AYM polisin arama yetkisini kısmen iptal etti

Anayasa Mahkemesi, polise verilen "Kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hallerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir" şeklindeki yetkiyi iptal etti.

Google Haberlere Abone ol

Anayasa Mahkemesi, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na eklenen, "Kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hallerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir" bölümünü Anayasa'ya aykırı bularak hükmün iptal edilmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak bilinen 27 Aralık 2015 tarihli "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması ile tasarının görüşmelerine ilişkin bazı TBMM kararlarının şekil bakımından iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yüksek Mahkeme, CHP'nin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını talep ettiği 26 maddeden 21'i hakkında "Anayasa'ya aykırı olmadığı için iptal taleplerinin reddine", 5'i hakkında ise "668 ve 682 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan bu cümlelere ilişkin iptal talepleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 4/A maddesinin altıncı fıkrasına eklenen üçüncü cümlenin "Kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hallerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir..." bölümünün ise Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline hükmetti.

İptal hükmünün, söz konusu kararın Resmi Gazete'de yayımlanan tarihten itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmesine oy birliğiyle karar verildi.

Yorumlar