Anayasa Mahkemesi kamu işçilerinin toplu sözleşme haklarını ilgilendiren önemli bir karar aldı

Anayasa Mahkemesi, hükümet, işveren ve sendikalar arasında gerçekeleşen ücret belirleme görüşmelerinden alınan kararların bağlayıcı olamayacağını, sendikalarla idare arasında imzalanan toplu sözleşmelerin bağlayıcı olacağına hükmetti.

Google Haberlere Abone ol
AYM'den kamu işçilerini ilgilendiren karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), sendika konfederasyonları ile hükümet arasında imzalanan ve kamu işçilerinin mali-sosyal haklarını belirleyen çerçeve anlaşma protokollerinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ve bu nedenle bağlayıcı olamayacağına hükmetti. Karar, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.

PROTOKOLLERİN BAĞLAYICILIĞI KALDIRILDI

AYM'nin iptal kararı, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na eklenen ek 2. madde üzerine yoğunlaştı. Bu madde, çerçeve anlaşma protokollerinin geçerlilik süresi boyunca idareler ve sendikalar için bağlayıcı olmasını öngörüyordu. Ancak AYM, bu düzenlemenin Anayasa'nın 13. ve 51. maddelerine aykırı olduğunu belirterek, düzenlemeyi iptal etti. Böylece, sendikaların toplu iş sözleşmesi yapma hakkını kısıtlayan bu bağlayıcılığın kaldırılmasıyla, idare ve sendikalar arasında yapılacak toplu iş sözleşmeleri ön plana çıkacak.

SENDİKAL HAKLAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Kararda belirtilen, "Söz konusu bağlayıcılık toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında uyuşmazlık çıkmasını da engeller nitelikte olduğundan sendikanın grev kararı almasını dolaylı olarak engeller niteliktedir" ifadesi, sendikal faaliyetler üzerindeki kısıtlamaları vurguluyor. Karar, sendika haklarını ve toplu iş sözleşmesi yapma sürecini destekleyici bir yönde değiştirmiş oluyor.

KANUNİ DEĞİŞİKLİKLERİN TARİHİ

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aralık 2017'de yapılan değişiklik, OHAL şartları altında gerçekleştirildi. Bu değişiklikle, kamu işveren sendikaları ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında, kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü imzalanmasına olanak tanınmıştı. Ancak, AYM'nin bu son kararı ile çerçeve protokollerin bu bağlamda bir hüküm taşımayacağına karar verildi.

Yorumlar