Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: - "Bu yıl içerisinde Patent Yasası’nı Meclis’ten geçireceğiz" - "2017 bütçesinde KOSGEB ile küçük ve orta ölçekli sanayiciye 1,1 milyar lira destek vereceğiz. Bunun önemli bir kısmını teknoloji üretmek isteyen KOBİ’lere ayıracağız" - "Endüstri 4.0 konusunda bakanlık olarak bir çalışma yaptık. Özel sektör temsilcilerinden oluşan bir platform oluşturduk. Önümüzdeki günlerde bunun bir başlama toplantısı yapacağız"

Google Haberlere Abone ol

İSTANBUL (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu yıl içerisinde Patent Yasası’nı Meclis’ten geçireceklerini söyledi.

Bakan Özlü, Mimar ve Mühendisler Grubu’nun (MMG) düzenlediği Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya ve şartlar dolayısıyla ülkede uluslararası ilişkilerle ilgili politik bir gündem olduğunu, ancak inovasyon, teknoloji ve Ar-Ge’nin daha çok konuşulması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin dış ticaret ve cari açığı olduğunu ancak en büyük açığın teknolojide bulunduğunu belirten Özlü, “Türkiye’nin teknoloji açığı var. Ne zaman ki teknoloji açığını kapatırsak otomatik şekilde Türkiye’nin dış ticaret ve cari açığı kapanacak. Bunda emin olun.” dedi.

2015 yılı Ar-Ge harcaması rakamlarına değinen Özlü, “Geçen yıl 20 milyar 600 milyon lira civarında Ar-Ge harcamamız oldu. Bu Gayri Safi Milli Hasılamızın yüzde 1,06’sına tekabül ediyor. Bu rakam yetersiz olsa da Cumhuriyet tarihimizde bir rekoru ifade ediyor. Dolayısıyla Ar-Ge’ye ciddi bir meblağ harcıyoruz. Bundan sonra da bu yöndeki harcamalarımız devam edecek.” diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte bu harcamaların performansını girdi bazlı değil çıktı bazlı değerlendireceklerini ifade eden Özlü, “Yani ne kadar harcadığımızı değil bu harcamalardan ne elde ettiğimizi değerlendirerek bir sonuca ulaşacağız. Bu bakımdan devlet teşkilatımızda gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışıyoruz. Başta TÜBİTAK olmak üzere hem bizim bakanlığımız hem de yatırım yapan ve Ar-Ge potansiyeli olan bakanlıklarda bir yapılanmaya gidiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu hafta Meclis’te Milli Eğitim Kanunu’nun hemen akabinde Patent Yasası’nı görüşeceklerini belirten Özlü, “Patent Kanunu üzerinde şimdiye kadar çok sayıda kanun hükmünde kararname çıkarıldı, düzenleme yapıldı. Bunların hepsini bir araya getirip ülkemizin Avrupa Birliği standartlarında bir Patent Yasası olmasını sağlayacağız. Bunu da bu hafta Meclis’e getireceğiz. Yetişmezse bütçe görüşmelerinden hemen sonra ama bu yıl içerisinde Patent Yasası’nı Meclis’ten geçireceğiz. Bu da Ar-Ge ve teknoloji üretme noktasında Türkiye için büyük bir kazanç olacak.” değerlendirmesinde bulundu.


- "İnovasyon ruhunu ateşlemek için çalışıyoruz"


Küresel bir araştırmada büyük şirketlerin üst yöneticilerinin (CEO) yüzde 80’inin mevcut ürünlerinin piyasa tarafından üç yıl daha talep göreceğinden emin olmadığını söylediğini aktaran Özlü, dünyadaki en büyük firma ve en değerli marka gibi listelerde teknoloji şirketlerinin ağırlığının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Özlü, “Dolayısıyla Türkiye’de yenilikçi firmalarımızın zuhur etmesine, mevcutlarının da korunmasına imkan sağlayacak ortamları oluşturmak durumundayız.” dedi.

Türkiye’nin kilogram başına ihracat değerinin 1,5 dolar civarında olduğuna işaret eden Özlü, “Bu rakam gelişmiş ülkelerde 4,5-5 dolar civarında. Bizim ihraç ettiğimiz mallar daha çok düşük katma değerli mallar. Türkiye’nin ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin oranı yüzde 3,5 mertebesinde. Burada en az yüzde 15’e ulaşmayı hedefliyoruz. Almanya’nın ihracatının yüzde 17’si yüksek katma değerli ürünlerden oluşuyor. Bu oran ABD’de yüzde 18, Güney Kore’de yüzde 21. Dolayısıyla alacağımız çok mesafe var.” yorumunu yaptı.

Bakan Özlü, 2011 yılında “Endüstri 4.0” konseptinin ortaya çıktığını, bunun batılı endüstrilerin doğudaki endüstrilere karşı imalat yöntemlerini geliştirip daha düşük maliyetle rekabetçi olabilmeleri esasına dayandığını ifade etti.

Bu konuda kendilerinin de bakanlık olarak bir çalışma yaptıklarını, özel sektör temsilcilerinden oluşan bir platform oluşturduklarını anlatan Özlü, “Burada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) var. Bu altı sivil toplum kuruluşu ile bakanlığımız koordinasyonunda bir platform oluşturuyoruz. Dördüncü sanayi devrimi dediğimiz değişimin gerisinde kalmamak için faaliyet gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde dördüncü sanayi devrimi ile ilgili bir başlama toplantısı yapacağız ve bu toplantıda bütün sanayicilerimiz bir arada olacak.” dedi.

Bu yılı Meclis’ten çok sayıda yasa çıkardıklarına değinen Özlü, "Ancak bunlar, bir kısmının ikincil mevzuatı yani uygulama esasları henüz yürürlüğe girmediği için sanayicilerimizin istifade etmesi noktasında piyasaya nüfuz etmedi. O bakımdan çıkardığımız yasaların ikincil mevzuatları yani uygulama esasları gündemimizde. Bunları da yayınladığımızda inşallah Ar-Ge yapmak isteyen sanayicilerimize ciddi destekler söz konusu. Bunlardan faydalanılmasını istiyoruz.” diye konuştu.

2017 bütçesinde KOSGEB ile küçük ve orta ölçekli sanayiciye 1,1 milyar lira destek vereceklerini belirten Özlü, “Bunun önemli bir kısmını teknoloji üretmek isteyen KOBİ’lere ayıracağız. Özellikle yurt dışından ithal ettiğimiz kalemler üzerinde yoğunlaşacağız. Belirli yeteneği olan KOBİ’lerimize destek vereceğiz. Önce ithalin önüne geçmek, bilahare de bu KOBİ’lerimizin ihracatçı olmalarının yolunu açacağız.” ifadelerini kullandı.

İktidara geldikleri 2002 yılında Türkiye’de sadece iki teknopark bulunduğunu, bugün bu sayıyı 64’e çıkardıklarını anlatan Özlü, “Teknoparklarda çok sayıda araştırmacı çalışıyor. Yine Ar-Ge merkezlerini destekliyoruz. Şu anda 289 Ar-Ge merkezi var. Önümüzdeki dönemde bu sayının ilk aşamada 500’e, ikinci aşamada da bine ulaşmasını hedefliyoruz. Devletin Ar-Ge merkezleri ve teknoparklara destekleri var. Bu desteklerden faydalanılmasını arzu ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“Dünyanın en güçlü silahının ateşlenmiş insan ruhudur.” diyen Özlü, bakanlık olarak araştırmacıların ve kurumların inovasyon ruhunu ateşlemek için kendilerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Özlü, konuşmasının ardından Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi kapsamında açılan sergide stantları ziyaret ederek geliştirilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Yorumlar