BDDK son dakika kredi esnetme kararı: Yeni bir düzenleme geldi

BDDK son dakika kredi esnetme kararı: Yeni bir düzenleme geldi

Google Haberlere Abone ol

BDDK son dakika kredi esnetme kararı: Döviz hesaplarıyla ilgili şartlar kapsamında kredi kullanacak şirketlerle ilgili yeni bir düzenleme geldi...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getiren düzenlemenin esnetildiğini açıkladı. Karara göre belge yükümlülüğü olan şirketlere beyanla kredi verilecek.
Haberin Devamı

BDDK'nın aldığı karara göre, şirketler, bağımsız denetçiye onaylatarak bankalara verecekleri belgeleri yeminli mali müşavir onayıyla da alabilecek.

Kredi kullanabilmek için belge verme yükümlülüğü olan şirketlere beyanları esas alınarak kredi verilecek. Kredi alan şirket, beyanlarını doğrulayan belgeleri 3 ay sonra verebilecek.

İşte BDDK tarafından alınan son kararın tam metni:

Kurulun 07.07.2022 tarihli toplantısında 07.07.2022 tarih ve E-24049440-
010.03[4/2]-55799 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesine dayanılarak, finansal
istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin
etkin bir şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati adımlar
kapsamında alınan 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Kurul Kararının, söz konusu
Karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aksi yönde bir Kurul Kararı alıncaya
kadar aşağıdaki şekilde uygulanmasına ve bu çerçevede;
1) Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerden, 660 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin
(Şirket),
 Kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para (YP) nakdi
varlıklarının Türk Lirası (TL) karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması
halinde ve
 Bu Şirketlerin YP nakdi varlıklarının, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve ilgili
düzenlemeleri uyarınca düzenlenerek vergi dairesine sunulmuş olan
(geçici vergi dönemleri dahil) en güncel finansal tablolarına göre aktif
toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde
10’ununu aşması durumunda,
söz konusu Şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi
kullandırılmamasına,
2) Şirketlerin,
 Altın dahil efektif dövizinin,
 Bankalardaki YP mevduatının,
 Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen Eurobond’lar dışında
kalan, yurt içi ya da yurt dışı yerleşiklerce YP cinsinden ihraç edilen
menkul kıymetlerden/hisse senetlerinden oluşan varlıklarının,
 Altın veya dövize endeksli ya da bunlara ilişkin endeksleri takip eden
borsa yatırım fonlarının katılma paylarının,
 Yurt dışı yerleşiklerle YP cinsinden yapılan ters repo işlemlerinin,
 Bankalar ile gerçekleştirilen swap işlemleri kapsamında spotta TL temin
etmek üzere bankalara (altın dahil) döviz olarak verilen YP varlıklarının
bu Kararın uygulanmasında Şirketlerin YP nakdi varlıkları kapsamına dahil edilmesine,

Yorumlar