bilim ve Sanat Vakfı’nın teslim alınarak komisyonca yönetimi işlemi, 2547 sayılı Yükseköğretim kurumunun ek 11’inci maddesinin 10’uncu fıkrası gereğince (Mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir.) yerine getirilmiştir. Yapılan işlem yasanın amir hükmünün ifasından ibarettir. İvedilikle teslim alınarak vakfın hukuku korunmuş ve yönetimi bir hukukçu, bir gayrimenkul uzmanı ve bir de finans uzmanı olan 3 kişilik komisyon tarafından ifa edilecektir. Bu bir kayyum ataması değildir. Bu eylem, Bilim ve Sanat Vakfı’nın tüzel kişiliğinin korunması, maddi varlıklarını ve kuruluş amaçlarına sahip çıkılması eylemidir."

Bilim Sanat Vakfı Kurucu Başkanı Mustafa Özel de ün yaptığı açıklamada, "Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen üç kişilik bir heyetin Bilim ve Sanat Vakfı yönetimini devraldıklarını" duyurmuştu. Özel, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu keyif tutum yüzlerce yıllık vakfı geleneğimizde büyük bir tahribata yol açabalicek vahim bir adım; sadece Bilim ve Sanat Vakfı'nı değil ülkemizdeki bütün vakıfları ilgilendiren tehlikeli bir girişimdir" demişti.

BİLİM SANAT VAKFI'NI KİM KURDU?

Mustafa Özel, Murat Ülker ve Fikri Gökbörü Kançal ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler tarafından kurulan BSV, öğrencilere burs ve seminerler veriyordu. 

Kaynak: Sonhaberler.com

Yorumlar