Bakan Şimşek alınan tasarruf kararlarını açıkladı

Kamuda tasarruf için alınan tedbirlerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten açıklama geldi. Açıklamada, kamu personelinin toplu ulaşımın mümkün olduğu yerlerde servis kullanımına sınırlama getirildi. Kamuda yeni araç alımı ve kiralaması da durdu.

Google Haberlere Abone ol
Bakan Şimşek alınan tasarruf kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi", Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda kamuoyuna sunuldu. Yeni paket, kamuda önemli değişiklikler ve kısıtlamalar içeriyor.

PERSONEL SERVİSİ UYGULAMASI KALDIRILIYOR

Kamuda personel servisi uygulaması, toplu taşıma imkanlarının olduğu yerlerde sona erdirilecek. Bu karar, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını hedefliyor. Ayrıca, kamuda yeni araç, bina, mobilya ve demirbaş alımı 3 yıl süreyle durdurulacak.

ÜÇ YIL BOYUNCA PERSONEL ALIMI SINIRLI

Bakan Şimşek, kamuda 3 yıl boyunca sadece emekli olanlar kadar personel alımı yapılacağını belirtti. Bu düzenleme, kamu harcamalarının kontrol altına alınması ve bütçe disiplininin sağlanması amacıyla hayata geçiriliyor.

KAMUDA YENİ ARAÇ VE BİNA ALIMI DURDURULDU

Paket kapsamında, kamuda yeni araç ve bina alımları da durdurulacak. Ayrıca, mevcut araç ve bina kullanımları daha etkin hale getirilecek. Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesi izne tabi olacak ve ihtiyaç fazlası taşıtlar tasfiye edilecek.

KAMUYA YÖNELİK DİĞER DÜZENLEMELER

Tasarruf paketinin diğer önemli maddeleri arasında, kamu yönetiminde verimliliği artırmak amacıyla çeşitli düzenlemeler bulunuyor:

Kamuda bina ve araç alımı durduruldu: Yeni hizmet binası alımı ve yapımı, deprem riski hariç, 3 yıl süreyle durdurulacak.

İdari yapılanmada düzenleme: Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi ve yurt dışı teşkilatların ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi planlanıyor.

Ücretlere üst sınır: Kamuda yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirilecek ve sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Hizmet içi eğitim: Hizmet içi eğitim ve toplantıların kamu tesislerinde yapılması zorunlu hale getirilecek.

Yurtdışı geçici görevler: Yurtdışı geçici görevler sınırlandırılacak ve bu harcamaların bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması sağlanacak.

KESİNTİLERE GİDİLİYOR

Harcama disiplini çerçevesinde, deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde %10, yatırım ödeneklerinde ise %15 kesintiye gidilecek. Bu kesintilerle kamunun mali yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

KAMUDA İSTİHDAM VE HABERLEŞMEDE YENİ DÜZENLEMELER

Kamuda istihdam sınırlaması getirilerek, 3 yıl boyunca sadece emekli olanlar kadar yeni personel alınacak. E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması ve tebligatlarda elektronik sistemlerin kullanılması teşvik edilecek. Kurumsal arşivler elektronik ortama taşınacak ve tanıtım amaçlı doküman basımı yapılmayacak.

KAMU YATIRIMLARINA YENİ KRİTERLER

Kamu yatırım ödeneklerinde %15'lik kesinti, öncelikli alanlara kanalize edilecek. Fiziki ilerlemesi %75'in üzerinde olan projeler, Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası planlanan projeler, gıda arzını artırıcı projeler ve dijital dönüşüm projeleri önceliklendirecek. Zorunlu haller dışında yeni kamu yatırım projeleri alınmayacak.

DENETİM VE YAPTIRIMLAR

Tasarruf tedbirlerine uyum, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından denetlenecek. Aykırılık tespit edilirse idari yaptırım ve para cezası uygulanacak. Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idareler tarafından mali mevzuata aykırılıklar için para cezaları uygulanabilecek.

SONUÇ VE GELECEK ADIMLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf genelgeleri ile kamu harcamalarında kontrol sağlamaya yönelik çalışmaların uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet reformu ve kayıt dışı ile mücadele gibi birçok alanda çalışmalar tamamlanacak ve hayata geçirilecek.

Yeni tasarruf paketi ile kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve mali disiplinin sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda birçok alanda önemli düzenlemeler ve kısıtlamalar devreye sokulacak.

Yorumlar