Albastı kimdir, nedir?

Diriliş Albastı, Diriliş Ertuğrul dizisinde sık sık kendisinden söz edilen Albastı nedir, kime albastı deniyor, Albastı'nın anlamı nedir? Diriliş Ertuğrul 141. Bölüm'de Ertuğrul Gazi ile Albastı ilk kez karşı karşıya gelmiş ancak ikisi de birbirinin kimliğini gizlemişlerdi.

Google Haberlere Abone ol

Diriliş Ertuğrul dizisinde sık sık kendisinden söz edilen Albastı nedir, kime albastı deniyor, Albastı'nın anlamı nedir?

Diriliş Ertuğrul dizisinin 132. Bölümü'nde Albastı diye birinden söz edilmeye başlandı.

Türkmen  obalarını kılıçtan geçiren, Moğollara çalışan Türkmenlerden biri olarak bilinen Albastı'nın kim olduğu bilinmiyor.

Ancak Diriliş 132. Bölüm'de Albastı'nın kim olduğu ortaya çıkıyor.

Albastı, Umuroğulları Beyi Beybolat Bey'dir.


ALBASTI KELİME ANLAMI OLARAK NE ANLAMA GELİR?

Albastı Türk ve Altay mitolojilerinde bir çeşit kötü ruh ve onun neden olduğu ruh çarpması. Albıs’ın (veya Alkarısı’nın) neden olduğu ruh hastalığı. Albastı bir varlığın adından daha ziyade, neden olduğu hastalığı ifade eder. Alvastı veya Alpastı da denir. Sibiryada Albasta olarak da bilinir. Albasmak (bazı Türk dillerinde Alvasmak, Alpasmak) fiili ile de kullanılır. Bu fiil Albastı olmak anlamına gelir. Albastı olan kişiye Albıstar adı verilir. Boğucu sıkıntı. Sara hastalığı. Lohusahumması denilen ve yüksek ateşle ortaya çıkan, temizliğe dikkat edilmediği için meydana gelen hastalık. Bunlara bağlı baygınlık. Bir çeşit korku halidir. Gebe kadın kan kaybetmeye başladığında değişik varlıklar görmeye başlar. En çok korktuğu şey gözünün önüne gelir. Bunun sonucunda bazen bayılır. Alkarısı o esnada göğsüne dizleriyle çökerek soluğunu keser. Hatta ölüme bile neden olabilir. Gebe kadın yiyemez, içemez, nefesi daralır. Bu durumdan kurtulması için “Al Ocağı”na götürülür. Bu yer genelde kutlu bir mekandır ve bir evliya mezarıdır. “Kulbastı” biçimiyle de Adıge diline geçmiştir. Albastı ve Kulbastı ayrıca isimleri farsça kökenli olan Aleybanı (Alyabani) ve Kuleybanı (Gulyabani) adlı varlıkları da akla getirmektedir. Aleybanı, Albastı'nın Fars kültürüyle etkileşiminin bir ürünüdür. Aynı şekilde Gulyabani de, Kulbastı (Gulbastı)'nın bir yansımasıdır. Ayrıca Udmurt ve Mari dillerinde de Alvasta ve Alvastı olarak yer almaktadır. Al Ana ile de bağlantılı görünmektedir. Kaynak: Wikipedia.org

Yorumlar